Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 95594

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
141 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine aktsiaseltsi Tallinna Soojus kasuks Tlv k 1182 22.08.2018
142 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1181 22.08.2018
143 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1180 22.08.2018
144 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine ASi Eesti Gaas kasuks Tlv k 1179 22.08.2018
145 Nõusoleku andmine kinnistusraamatu kannete järjekoha muutmiseks Tlv k 1178 22.08.2018
146 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Mirta tn 18 kinnisasja koormava Mirta tn 18-12 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks Tlv k 1177 22.08.2018
147 Suitsu põik 2 // Suitsu tn 1b kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 1176 22.08.2018
148 J. Poska tn 10a kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 1175 22.08.2018
149 J. Poska tn 10 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 1174 22.08.2018
150 Männiku tee 81 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 1173 22.08.2018
151 Männiku tee 106e ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1172 22.08.2018
152 Kopli tn 76e ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1171 22.08.2018
153 Tallinna Energiaagentuuri juhataja ametisse kinnitamine Tlv k 1170 22.08.2018
154 Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile tallinlastest sportlaste Ott Kiivikase ja Raigo Kuusnõmme ning tema treeneri tunnustamiseks ja toetamiseks Tlv k 1168 15.08.2018
155 Võru tn 11 äriruumide üürile andmine (Mittetulundusühing Lasnamäe Huvikool) Tlv k 1167 15.08.2018
156 Martsa tn 2 äriruumi üürilepingu pikendamine (Spordiklubi Garant) Tlv k 1166 15.08.2018
157 Tallinna linna, Aktsiaseltsi Mainor ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse koostöökokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituste andmine Aivar Riisalule Tlv k 1165 15.08.2018
158 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1163 15.08.2018
159 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1162 15.08.2018
160 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1161 15.08.2018