Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 94041

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
161 Tallinna Linnavalitsuse liikmete palgaliste ametikohtade määramine ja hüvitiste maksmine Tvk o 164 16.11.2017
162 Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine Tvk o 163 16.11.2017
163 Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 162 16.11.2017
164 Õiguskomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 161 16.11.2017
165 Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 160 16.11.2017
166 Linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 159 16.11.2017
167 Linnamajanduskomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 158 16.11.2017
168 Korra- ja tarbijakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 157 16.11.2017
169 Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 156 16.11.2017
170 Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 155 16.11.2017
171 Nõmme linnaosas asuvate katastriüksuste sotsiaalmaa sihtotstarbe alaliigi määramine Tlv k 1760 15.11.2017
172 Haabersti linnaosas asuvate katastriüksuste aadresside ja sihtotstarvete korrastamine ning sotsiaalmaa alaliigi määramine Tlv k 1759 15.11.2017
173 Kesklinna paikkonnale nime määramine Tlv k 1758 15.11.2017
174 Tallinna Kesklinna vanema 25. septembri 2017 korralduse nr 521 kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 1757 15.11.2017
175 Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Lõime tn 19-228/1) Tlv k 1756 15.11.2017
176 Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Ankru tn 1-45) Tlv k 1755 15.11.2017
177 Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine (J. Vilmsi tn 52-86) Tlv k 1754 15.11.2017
178 Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Uus-Sadama tn 16-30) Tlv k 1753 15.11.2017
179 Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Punane tn 57-35) Tlv k 1752 15.11.2017
180 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Karjamaa tn 9-204, Karjamaa tn 11 korterid 6 ja 56) Tlv k 1751 15.11.2017