Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 94041

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
141 Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine Tlv k 1780 22.11.2017
142 Arvamuse andmine Pääsküla tn 11 maa riigi omandisse jätmise kohta ning maaüksusele sihtotstarbe ja aadressi määramine Tlv k 1779 22.11.2017
143 Munitsipaalomandisse taotletud maatükkidele aadresside määramine Tlv k 1778 22.11.2017
144 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Tehnovõrkude Ehituse OÜ kasuks Tlv k 1777 22.11.2017
145 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 1776 22.11.2017
146 Tallinna linna omandis olevale Õismäe tee õueala 5 kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Korteriühistu Õismäe tee 95 kasuks Tlv k 1775 22.11.2017
147 Tallinna linna omandis olevale Pärnu maantee T1 // Valli tänav kinnisasjale üleehitamisservituudi seadmine Müürivahe tn 34 // Valli tn 4-14 korteriomandi kasuks Tlv k 1774 22.11.2017
148 Tallinna linna omandis oleva Leete tänav kinnisasja koormamine reaalservituudiga Leete tn 17a kinnisasja kasuks Tlv k 1773 22.11.2017
149 A. H. Tammsaare tee 92 kinnisasjale hoonestusõiguse seadmiseks väljakuulutatud läbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamine ning kinnisasjale hoonestusõiguse seadmine Tlv k 1772 22.11.2017
150 Pirita tee 26a kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjale valitseja määramine Tlv k 1771 22.11.2017
151 Sompa tee 21 kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 1770 22.11.2017
152 Kadaka pst 165c ja Kadaka pst 165d kinnisasjadele Tallinna linna kasuks isiklike kasutusõiguste seadmise taotlemine ning isiklikele kasutusõigustele valitseja määramine Tlv k 1769 22.11.2017
153 Tartu mnt 79a kinnisasjaga piirnevate Tartu mnt 79b ja Tartu mnt 79c maade määramine erastamiseks Tlv k 1768 22.11.2017
154 Lõhe tn 28 kinnisasjaga piirneva Lõhe tn 28a maa määramine erastamiseks Tlv k 1767 22.11.2017
155 Lõhe tn 26 kinnisasjaga piirneva Lõhe tn 26a maa määramine erastamiseks Tlv k 1766 22.11.2017
156 Lõhe tn 24 kinnisasjaga piirneva Lõhe tn 24a maa määramine erastamiseks Tlv k 1765 22.11.2017
157 Lõhe tn 22 kinnisasjaga piirneva Lõhe tn 22a maa määramine erastamiseks Tlv k 1764 22.11.2017
158 Kalda tn 1 kinnisasjaga piirneva Kalda tn 1c maa määramine erastamiseks Tlv k 1763 22.11.2017
159 Tallinna Õppenõustamiskeskuse direktori ametisse kinnitamine Tlv k 1762 22.11.2017
160 Tallinna Kadaka Põhikooli direktori ametisse kinnitamine Tlv k 1761 22.11.2017