Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 94473

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
161 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 131 31.01.2018
162 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks ja isiklike kasutusõiguste lõpetamine Tlv k 130 31.01.2018
163 Narva mnt 61 kinnisasjale sundvalduse seadmine tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 129 31.01.2018
164 Paldiski mnt 82f kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ja Paldiski mnt 82f kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning kinnisasjale ja isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 128 31.01.2018
165 Kiviranna tee 13 kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 127 31.01.2018
166 Keevise tn 1 // Suur-Sõjamäe tn 10a kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 126 31.01.2018
167 Oblika tee 74 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 125 31.01.2018
168 Oblika tee 70 kinnisasjaga liidetava maaüksuse aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 124 31.01.2018
169 Oblika tee 8 kinnisasjaga liidetava maaüksuse aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 123 31.01.2018
170 Nõva tn 9 kinnisasjaga liidetavatele maaüksustele aadresside, sihtotstarvete ja maksustamishindade määramine Tlv k 122 31.01.2018
171 Nõva tn 7 kinnisasjaga liidetavatele maaüksustele aadresside, sihtotstarvete ja maksustamishindade määramine Tlv k 121 31.01.2018
172 Metsavahi tee 3a kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 120 31.01.2018
173 Raudtee tn 52d ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 119 31.01.2018
174 Raudtee tn 52c ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 118 31.01.2018
175 Tallinna Lasteaia Sinilind direktori ametist vabastamine Tlv k 117 31.01.2018
176 Tallinna kriisikomisjoni moodustamine ja komisjoni põhimäärus Tlv m 10 31.01.2018 10.02.2018 RT IV, 07.02.2018, 20
177 Tallinna Linnavalitsuse 27. jaanuari 2016 korraldusega nr 113-k kehtestatud "R. Tobiase tn 1, 3, 5, 7, 9 ja J. Vilmsi tn 36, 38, 40 kruntide detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 4 osas" Tvk o 12 25.01.2018
178 Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2000 otsusega nr 102 kehtestatud "Tondi tn 51-57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Marsi tn 5 kinnistu (krundi positsioon 9) osas Tvk o 11 25.01.2018
179 Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2001 otsusega nr 188 kehtestatud "Tanuma tn, Lõuka tn, Vabaõhumuuseumi tee ja Õismäe raba vahelise ala detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Lõuka tn 17 ja 17a kinnistute osas Tvk o 10 25.01.2018
180 Pärnu mnt 113 // Rapla tn 1 ja Rapla tn 3 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Pärnu mnt 113 // Rapla tn 1 kinnistu, Rapla tn 3 kinnistu ja Kauba tänav T3 kinnistu osa osas Kesklinnas Tvk o 9 25.01.2018