Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Hallivanamehe tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine
Tallinna Linnavalitsus 18.06.2008 korraldus number 1127
Redaktsiooni kehtivus:18.06.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. juuni 2008 nr 1127-k

 

 

Hallivanamehe tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine

 

 

 

Planeerimisseaduse § 18 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lg 10 ja § 18 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ning Tallinna Linnavalitsuse 20. juuni 2007 korraldusega nr 1172-k:

 

 

1. Võtta vastu Hallivanamehe tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 06052, milles on kavandatud liita Kesklinnas 1,1 ha suurusel maa alal asuvad Hallivanamehe tn 4 ja 4a elamumaa kinnistud, määrata moodustatava krundi sihtotstarbeks ärimaa ja ehitusõigus kuni 9-korruselise äri– ja büroohoone ehitamiseks ning on kavandatud jagada Pärnu mnt 150 transpordimaa krunt kaheks krundiks, millest Hallivanamehe tänava korrastamiseks planeeritud krundi sihtotstarbeks jääb transpordimaa ja teise krundi sihtotstarbeks on määratud ärimaa, et ehitada müügikiosk ja kuni 4 maa-aluse korrusega parkla või maa-pealne parkla.

2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 20. juuni 2007 korraldusega nr 1172-k algatatud Hallivanamehe tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringus planeeritava maa-ala suurust 0,7 hektarilt 1,1 hektarini vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär