Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 96240

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
141 Vesivärava tn 21a ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1776 12.12.2018
142 Punane tn 31b ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1775 12.12.2018
143 Jaan Poska tn 16a ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1774 12.12.2018
144 Hämariku tn 1a ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1773 12.12.2018
145 Nikolai von Glehni tn 1 ehitise teeninda- miseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1772 12.12.2018
146 Rõika tn 36 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 1771 12.12.2018
147 Kantsi tn 5 kinnisasjaga liidetavatele maaüksustele aadresside, sihtotstarvete ja maksustamishindade määramine Tlv k 1770 12.12.2018
148 Koolieelse lasteasutuse muude kulude arvestuslik maksumus 2019. aastal Tlv m 41 12.12.2018 01.01.2019 RT IV, 18.12.2018, 22
149 Tallinna Raemedali andmine Tlv k 1769 05.12.2018
150 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Vadim Belobrovtsevile (eesti keele õppe toetamine Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis, Lasnamäe Gümnaasiumis ja Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis) Tlv k 1768 05.12.2018
151 Tallinna Keskkonnaameti väljastatud hoolduslõikusloa nr 31249 peale esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 1767 05.12.2018
152 Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine Tlv k 1766 05.12.2018
153 Sihtasutuse Euroopa Kool nõukogusse esindaja nimetamine Tlv k 1765 05.12.2018
154 Tallinna linna esindaja määramine Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi üldkoosolekule Tlv k 1764 05.12.2018
155 Tallinna Linnavalitsuse 29. septembri 2010 korralduse nr 1463-k kehtetuks tunnistamine Tlv k 1763 05.12.2018
156 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Akadeemia tee 32-81 ja Paagi tn 10-436) Tlv k 1762 05.12.2018
157 Sotsiaaleluruumide üürile andmine (Pihlaka tn 12-20 ja Pihlaka tn 12-1) Tlv k 1761 05.12.2018
158 Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Erika tn 13a-11) Tlv k 1760 05.12.2018
159 Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Uus-Maleva tn 6-75) Tlv k 1759 05.12.2018
160 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8/1 korterid 45, 99, Raadiku tn 8b/1 korterid 138, 155, Raadiku tn 8/3 korterid 23 ja 34) Tlv k 1758 05.12.2018