Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 96944

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
101 Suur-Patarei tn 2 katastriüksuse sihtotstarbe määramine Põhja-Tallinnas Tlv k 581 29.04.2019
102 Seebi tn 34 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kristiine linnaosas Tlv k 580 29.04.2019
103 Pärnu mnt 17 // Tatari tn 4 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kesklinnas Tlv k 579 29.04.2019
104 Mustamäe tee 59a katastriüksuse aadressi muutmine Kristiine linnaosas Tlv k 578 29.04.2019
105 Liilia tee 40 katastriüksuse aadressi muutmine Pirita linnaosas Tlv k 577 29.04.2019
106 Kadaka tee 42m katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Mustamäe linnaosas Tlv k 576 29.04.2019
107 Põõsa tee 3 // 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas Tlv k 575 29.04.2019
108 Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala pinnavormidele ja metsadele ametlike kohanimede määramine Tlv k 574 29.04.2019
109 Tänavanimede määramine Kesklinnas Tlv k 573 29.04.2019
110 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 572 29.04.2019
111 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine ASi Gaasivõrgud kasuks Tlv k 571 29.04.2019
112 Tehnika tn 135, endise kinnistu nr 4624 maa mittetagastamine ning mittetagastatava maa eest kompensatsiooni määramine Tlv k 570 29.04.2019
113 Nurmiku tee 34b ja F. R. Faehlmanni tn 31a maade maksustamishinna määramine Tlv k 569 29.04.2019
114 Valge tn 13 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 568 29.04.2019
115 Tuuliku tee 4f kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 567 29.04.2019
116 Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ning Tallinna Linnakantselei teenistuskohtade koosseisu muudatus Tlv k 566 29.04.2019
117 Tallinna Lepatriinu Lasteaia direktori ametisse kinnitamine Tlv k 565 29.04.2019
118 Linnaosade vanemate ülesannete täitmine Tlv k 564 24.04.2019
119 Reklaamimaksu soodustuse andmine (Clear Channel Estonia OÜ) Tlv k 563 24.04.2019
120 Raha eraldamine linnavalitsuse reservfondist Tallinna Linnavaraametile ja Suurtüki tn 12 kinnisasja ostueesõiguse teostamine ning linnavara valitseja määramine Tlv k 562 24.04.2019