Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud "Linnavara võõrandamise korra" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 21.06.2007 määrus number 24
Jõustumine:28.06.2007
Redaktsiooni kehtivus:11.11.2011 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk m 03.11.2011 nr 33, jõustumine 11.11.2011

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

21. juuni 2007 nr 24

 

 

Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud “Linnavara võõrandamise korra“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punktiga 6 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 30. mai 2007 istungi protokolli nr 29 päevakorrapunkti 69 punktist 3.

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud “Linnavara võõrandamise korda“ alljärgnevalt:

(1) punktist 11 jätta välja sõnad “Asjaõigusseaduse §-s 29 sätestatust tulenevalt“;

(2) (Kehtetu - Tvk m 03.11.2011 nr 33, jõustumine 11.11.2011)

(3) (Kehtetu - Tvk m 03.11.2011 nr 33, jõustumine 11.11.2011)

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 28. juunil 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees