Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 määruse nr 6 muutmine
Tallinna Linnavolikogu 14.06.2007 määrus number 19
Jõustumine:21.06.2007
Redaktsiooni kehtivus:21.06.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

14. juuni 2007 nr 19

 

 

Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 määruse nr 6 muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3, § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 22 lõike 4 punktiga 11 ning § 26 lõike 1 punktidega 21 ja 22 ning Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määrusega nr 71.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 määrusega nr 6 kinnitatud Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korras tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 2 1. lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Linnavolikogu liikmele (välja arvatud palgaline või hüvitust saav linnavolikogu esimees ja palgaline linnavolikogu aseesimees) makstakse tasu linnavolikogu tööst osavõtu eest.“;

2) punkti 3 3. lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Juhul, kui palgaline või hüvitust saav linnavolikogu esimees või palgaline linnavolikogu aseesimees on ühtlasi komisjoni või linnaosa halduskogu esimees, talle komisjoni või halduskogu esimehe kohustuste täitmise eest tasu ei maksta.“;

3) punkti 6 1. lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Linnavolikogu liikmele ja komisjoni esimehele makstakse punktides 2 ja 3 nimetatud tasu välja üks kord kuus järgneva kuu neljandal kuupäeval ülekandega pangaarvele.“.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 21. juunil 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees