Tallinna Linnavolikogu 15.06.2006 määrus number 37.
Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine