Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 96240

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
121 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Akadeemia tee 34-57, Endla tn 12-37, Loometsa tn 6 korterid 3, 37, 41 ja 89) Tlv k 1796 12.12.2018
122 Eluruumide üürile andmine (Hooldekodu tee 23a-8, Loometsa tn 6-46 ja Karjamaa tn 9-104) Tlv k 1795 12.12.2018
123 Eluruumi üürile andmine (Akadeemia tee 48 korter 38) Tlv k 1794 12.12.2018
124 Ädala tn 5-49 korteriomandi 1/2 mõttelise osa müük Tlv k 1793 12.12.2018
125 Puhangu tn 4a-20 korteriomandi müük Tlv k 1792 12.12.2018
126 Narva mnt 170 // Priisle tee 1 ja Narva mnt 170a // Priisle tee 3 kinnistute detailplaneering vastuvõtmine Lasnamäe linnaosas Tlv k 1791 12.12.2018
127 Krulli tehase kvartali detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Põhja-Tallinnas Tlv k 1790 12.12.2018
128 Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Nõmme linnaosas Tlv k 1789 12.12.2018
129 Vabaõhumuuseumi tee 4b katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Haabersti linnaosas Tlv k 1788 12.12.2018
130 Kristeni tn 1 katastriüksuse aadressi muutmine Haabersti linnaosas Tlv k 1787 12.12.2018
131 Kriibi tn 4 ja Kriibi tn 6 katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Pirita linnaosas Tlv k 1786 12.12.2018
132 Munitsipaalomandisse taotletavatele maatükkidele aadresside ja sihtotstarbe määramine Tlv k 1785 12.12.2018
133 Kakumäe tee 6a, Kopli tn 76e, Kurni tn 36a, Saue tn 2a ja Tihniku tn 2a maade maksustamishinna määramine Tlv k 1784 12.12.2018
134 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine aktsiaseltsi Tallinna Soojus kasuks Tlv k 1783 12.12.2018
135 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Energate OÜ kasuks Tlv k 1782 12.12.2018
136 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1781 12.12.2018
137 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1780 12.12.2018
138 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti ASi kasuks Tlv k 1779 12.12.2018
139 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Mirta tn 31 kinnisasja koormava Mirta tn 31-3 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks ning korterihoonestusõigusele hüpoteegi seadmiseks Tlv k 1778 12.12.2018
140 Väike-Paala tn 3a ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1777 12.12.2018