Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 "Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate

Tallinna Linnavolikogu 21.06.2007 määrus number 25
jõustumine 01.07.2007

Redaktsiooni kehtivus 01.07.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

21. juuni 2007 nr 25

 

 

Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 „Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 1 alusel.

 

 

§ 1.  Täiendada Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine“ lisa 1 punktidega 2.1.11, 2.2.5 ja 2.3.5 ning sõnastada need järgnevalt: teatripiletite maksumuse osaliseks hüvitamiseks“.

§ 2.  Muuta Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine“ lisa 2 alljärgnevalt:

1) puntist 1.1 jätta välja sõnad “teatripiletite osalise hüvitamise toetuse“;

2) tunnistada kehtetuks punkt 2.5;

3) muuta punkti 3.5 esimest lauset ja sõnastada järgnevalt “Lapse sünnipäevatoetus määratakse pere teise ja järgnevate laste teiseks, kolmandaks, neljandaks ja viiendaks sünnipäevaks.“;

4) tunnistada kehtetuks punkt 3.52.

§ 3.  Määrus jõustub 1. juulil 2007.

§ 4.  Määruse § 2 punkti 3 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2007. Avalduse toetuse saamiseks lapsele, kelle viies sünnipäev on 1. jaanuarist 2007 kuni käesoleva määruse jõustumiseni, võib esitada kolme kuu jooksul alates määruse jõustumisest.

§ 5.  Avaldus enne 1. juulit 2007 toimunud etenduse teatripileti osalise hüvitamise toetuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt 31. juulil 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees