Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 95618

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
161 Valge tn 10 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Lasnamäe linnaosas Tlv k 1186 22.08.2018
162 Lõuka tn 17 ja Lõuka tn 17a katastriüksuste ümberkruntimisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Haabersti linnaosas Tlv k 1185 22.08.2018
163 Tänavanime leviala täpsustamine Haabersti linnaosas Tlv k 1184 22.08.2018
164 Kergliiklustee nime määramine Lasnamäe linnaosas Tlv k 1183 22.08.2018
165 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine aktsiaseltsi Tallinna Soojus kasuks Tlv k 1182 22.08.2018
166 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1181 22.08.2018
167 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1180 22.08.2018
168 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine ASi Eesti Gaas kasuks Tlv k 1179 22.08.2018
169 Nõusoleku andmine kinnistusraamatu kannete järjekoha muutmiseks Tlv k 1178 22.08.2018
170 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Mirta tn 18 kinnisasja koormava Mirta tn 18-12 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks Tlv k 1177 22.08.2018
171 Suitsu põik 2 // Suitsu tn 1b kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 1176 22.08.2018
172 J. Poska tn 10a kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 1175 22.08.2018
173 J. Poska tn 10 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 1174 22.08.2018
174 Männiku tee 81 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 1173 22.08.2018
175 Männiku tee 106e ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1172 22.08.2018
176 Kopli tn 76e ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1171 22.08.2018
177 Tallinna Energiaagentuuri juhataja ametisse kinnitamine Tlv k 1170 22.08.2018
178 Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile tallinlastest sportlaste Ott Kiivikase ja Raigo Kuusnõmme ning tema treeneri tunnustamiseks ja toetamiseks Tlv k 1168 15.08.2018
179 Võru tn 11 äriruumide üürile andmine (Mittetulundusühing Lasnamäe Huvikool) Tlv k 1167 15.08.2018
180 Martsa tn 2 äriruumi üürilepingu pikendamine (Spordiklubi Garant) Tlv k 1166 15.08.2018