Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 94035

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
121 Valge tn 10 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Lasnamäe linnaosas Tlv k 1794 22.11.2017
122 Tartu mnt 85 ja Lasnamäe tn 2 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Lasnamäe linnaosas Tlv k 1793 22.11.2017
123 Paldiski mnt 25 ja 25a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Kristiine linnaosas Tlv k 1792 22.11.2017
124 Katusepapi tn 1 ja 1c kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Lasnamäe linnaosas Tlv k 1791 22.11.2017
125 Vääna tn 43 ja Vääna tn 43a katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Nõmme linnaosas Tlv k 1790 22.11.2017
126 Vääna tn 41 ja Vääna tn 41a katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Nõmme linnaosas Tlv k 1789 22.11.2017
127 Seebi tn 1 ja Seebi tn 3 katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Kristiine linnaosas Tlv k 1788 22.11.2017
128 Peterburi tee 98 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Lasnamäe linnaosas Tlv k 1787 22.11.2017
129 Maikellukese tee 52 ja Maikellukese tee 52a katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Pirita linnaosas Tlv k 1786 22.11.2017
130 Köömne tn 17 ja Köömne tn 17a katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Haabersti linnaosas Tlv k 1785 22.11.2017
131 Kõlviku tee lõik 6, Kõlviku tee 13, Kõlviku tee 13b ja Kõlviku tee 13c katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Pirita linnaosas Tlv k 1784 22.11.2017
132 Kreegi tn 21, 21a, 21b, 21c, 23, 25 ja 27 katastriüksuste aadresside muutmine Nõmme linnaosas Tlv k 1783 22.11.2017
133 Karusmarja tn 3 ja Karusmarja tn 3a katastriüksuste piiride muutmisel sihtotstarvete määramine Nõmme linnaosas Tlv k 1782 22.11.2017
134 Astangu tn 35, Astangu tn 35a ja Astangu tn 66a katastriüksuste ümberkruntimisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Haabersti linnaosas Tlv k 1781 22.11.2017
135 Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine Tlv k 1780 22.11.2017
136 Arvamuse andmine Pääsküla tn 11 maa riigi omandisse jätmise kohta ning maaüksusele sihtotstarbe ja aadressi määramine Tlv k 1779 22.11.2017
137 Munitsipaalomandisse taotletud maatükkidele aadresside määramine Tlv k 1778 22.11.2017
138 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Tehnovõrkude Ehituse OÜ kasuks Tlv k 1777 22.11.2017
139 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 1776 22.11.2017
140 Tallinna linna omandis olevale Õismäe tee õueala 5 kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Korteriühistu Õismäe tee 95 kasuks Tlv k 1775 22.11.2017