Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 99219

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
101 Eluruumi üürile andmine (Raadiku tn 8b/1-15) Tlv k 979 09.09.2020
102 Eluruumi üürile andmine (Raadiku tn 8a/2-78) Tlv k 978 09.09.2020
103 Eluruumi üürile andmine (Raadiku tn 8a/1-129) Tlv k 977 09.09.2020
104 Munitsipaaleluruumi üürile andmine (Hooldekodu tee 23a-48) Tlv k 976 09.09.2020
105 Munitsipaaleluruumi üürile andmine (Akadeemia tee 48 korter 13) Tlv k 975 09.09.2020
106 Vaskjala-Ülemiste kanal V1, Vaskjala-Ülemiste kanal V2 ja Vaskjala-Ülemiste kanal V3 maaüksuste maksustamishinna määramine Tlv k 973 09.09.2020
107 Linnavara valitseja muutmine (Katleri tn 6, Kivila tn 3a, Muhu tn 9 ja Paasiku tn 7 kinnisasjad) Tlv k 972 09.09.2020
108 Angerpisti tn 1 // 3 // 5 // Puju tn 2 // 4 kinnisasja osa üürile andmine (Ehitus ja Masinad AS) Tlv k 971 09.09.2020
109 Jaama tn 18 äriruumide üürile andmine (Nõmme Kultuurikeskus) Tlv k 970 09.09.2020
110 Asustamata munitsipaaleluruumi Õismäe tee 6-2 majutamiseks eraldamine Tlv k 969 09.09.2020
111 Detailplaneeringute menetluse lõpetamine Haabersti linnaosas Tlv k 968 09.09.2020
112 Punane tn 68, 68a, 68b, 70 ja 70a kruntide ning lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamine Tlv k 967 09.09.2020
113 Järveotsa tee 14b kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Haabersti linnaosas Tlv k 966 09.09.2020
114 Sarruse tn 1 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Lasnamäe linnaosas Tlv k 965 09.09.2020
115 Laine tn 30 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kristiine linnaosas Tlv k 964 09.09.2020
116 J. Köleri tn 1a ja L. Koidula tn 2 katastriüksuste piiride muutmisel sihtotstarvete määramine Kesklinnas Tlv k 963 09.09.2020
117 Haraka tn 6a ja 6b katastriüksuste liitmine Kristiine linnaosas Tlv k 962 09.09.2020
118 Isiklike kasutusõiguste lõpetamine Tlv k 961 09.09.2020
119 Sõpruse pst 167a kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Tallinn, Siili tn 6 // 8 korteriühistu kasuks Tlv k 960 09.09.2020
120 Suurtüki tn 12 kinnisasja jagamine Tlv k 959 09.09.2020