Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 96625

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
121 Männiku tee 96g kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Nõmme linnaosas Tvk o 36 21.02.2019
122 Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 1998 otsusega nr 29 kehtestatud Kose tee 15-19 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Tvk o 35 21.02.2019
123 Kesklinna linnaosa üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Tvk o 34 21.02.2019
124 Tallinna Linnavolikogu 13. mai 2004 otsusega nr 96 kehtestatud Tartu mnt 63 ning Laulupeo tn 6 ja 8 kruntide detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 33 21.02.2019
125 Pärnu mnt 328 ja 328a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Nõmme linnaosas Tvk o 32 21.02.2019
126 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, korrakaitseseaduse, ühistranspordiseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmiseks Tvk o 31 21.02.2019
127 Osalemine Interreg 2014-2020 Läänemere piirkonna programmi välisprojektis "LUCIA - Valgustades Läänemere regiooni - linnad edendavad säästlike ja tarkade valgustuslahenduste rakendamist" ning volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tvk o 30 21.02.2019
128 Osalemine Euroopa Liidu territoriaalse koostöö programmi URBACT III välisprojektis "Haridusasutuste ja kogukonna koostöö arendamine - On Board", nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale Tvk o 29 21.02.2019
129 Rahvakohtunikukandidaatide valimine Tvk o 28 21.02.2019
130 Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine Tvk m 4 21.02.2019 03.03.2019 RT IV, 28.02.2019, 29
131 Raha eraldamine Tallinna Kultuuriametile toetuse andmiseks Eesti Rahvusringhäälingule Tlv k 273 20.02.2019
132 Reklaamimaksu soodustuse andmine (Clear Channel Estonia OÜ) Tlv k 272 20.02.2019
133 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevuse peale esitatud vaide läbivaatamine (Pihlaka tn 11 kasutusteatis) Tlv k 271 20.02.2019
134 Raha eraldamine Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile toetuse andmiseks Eesti Vähiliidule teavituskampaania "TERVE Eestiga vähi vastu" läbiviimiseks Tlv k 270 20.02.2019
135 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Kivila tn 3a korterid 25 ja 86, Muhu tn 9 korterid 44 ja 50 ning Paasiku tn 7-34) Tlv k 269 20.02.2019
136 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Katleri tn 6 korterid 42 ja 85) Tlv k 268 20.02.2019
137 Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Paagi tn 10-326) Tlv k 267 20.02.2019
138 Sotsiaaleluruumide üürile andmine (Hooldekodu tee 15-10, Katleri tn 6-19, Katleri tn 6-55, Katleri tn 6-57, Kivila tn 3a-45, Kivila tn 3a-69, Kivila 3a-71 ja Muhu tn 9-55) Tlv k 266 20.02.2019
139 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Loometsa tn 6 korterid 2, 18, 19, 20, 22, 31, 32, 56, 87, 96) Tlv k 265 20.02.2019
140 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Endla tn 12 korterid 30, 32, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 47, 49, 50 ja 51) Tlv k 264 20.02.2019