Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 96094

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
161 Kesktee 58a ja Metsavahi tee 25a ehitiste teenindamiseks vajaliku maa ning katastriüksuste sihtotstarvete määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ja arvamuse andmine maade riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1625 14.11.2018
162 Hõimu tn 23a, Jannseni tn 17a, Liivametsa tn 8 ja N. von Glehni tn 29 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa ning katastriüksuste sihtotstarvete määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ja arvamuse andmine maade riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1624 14.11.2018
163 Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja ametisse nimetamine Tlv k 1623 14.11.2018
164 Euroopa kultuuripealinnade linnapeade konverentsi lõppdeklaratsiooni heakskiitmine ning volituste andmine Taavi Aasale Tlv k 1621 07.11.2018
165 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1620 07.11.2018
166 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 22. augusti 2018 ettekirjutuse 1812899/00266 osalise kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine (Raudtee 2) Tlv k 1619 07.11.2018
167 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevuse peale esitatud vaide läbivaatamine (Aki Käpad MTÜ) Tlv k 1618 07.11.2018
168 Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Karjamaa tn 9-316) Tlv k 1617 07.11.2018
169 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Erika tn 13a korterid 118-2, 118-3, 122-4 ja Hooldekodu tee 23-64-1) Tlv k 1616 07.11.2018
170 Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Erika tn 13a-9) Tlv k 1615 07.11.2018
171 Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Karjamaa tn 9-424) ja eluruumi üldpindala muutmine Tlv k 1614 07.11.2018
172 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8b/1-112, Raadiku tn 8a/2-71, Raadiku tn 8/3 korterid 22 ja 84) Tlv k 1613 07.11.2018
173 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8/1 korterid 4, 143, Raadiku tn 8a/1 korterid 59, 119, 145, Raadiku tn 8b/1-23, Raadiku tn 8a/2 korterid 26, 126) Tlv k 1612 07.11.2018
174 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Meeliku tn 22/1 korterid 53 ja 156) Tlv k 1611 07.11.2018
175 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Meeliku tn 22/1 korterid 2, 29, 41, 43, 58, 61, 67, 81, 103, 130, 148, 154, 176, 182 ja Meeliku tn 24/4-175) Tlv k 1610 07.11.2018
176 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Erika tn 13a korterid 25, 27, 39, 43, 44, 46, 51, 54, 65, 68, 69, 70, 71, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 96, 102, 105, 107, 108, 117, 119, 121, 125, 126, 128, 129, 131 ja 135) Tlv k 1609 07.11.2018
177 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Erika tn 13a-88 ja Karjamaa tn 9-407) Tlv k 1608 07.11.2018
178 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Akadeemia tee 34-54, Erika tn 13a-37, Karjamaa tn 9-207, Karjamaa tn 11-19 ja Männiku tee 96-79) Tlv k 1607 07.11.2018
179 Eluruumi üürile andmine (Uus-Maleva tn 6-53) Tlv k 1606 07.11.2018
180 Eluruumide üürile andmine (Raadiku tn 8/2-4 ja Raadiku tn 8a/3-3) Tlv k 1605 07.11.2018