Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 109695

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine Tlv m 18 22.05.2019 01.06.2019
2 Juhkentali tn 40a-19 korteriomandi müük Tvk o 95 16.05.2019
3 Sõpruse pst 5 munitsipaaleluruumide sotsiaalkorteriteks tunnistamine Tvk o 94 16.05.2019
4 Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine Tvk o 93 16.05.2019
5 Keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine Tvk o 92 16.05.2019
6 Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine Tvk o 91 16.05.2019
7 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti põhimäärus Tvk m 9 16.05.2019 01.06.2019 RT IV, 29.05.2019, 2
8 Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus Tvk m 8 16.05.2019 01.06.2019 RT IV, 29.05.2019, 1
9 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimääruse muutmine Tvk m 7 16.05.2019 01.06.2019 RT IV, 29.05.2019, 3
10 Arstide ja õdede eluasemekomisjoni koosseisu muutmine Tlv k 669 13.05.2019
11 Nõusoleku andmine Tallinna suure ja väikese vapi kasutamiseks Tlv k 668 13.05.2019
12 Sihtasutuse Õpilasmalev nõukogu liikme määramine Tlv k 667 13.05.2019
13 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 666 13.05.2019
14 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 665 13.05.2019
15 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti väljastatud ehitusloale nr 1912271/02043 esitatud vaide läbivaatamine (Pardi 12) Tlv k 664 13.05.2019
16 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kooskõlastusele esitatud vaide läbivaatamine (Kose tee 26) Tlv k 663 13.05.2019
17 Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2013 korralduse nr 193-k "Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine Tlv k 662 13.05.2019
18 Raha eraldamine EESTI RESERVOHVITSERIDE KOGULE 8. jalaväerügemendi lipu taastamiseks Tlv k 661 13.05.2019
19 Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile olümpiavõitja Jaan Taltsi 75-juubel tähistamise kulude osaliseks katmiseks Tlv k 660 13.05.2019
20 Tallinna teeneka kultuuritegelase preemiate andmine ja raha eraldamine Tallinna Kultuuriametile Tlv k 659 13.05.2019