Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 94473

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
121 Paldiski maantee katastriüksuste aadresside muutmine Haabersti linnaosas Tlv k 173 05.02.2018
122 Mustamäe tee 69 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Kristiine linnaosas Tlv k 172 05.02.2018
123 Liiva tn 32 ja Liiva tn 32a katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Nõmme linnaosas Tlv k 171 05.02.2018
124 Liiva tn 30a, Liiva tn 30b ja Liiva tn 30c katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Nõmme linnaosas Tlv k 170 05.02.2018
125 Kloostrimetsa tee 70a katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Pirita linnaosas Tlv k 169 05.02.2018
126 Tallinna linna omandis olevatest kinnisasjadest uute kinnisasjade moodustamine ja kinnisasjadele valitsejate määramine Tlv k 168 05.02.2018
127 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Telia Eesti ASi kasuks Tlv k 167 05.02.2018
128 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 166 05.02.2018
129 Tallinna linna omandis oleva Pärituule tänav T3 kinnisasja koormamine reaalservituudiga Lobjaka tn 15 kinnisasja kasuks Tlv k 165 05.02.2018
130 Tallinna linna omandis olevate Asula tn 16 ja Asula tn 16b kinnisasjade ühendamine Tlv k 164 05.02.2018
131 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Mirta tn 31 kinnisasja koormava Mirta tn 31-7 korterihoonestusõiguse isikliku kasutusõigusega koormamiseks Tlv k 163 05.02.2018
132 Mustjõe tn 39, Mustjõe tn 39a ja Mustjõe tn 39b katastriüksustest koosneva kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 162 05.02.2018
133 Rännaku pst 62 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 161 05.02.2018
134 J. V. Jannseni tn 29a kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 160 05.02.2018
135 Mahtra tn 50a korteriomanditele Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 159 05.02.2018
136 Trummi tn 23e ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 158 05.02.2018
137 Mahla tn 40 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine ostueesõigusega erastamiseks Tlv k 157 05.02.2018
138 Parkimistasu maksusoodustuste andmine 2018. aastaks Tlv k 156 31.01.2018
139 Raha eraldamine Lasnamäe Linnaosa Valitsusele Kultuurikeskus Lindakivi kontserdisaali lava remondiks Tlv k 155 31.01.2018
140 Lootusetute nõuete bilansist väljaviimine Tlv k 154 31.01.2018