Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 96944

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
141 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 541 24.04.2019
142 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 540 24.04.2019
143 Munitsipaalomandisse taotletavatele maatükkidele aadresside ja sihtotstarvete määramine Tlv k 539 24.04.2019
144 Astangu tn 30c kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 538 24.04.2019
145 Tallinna Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine Tvk o 70 18.04.2019
146 Tallinna Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine Tvk o 69 18.04.2019
147 Tallinna Linnavalitsuse 18. augusti 2003 korraldusega nr 1875-k kehtestatud Narva mnt 156 krundi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 68 18.04.2019
148 Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 1999 otsusega nr 215 kehtestatud "Kinnistute Rannamõisa tee 16 ning Vana-Rannamõisa tee 19 ja 21 detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 67 18.04.2019
149 Tallinna Linnavolikogu 2. oktoobri 1997 otsusega nr 171 kehtestatud Vikerkaare tn 40 ja Rännaku pst 31 vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 66 18.04.2019
150 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides", nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale Tvk o 65 18.04.2019
151 Rahanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine Tvk o 64 18.04.2019
152 Tallinna Linnavolikogu esimehe valimine Tvk o 63 18.04.2019
153 Äriruumide üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Jaanus Riibele Tlv k 537 17.04.2019
154 Nõusoleku andmine OÜ-le Novoloto õnnemängu mängukoha tegevuse jätkamiseks aadressil Mustamäe tee 18 Tlv k 536 17.04.2019
155 Nõusoleku andmine OÜ-le Novoloto õnnemängu mängukoha tegevuse jätkamiseks aadressil Madala tn 5a Tlv k 535 17.04.2019
156 Tallinna linnale 2019. aastal antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste I jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes Tlv k 534 17.04.2019
157 Tasuta sõiduõiguse andmine Tlv k 533 17.04.2019
158 Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Paagi tn 10-425) Tlv k 532 17.04.2019
159 Sotsiaaleluruumide üürile andmine (Akadeemia tee 32-61, Lõime tn 19-214, Lõime tn 19-311, Paagi tn 10-232 ja Paagi tn 10-426 ) Tlv k 531 17.04.2019
160 Sotsiaaleluruumide üürile andmine (Akadeemia tee 32 korterid 1 ja 94) Tlv k 530 17.04.2019