Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 112009

Laiendatud otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Partnerlusleppe heakskiitmine ja volituste andmine Kalle Klandorfile Tlv k 820 29.07.2020
2 Tallinna linna ja mittetulundusühingu Pühima Päästja Püha Birgitta Ordu Klooster Pirital vahelise koostöölepingu projekti heakskiitmine Tlv k 819 14.07.2020
3 AS-ga Shnelli Ärimaja sõlmitava ruumide üürilepingu heakskiitmine ja volituste andmine linnasekretärile Tlv k 818 06.07.2020
4 Tallinna linnasekretäri teenistusest vabastamine Tlv k 817 02.07.2020
5 Pirita kloostri varemete ja ajaloolise kalmistu alale sissepääsu ja ala rendihindade kehtestamine Tlv k 816 02.07.2020
6 Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Erika tn 13a-120) Tlv k 815 30.06.2020
7 Reklaamimaksu soodustuse andmine (JCDecaux Eesti OÜ) Tlv k 814 30.06.2020
8 Pirita tee 32, Pirita tee 50 ja Maarjamäe tn 11 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas Tlv k 813 30.06.2020
9 Vabaõhukooli tee 44 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Pirita linnaosas Tlv k 812 30.06.2020
10 Saviliiva tee 2a katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Haabersti linnaosas Tlv k 811 30.06.2020
11 Merekalju tn 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // 7 // 8 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Haabersti linnaosas Tlv k 810 30.06.2020
12 Betooni tn 14 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Lasnamäe linnaosas Tlv k 809 30.06.2020
13 Astangu tn 4 katastriüksuse sihtotstarbe määramine Haabersti linnaosas Tlv k 808 30.06.2020
14 Linnaosavalitsuste teenistuskohtade koosseisu muudatused Tlv k 807 30.06.2020
15 Erika tn 5 kinnisasjal asuva hoone üürile andmine (AUDENTESE SPORDIKLUBI) Tlv k 806 30.06.2020
16 Tallinna Huvikeskuse "Kullo" direktori ametisse kinnitamine Tlv k 805 30.06.2020
17 Tallinna Jaan Poska Lasteaia direktori ametisse kinnitamine Tlv k 804 30.06.2020
18 Merivälja Lasteaia direktori ametisse kinnitamine Tlv k 803 30.06.2020
19 Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Tallinna parkimiskohtade arvu normid" Tlv p 37 8 30.06.2020
20 AS-i TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS 2019. majandusaasta aruande kinnitamine ja puhaskasumi jaotamise otsustamine Tlv k 802 25.06.2020

Otsingutingimused
SorteerimineVastu võetud, kahanevalt