Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
-20.12.2017

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vaba ühiskonna päeva ajutise korralduskomisjoni moodustamine
Tallinna Linnavalitsus 11.03.2009 korraldus number 394
Redaktsiooni kehtivus: - 20.12.2017

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 20.12.2017 nr 2028

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. märts 2009 nr 394-k

 

Vaba ühiskonna päeva ajutise korralduskomiskomisjoni moodustamine

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 2009 otsuse nr 25 "Vaba ühiskonna päeva tähistamine ja ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele“ p 2 alusel ja tulenevalt Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 .

 

     

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine korralduskomisjon vaba ühiskonna päeva ettevalmistamiseks.

2. Kinnitada punktis 1 nimetatud komisjoni koosseis alljärgnevalt:

Komisjoni esimees Deniss Boroditš abilinnapea
Komisjoni liikmed Kaia Jäppinen abilinnapea
Henri Kaselo abilinnapea nõunik  
Moonika Batrakova linnapea nõunik  
Lev Vaino linnakantselei meediajuht  
Yana Toom linnakantselei, ajalehe "Stolitsa“ peatoimetaja  

Kutsuda komisjoni töös osalema:  
Andres Kollist linnavolikogu liige
Gennadi Vihman linnavolikogu liige
Heldur Orno Eesti Muinsuskaitse Seltsi liige
Raivo Tammus MTÜ Karskusselts liige
Vladimir Svet Tallinna Noortevolikogu liige

3. Komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Linnakantselei.

4. Komisjonil esitada 15. aprilliks 2009 Tallinna Linnavalitsusele vaba ühiskonna päeva põhimõtted ning ettepanekud selle päeva sätestamiseks Tallinna põhimääruses.

5. Tallinna Linnavalitsusel teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär