Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 95618

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
121 Tallinna Kommunaalameti tegevuse peale esitatud vaide läbivaatamine (Kuldnoka 9) Tlv k 1222 29.08.2018
122 Mittetulundusühingule Aerobike Cycling Agency tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine Tlv k 1221 29.08.2018
123 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Uus-Sadama tn 16-7 ja Uus-Sadama tn 16-41) Tlv k 1219 29.08.2018
124 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Õismäe tee 6-2 ja Pirni tn 4-35) Tlv k 1218 29.08.2018
125 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8/1 korterid 18, 114, Raadiku tn 8a/1-8, Raadiku tn 8b/1 korterid 13, 49, 119, Raadiku tn 8a/2-62, Raadiku tn 8b/2-74) Tlv k 1217 29.08.2018
126 Tallinna linnale kuuluva parkimisrajatise tasuta kasutusse andmine (Tallinn, Sõpruse pst 204 korteriühistu) Tlv k 1216 29.08.2018
127 Pärnu mnt 463 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas Tlv k 1215 29.08.2018
128 Detailplaneeringute menetluse lõpetamine Pirita linnaosas Tlv k 1214 29.08.2018
129 Vana-Mustamäe tn 42 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Nõmme linnaosas Tlv k 1213 29.08.2018
130 Tuukri tn 12 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Kesklinnas Tlv k 1212 29.08.2018
131 Peterburi tee 63 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Lasnamäe linnaosas Tlv k 1211 29.08.2018
132 Pakase tn 1 ja Pakase tn 1a katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Haabersti linnaosas Tlv k 1210 29.08.2018
133 Lagedi tee 16c katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Lasnamäe linnaosas Tlv k 1209 29.08.2018
134 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 1207 29.08.2018
135 Tallinna linna omandis oleva Pae tn 18a kinnisasja jagamine ja jagamisel tekkivate kinnisasjade valitseja muutmine Tlv k 1206 29.08.2018
136 Pirita jõeoru maastikukaitsealal asuvatele Eesti Vabariigi omandis olevatele kinnistutele Tallinna linna kasuks seatud isiklikele kasutusõigustele valitsejate määramine Tlv k 1205 29.08.2018
137 Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal asuvatele Eesti Vabariigi omandis olevatele kinnistutele Tallinna linna kasuks seatud isiklikele kasutusõigustele valitsejate määramine Tlv k 1204 29.08.2018
138 E. Vilde tee 91a ja E. Vilde tee 91b kinnisasjadele Tallinna linna kasuks isiklike kasutusõiguste seadmise taotlemine ning isiklikele kasutusõigustele valitseja määramine Tlv k 1203 29.08.2018
139 Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 otsusega nr 198 kehtestatud "Põllu tn 38 kinnistu detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Tvk o 118 23.08.2018
140 Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 1999 otsusega nr 216 kehtestatud "Kinnistute Rannamõisa tee 11a, 11b ja 13a detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Rõugu tn 10, 10a, 12, 12a, 14, 14a, 16, 16a, 18, 18a, 20 ja Vihu tn 19e kinnistute osas Tvk o 117 23.08.2018