Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 96944

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
121 Nõmme tee 9 äriruumi üürilepingu pikendamine (OÜ Seritek) Tlv k 561 24.04.2019
122 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (õpilaskodu teenuse osutamine) Tlv k 560 24.04.2019
123 Reklaamimaksu soodustuse andmine (Mittetulundusühing Must Käsi) Tlv k 559 24.04.2019
124 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt 10. jaanuaril 2019 Astri tn 1 // Kagu tn 6 kinnistule üksikelamu püstitamiseks väljastatud projekteerimistingimuste kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 558 24.04.2019
125 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8a/1-120, Raadiku tn 8b/1 korterid 57 ja 70, Raadiku tn 8/3-36 ja Raadiku tn 8a/3-27) Tlv k 557 24.04.2019
126 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Ehitajate tee 35-61, Mustamäe tee 120-21, Mustamäe tee 181-3 ja Sääse tn 11-130) Tlv k 556 24.04.2019
127 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Akadeemia tee 32-117, Akadeemia tee 34-3, Alvari tn 37-37, Endla tn 12 korterid 29, 42, Hooldekodu tee 21-2, Karjamaa tn 9-223, Loometsa tn 6-10, Männiku tee 96 korterid 27, 35, 81, Männiku tee 98a-31 ja E. Vilde tee 94-32) Tlv k 555 24.04.2019
128 Tööandja eluruumi üürilepingu pikendamine (Erika tn 13-3) Tlv k 554 24.04.2019
129 Tallinna linna omandis oleva Lasnamäe tn 14 // Majaka tn 1 kinnisasja osa üürile andmine Aktsiaseltsile PARMERON ja üürilepingu projekti heakskiitmine Tlv k 553 24.04.2019
130 Lõime tn 29a hoone üürile andmine (Tallinna Vaimse Tervise Keskus) Tlv k 552 24.04.2019
131 Pärandvarale valitseja määramine (Klavdiya Guseva pärimisasi) Tlv k 551 24.04.2019
132 Pärandvara vastuvõtmine (Vilma-Marie Saaliste pärimisasi) Tlv k 550 24.04.2019
133 Tallinna linnaga ühisomandis oleva korteriomandi mõttelisteks osadeks jagamine ning volituse andmine Priit Pärtelpojale (Oksana Grigorjuki pärimisasi) Tlv k 549 24.04.2019
134 Tallinna linnaga ühisomandis oleva korteriomandi mõttelisteks osadeks jagamine ning volituse andmine Priit Pärtelpojale (Jelena Ranzuzova pärimisasi) Tlv k 548 24.04.2019
135 Tallinna linnaga ühisomandis oleva kinnisasja mõttelisteks osadeks jagamine ning volituse andmine Priit Pärtelpojale (Vladimir Manakovi pärimisasi) Tlv k 547 24.04.2019
136 Paldiski mnt 116a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Haabersti linnaosas Tlv k 546 24.04.2019
137 Kuldnoka tn 3 ja 3a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas Tlv k 545 24.04.2019
138 Sõõru tn 45 ja Sõõru tn 45a katastriüksuste ümberkruntimisel aadresside ja sihtotstarvete määramine ja Sõõru tn 45b katastriüksuse aadressi muutmine Haabersti linnaosas Tlv k 544 24.04.2019
139 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks ja isikliku kasutusõiguse lõpetamine Tlv k 543 24.04.2019
140 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 542 24.04.2019