Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 112325

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
21 Tallinna Linnavalitsuse 14. veebruari 2018 korralduse nr 238-k kehtetuks tunnistamine Tlv k 1405 21.12.2020
22 Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine seoses Tallinna linna asutuste ümberkorraldamisega Tvk m 30 17.12.2020 01.01.2021 RT IV, 29.12.2020, 43
23 Tallinna Linnavalitsuse 18. augusti 2003 korraldusega nr 1877-k kehtestatud Tedre tn 25/ Käo tn 2b ja Käo tn 2a kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 120 10.12.2020
24 Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2008 korraldusega nr 1216-k kehtestatud Viimsi tee 23, 23a, Võra tee 13 ja Viimsi tee 25 // Tuule tee 14 kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Tvk o 119 10.12.2020
25 Tallinna Linnavalitsuse 2. veebruari 2005 korraldusega nr 164-k kehtestatud Õismäe keskosa detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Tvk o 118 10.12.2020
26 Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud Tlv k 1295 02.12.2020 01.01.2021
27 Tallinna Linnavalitsuse 14. augusti 2007 korraldusega nr 1387-k kehtestatud Heki tee 16 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Tvk o 112 26.11.2020
28 Asula tn 6d, 8a, 8b, 14, 14a, 14b, 16c ja 16d kruntide detailplaneeringu osaline kehtestamine Kesklinnas Tvk o 111 26.11.2020
29 Tallinna Linnavolikogu 28. juuni 1995 otsusega nr 95 kehtestatud Masina tn, Tartu mnt ja Tallinn-Tapa raudtee vahelise kvartali detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 110 26.11.2020
30 Tallinna Linnavolikogu 7. märtsi 1996 otsuse nr 19 punktiga 2 kehtestatud Tallinna Tehnoloogiapargi territooriumi ja sellega piirneva Kadaka pst ning raudtee vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 109 26.11.2020
31 Sõpruse pst 248 kinnisasja tasuta kasutusse andmine (Tallinna Lastekodu) Tlv k 1285 25.11.2020
32 Tallinna Linnavalitsuse 12. augusti 2020 korralduse nr 834-k muutmine (Karjamaa tn 18, Tallinna Haridusamet) Tlv k 1283 25.11.2020
33 Narva mnt 129b kinnisasja osa kasutusse andmine Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile Tlv k 1281 25.11.2020
34 Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine (Tulika tn 33b) Tlv k 1280 25.11.2020
35 Linnavara valitseja muutmine (Asula tn 11 kinnisasi) Tlv k 1279 25.11.2020
36 Toompuiestee 20 äriruumide üürile andmine (Sihtasutus Eesti Filharmoonia Kammerkoor) Tlv k 1213 04.11.2020
37 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti teenistuskohtade koosseisu muudatus Tlv k 1203 04.11.2020
38 Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2019 määruse nr 9 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad" muutmine Tlv m 32 04.11.2020 14.11.2020 RT IV, 11.11.2020, 27
39 Tallinna linna 2020. aasta lisaeelarve Tvk m 17 29.10.2020 13.11.2020 RT IV, 10.11.2020, 37
40 Maleva tn 16 kinnisasja tasuta kasutusse andmine (Käo Tugikeskus) Tlv k 1192 28.10.2020

Otsingutingimused
SorteerimineVastu võetud, kahanevalt