Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 95213

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
121 Munitsipaalomandisse taotletavatele maatükkidele aadresside ja sihtotstarbe määramine Tlv k 842 06.06.2018
122 Arvamuse andmine Suitsu tn 6b ja Suitsu tn 6c maade riigi omandisse jätmise kohta ning maaüksustele sihtotstarvete ja aadresside määramine Tlv k 841 06.06.2018
123 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine ASi Eesti Gaas kasuks Tlv k 840 06.06.2018
124 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 839 06.06.2018
125 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 838 06.06.2018
126 Õitse tn 11 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 837 06.06.2018
127 Sisaski tn 21 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 836 06.06.2018
128 Ehitajate tee 140 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 835 06.06.2018
129 Ankru tn 1-15 ja Ankru tn 1-57 sotsiaalkorteriteks tunnistamine Tvk o 86 31.05.2018
130 Tallinna linna omandis oleva Majaka tänav T5 kinnisasja ja sellega piirneva Kivimurru tn 39a kinnisasja pindalade ja piiride muutmine Tvk o 85 31.05.2018
131 Tallinna linna omandis oleva Paldiski maantee T31 kinnisasja ja sellega piirneva Paldiski mnt 21 kinnisasja pindalade ja piiride muutmine detailplaneeringukohase krundi moodustamiseks ja sihtotstarvete määramine Tvk o 84 31.05.2018
132 Keskküla tn 46a kinnisasja müük detailplaneeringukohase krundi moodustamiseks Tvk o 83 31.05.2018
133 Reha tn 25a kinnisasja müük detailplaneeringukohase krundi moodustamiseks Tvk o 82 31.05.2018
134 Tammepärja tn 13 kinnisasja müük Tvk o 81 31.05.2018
135 Niidi tn 32 kinnisasja müük Tvk o 80 31.05.2018
136 Noole tn 7a kinnisasja müük Tvk o 79 31.05.2018
137 Andmekogu "Tallinna linna hooldus-, heakorra ja haljastustööde infosüsteem" asutamine Tvk o 78 31.05.2018
138 Nõusoleku andmine parkimistasu maksmise korraldamise, kontrollimise ja viivistasu määramise õiguse üleandmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule Tvk o 77 31.05.2018
139 Tallinna linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine Tvk o 76 31.05.2018
140 Jalgratta, lõbusõidurongi ja loomveoki kasutamine tasulisel sõitjateveol Tallinnas Tvk m 11 31.05.2018 01.07.2018 RT IV, 12.06.2018, 8