Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavalitsuse seisukoha esitamine linnavolikogu määruse eelnõu nr 226 "Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine" muudatusettepaneku kohta
Tallinna Linnavalitsus 12.09.2007 istungi protokoll number 43/23
Jõustumine:12.09.2007
Redaktsiooni kehtivus:12.09.2007 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

12. september 2007 nr 43

 

 

Päevakorrapunkt 23

 

 

 

Linnavalitsuse seisukoha esitamine linnavolikogu määruse eelnõu nr 226
„Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 „Tallinna ühisveevärgi ja
–kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“ muutmine“ muudatusettepaneku kohta

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

Mitte nõustuda Tallinna Linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni aseesimehe Arvo Uukkivi poolt esitatud Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu nr 226 „Tallinna Linnavolikogu  15. juuni 2006 määruse nr 37 „Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“ muutmine“ muudatusettepanekuga seletuskirjas toodud põhjustel.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

 

 

VÄLJAVÕTE ÕIGE