Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 96625

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
161 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Vabaduse väljakul ja liikluskorraldus seoses Eesti Vabariigi 101. aastapäeva üritustega ning vabaõhukontserdi "Aja mustrid" korraldamisega Tlv k 243 11.02.2019
162 Tallinna linna ja Eesti Vabariigi vahelise koostööleppe heakskiitmine Tallinna Haigla asutamise ettevalmistamiseks ning volituse andmine Tõnis Mölderile Tlv k 242 11.02.2019
163 Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Karjamaa tn 9-120) Tlv k 241 11.02.2019
164 Järve tn 3 ja 3a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Kristiine linnaosas Tlv k 240 11.02.2019
165 Reklaamimaksu soodustuse andmine (Selver AS) Tlv k 239 11.02.2019
166 Aktsiaseltsi Tallinna Tööstuspargid aktsiakapitali suurendamine Tlv k 238 11.02.2019
167 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8/1 korterid 3, 8, 14, 36 ja 110, Raadiku tn 8b/1-105, Raadiku tn 8/2-76, Raadiku tn 8a/3-53, Raadiku tn 8b/3 korterid 4 ja 55) Tlv k 236 11.02.2019
168 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8a/1-141, Raadiku tn 8b/1-16, Raadiku tn 8/3 korterid 70 ja 88) Tlv k 235 11.02.2019
169 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Mustamäe tee 80-10, Mustamäe tee 169-74 ja Sääse tn 1-184) Tlv k 234 11.02.2019
170 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Meeliku tn 22/1 korterid 3, 143, 187) Tlv k 233 11.02.2019
171 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Hooldekodu tee 21 korterid 25, 36, Hooldekodu tee 23 korterid 36, 42 ja Hooldekodu tee 23a-62) Tlv k 232 11.02.2019
172 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Akadeemia tee 34-26, E. Vilde tee 94 korterid 30 ja 67) Tlv k 231 11.02.2019
173 Munitsipaaleluruumi üürile andmine (A. H. Tammsaare tee 67-15) Tlv k 230 11.02.2019
174 Asustamata eluruumide linnaosade eluasemekomisjonide vahel majutamiseks jaotamine (Raadiku tn 8a/2-52 ja K. Kärberi tn 28-110) Tlv k 229 11.02.2019
175 Tallinna linnale 2018. aastal antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste III jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes ning omatulude ja tegevuskulude suurendamine Tlv k 228 11.02.2019
176 Tallinna linnale kuuluval Tallinna tn kinnisasjal asuva parkimisrajatise tasuta kasutusse andmine (Tallinn, Uueristi tn 5 korteriühistu) Tlv k 227 11.02.2019
177 Pärnu mnt 540a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Nõmme linnaosas Tlv k 226 11.02.2019
178 Tulika tn 4 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kristiine linnaosas Tlv k 225 11.02.2019
179 Telliskivi tn 57b katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Põhja-Tallinnas Tlv k 224 11.02.2019
180 Rahu tee T19, Peterburi tee T19 ja Peterburi tee T30 katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Lasnamäe linnaosas Tlv k 223 11.02.2019