Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste koolilõuna maksumuse kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 14.11.2007 määrus number 94
Jõustumine:19.11.2007
Kehtetuks tunnistamine:14.09.2014
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - 14.09.2014 [RT IV, 27.06.2013, 76]

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 01.09.2014 nr 61 [RT IV, 11.09.2014, 1 - jõust. 14.09.2014]

REDAKTSIOON:

Tlv m 06.10.2010 nr 75, jõustumine 01.01.2011

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

 14. november 2007 nr 94

 

 

 

 

 

Tallinna munitsipaalkoolide ja Tallinna
Kopli Ametikooli õpilaste koolilõuna
maksumuse kehtestamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Kehtestada Tallinna munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste koolilõuna maksumuseks koos käibemaksuga 1,15 eurot päevas.
(Tlv m 06.10.2010 nr 75, jõustumine 01.01.2011)

§ 2. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 3. Määrus jõustub 19. novembril 2007.

§ 4. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 5. novembrist 2007.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes