Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 95618

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
101 Rahu tee T17 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Lasnamäe linnaosas Tlv k 1242 05.09.2018
102 Peterburi tee T8 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Lasnamäe linnaosas Tlv k 1241 05.09.2018
103 Peterburi tee T7 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Lasnamäe linnaosas Tlv k 1240 05.09.2018
104 Peterburi tee 131/3 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Lasnamäe linnaosas Tlv k 1239 05.09.2018
105 Peterburi tee 110a/9 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Lasnamäe linnaosas Tlv k 1238 05.09.2018
106 Peterburi tee 110a/2 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Lasnamäe linnaosas Tlv k 1237 05.09.2018
107 Müürivahe tn 12 katastriüksuse aadressi muutmine Kesklinnas Tlv k 1236 05.09.2018
108 Mäepealse tn 21 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Mustamäe ja Nõmme linnaosas Tlv k 1235 05.09.2018
109 Kuslapuu tn 19 ja Kuslapuu tn 19b katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Pirita linnaosas Tlv k 1234 05.09.2018
110 Tallinna linna omandis oleva Põhja pst 27a ning Põhja pst 29 ja Põhja pst 31 kinnisasjade piiride ja pindalade muutmine Tlv k 1233 05.09.2018
111 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elering ASi kasuks Tlv k 1232 05.09.2018
112 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elering ASi kasuks Tlv k 1231 05.09.2018
113 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elering ASi kasuks Tlv k 1230 05.09.2018
114 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Veerise tn 10 kinnisasja koormava Veerise tn 10-7 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks Tlv k 1229 05.09.2018
115 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Veerise tn 8 kinnisasja koormava Veerise tn 8-4 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks ning korterihoonestusõigusele hüpoteegi seadmiseks Tlv k 1228 05.09.2018
116 Linnamaadele valitseja määramine Tlv k 1227 05.09.2018
117 Tallinna Vormsi Lasteaia direktori ametisse kinnitamine Tlv k 1226 05.09.2018
118 Tallinna Asunduse Lasteaia direktori ametist vabastamine Tlv k 1225 05.09.2018
119 Järve tänav T5 kinnisasja ostueesõiguse teostamine Tlv k 1224 29.08.2018
120 Sihtasutuse Tallinna Teaduspark TEHNOPOL nõukogu liikme tagasikutsumine Tlv k 1223 29.08.2018