Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 "Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaal-toetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mitte-sõltuvate

Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 määrus number 22
jõustumine 28.04.2005

Redaktsiooni kehtivus 28.04.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

21. aprill 2005 nr 22

 

 

Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaal-toetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mitte-sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lg 1 p 5 ning Sotsiaalhoolekande seaduse § 23 p 1 alusel.

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavolikogu  10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine“ punkti 5 ja täiendada seda uue lausega järgmises sõnastuses:

“Rakendada määruse lisa 2 punktis 3.1 teises lauses olevat tingimust alates 1. augustist 2005“.

§ 2.  Linnavalitsusel avaldada määruse terviktekst Postimehes.

§ 3.  Määrus jõustub 28. aprillil 2005. Rakendada määrust tagasiulatuvalt alates 17. veebruarist 2005.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees