Tallinna Linnavolikogu 15.06.2006 määrus number 37.
Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine Tvk m 25 26.08.1999 01.10.1999