Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 "Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate

Tallinna Linnavolikogu 05.04.2007 määrus number 11
jõustumine 13.04.2007

Redaktsiooni kehtivus 13.04.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

5. aprill 2007 nr 11

 

 

Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 1 alusel.

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine“ lisa 1 alljärgnevalt:

(1) muuta punkte 2.1.4, 2.2.4 ja 2.3.4 ning sõnastada need järgmiselt: “retseptiravimite ja vaktsineerimise maksumuse osaliseks hüvitamiseks;“;

(2) muuta punkti 2.5.6 ja sõnastada see järgmiselt: “2.5.6 punktis 2.4 nimetatud isikute retseptiravimite ja vaktsineerimise maksumuse osaliseks hüvitamiseks.“.

§ 2.  Määrus jõustub 13. aprillil 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees