Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 95193

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
161 Laine tn 15, Pärnu mnt 184, Pärnu mnt 184b ja Pärnu mnt 186 katastriüksuste ümberkruntimisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Kristiine linnaosas Tlv k 795 30.05.2018
162 Munitsipaalomandisse taotletavatele maatükkidele aadresside ja sihtotstarvete määramine Tlv k 794 30.05.2018
163 Arvamuse andmine Pärnu maantee T25 maa riigi omandisse jätmise kohta ning maaüksusele sihtotstarbe ja aadressi määramine Tlv k 793 30.05.2018
164 Tallinna linna omandis olevale E. Vilde tee 56a kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Tallinn, E. Vilde tee 60 korteriühistu kasuks Tlv k 792 30.05.2018
165 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Tallinn, Kose tee 56 korteriühistu kasuks Tlv k 791 30.05.2018
166 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine aktsiaseltsi Tallinna Soojus kasuks Tlv k 790 30.05.2018
167 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi kasuks Tlv k 789 30.05.2018
168 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 788 30.05.2018
169 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 787 30.05.2018
170 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 786 30.05.2018
171 Vikerlase tn 14d kinnisasja Tallinna linnale omandamine ning kinnisasjale valitseja määramine Tlv k 785 30.05.2018
172 Valdeku tn 168 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 784 30.05.2018
173 Sisaski tn 21a kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 783 30.05.2018
174 Tihniku tn 2a ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 782 30.05.2018
175 Lasnamäe Linnaosa Valitsuse teenistuskohtade koosseisu ja palgavahemike muudatus Tlv k 781 30.05.2018
176 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 779 23.05.2018
177 AS-i TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS nõukogu liikme tagasikutsumine Tlv k 778 23.05.2018
178 Termaki Autopargi Aktsiaseltsi 2017. majandusaasta aruande kinnitamine, puhaskasumi jaotamise otsustamine ja aktsiaseltsi auditeerija nimetamine Tlv k 777 23.05.2018
179 Tallinna Munitsipaalperearstikeskuse Osaühingu 2017. majandusaasta aruande kinnitamine ja puhaskasumi jaotamise otsustamine Tlv k 776 23.05.2018
180 Aktsiaseltsi Lääne-Tallinna Keskhaigla 2017. majandusaasta aruande kinnitamine, puhaskasumi jaotamise otsustamine ja aktsiaseltsi auditeerija nimetamine Tlv k 775 23.05.2018