Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 95968

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
121 Munitsipaaleluruumi üürile andmine (Loometsa tn 6-23) Tlv k 1540 24.10.2018
122 Tööandja eluruumi üürile andmine (Vikerlase tn 15 korter 148) Tlv k 1539 24.10.2018
123 J. Sütiste tee 19 kinnistu detailplaneeringu menetluse lõpetamine Mustamäe linnaosas Tlv k 1538 24.10.2018
124 Lagedi tee 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Lasnamäe linnaosas Tlv k 1537 24.10.2018
125 Pirita ja Lasnamäe linnaosades asuvate katastriüksuste sihtotstarvete korrastamine Tlv k 1536 24.10.2018
126 Mustjõe tn 39 ja Mustjõe tn 39c katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Kristiine linnaosas Tlv k 1535 24.10.2018
127 Metalli tn 5 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kristiine linnaosas Tlv k 1534 24.10.2018
128 Luha tn 9 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kesklinnas Tlv k 1533 24.10.2018
129 Esku tn 17 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Pirita linnaosas Tlv k 1532 24.10.2018
130 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Tähesaju City OÜ kasuks Tlv k 1531 24.10.2018
131 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Telia Eesti ASi kasuks Tlv k 1530 24.10.2018
132 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Gaasienergia ASi kasuks Tlv k 1529 24.10.2018
133 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1528 24.10.2018
134 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isiklike kasutusõiguste seadmine Crowdestate TST16 OÜ kasuks Tlv k 1527 24.10.2018
135 Tallinna linna omandis olevat Õismäe tee 130 kinnisasja koormava hoonestusõiguse tingimuste muutmine, nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks Tlv k 1526 24.10.2018
136 Tallinna linnale kuuluval Liikuri tänav T1 ja Võidujooksu tänav T2 kinnisasjal asuvate parkimisrajatiste tasuta kasutusse andmine (Liikuri tn 12 korteriühistu) Tlv k 1525 24.10.2018
137 Munitsipaalomandisse taotletavatele maatükkidele aadresside ja sihtotstarvete määramine Tlv k 1524 24.10.2018
138 Viljandi mnt 13c kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 1523 24.10.2018
139 Tuletorni tn 4 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 1522 24.10.2018
140 Sõle tn 3a kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 1521 24.10.2018