Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 112325

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
141 Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 29. detsembri 2003 otsusega nr 3066-k kehtestatud Pärnamäe tee 51 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine" Tlv p 48 18 09.09.2020
142 Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Tallinna linna omandis olevate kinnisasjade osade tasuta kasutusse andmine kogukonnaaedade pidajatele" Tlv p 48 19 09.09.2020
143 Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu "Raie- ja hoolduslõikusloa andmise kord" Tlv p 48 20 09.09.2020
144 Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu "Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimääruse muutmine" Tlv p 48 21 09.09.2020
145 Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Maleva tn 18 sotsiaalmajaks tunnistamine" Tlv p 48 22 09.09.2020
146 Punane tn 41 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Lasnamäe linnaosas Tlv p 48 10 09.09.2020
147 Kokkuleppe heakskiitmine ja Vadim Belobrovtsevile volituse andmine Tlv p 48 37 09.09.2020
148 Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde infosüsteemi põhimäärus Tlv m 27 09.09.2020 21.09.2020 RT IV, 18.09.2020, 6
149 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste muutmine Tlv m 26 09.09.2020 21.09.2020 RT IV, 18.09.2020, 5
150 Tallinna Tondi Kooli põhimäärus Tlv m 25 09.09.2020 19.09.2020 RT IV, 16.09.2020, 12
151 Liikluskorraldus 20. septembril 2020 toimuva autovaba päeva raames Tlv k 953 03.09.2020
152 Paldiski mnt 245 kinnistu detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Haabersti linnaosas Tvk o 74 03.09.2020
153 Sepa tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja-Tallinnas Tvk o 73 03.09.2020
154 Osalemine Kesk-Läänemere programmi välisprojektis "Roheline kiirtee - innovaatiline rohetaristu planeerimine (B.Green - Baltic Green Urban Infrastructure Planning)", nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhatajale Tvk o 72 03.09.2020
155 Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas Tvk o 71 03.09.2020
156 Sihtasutuse Lutreola lõpetamine Tvk o 70 03.09.2020
157 Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus lõpetamine Tvk o 69 03.09.2020
158 Sihtasutuse Tallinna Televisioon lõpetamine Tvk o 68 03.09.2020
159 Investeeringutoetuse projektide esialgse nimekirja kinnitamine ja volituste andmine linna finantsteenistusele Tvk o 67 03.09.2020
160 Audiitori määramine Tallinna linna 2020.-2022. a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks Tvk o 66 03.09.2020