Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatse käigus hukkunud kadettidele pühendatud mälestusmärgi taastamine"
Tallinna Linnavalitsus 27.12.2007 istungi protokoll number 59/19
Jõustumine:27.12.2007
Redaktsiooni kehtivus:27.12.2007 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

27. detsember 2007 nr 59

 

 

Päevakorrapunkt 19

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu “1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatse käigus hukkunud kadettidele pühendatud mälestusmärgi taastamine”

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

1. Võtta teadmiseks Tallinna Linnavalitsuse 10. oktoobri 2007 korraldusega nr 1772-k moodustatud ajutise komisjoni seisukohad 1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatse käigus hukkunud kadettidele pühendatud mälestusmärgi taastamise võimaluste kohta.

2. Esitada vastavalt Tallinna Linnavolikogu 4. oktoobri 2007 otsusele nr 234 „Ülesande andmine linnavalitsusele” Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu „1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatse käigus hukkunud kadettidele pühendatud mälestusmärgi taastamine”.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

VÄLJAVÕTE ÕIGE