Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 96095

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
101 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Meeliku tn 22/1 korterid 49, 100, 124, 159, 189, 193, 196, Meeliku tn 22/2-209 ja Meeliku tn 24/4-210) Tlv k 1679 21.11.2018
102 Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Magdaleena tn 11/2-1) Tlv k 1678 21.11.2018
103 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Erika tn 13a korterid 14, 28, 66, 67, 76, 82, 89, 95, 99, 101, 109, 111, 112, 114, 116 ja 124) Tlv k 1677 21.11.2018
104 Munitsipaaleluruumi üürile andmine (Vikerlase tn 15-145) Tlv k 1676 21.11.2018
105 Eluruumide üürile andmine (Raadiku tn 8/1 korterid 16, 105 ja Raadiku tn 8/3-71) Tlv k 1675 21.11.2018
106 Tööandja eluruumide üürile andmine (Vikerlase tn 15 üks tuba korterist 149, üks tuba korterist 172 ja üks tuba korterist 228) Tlv k 1674 21.11.2018
107 Merivälja tee 3g äriruumi üürilepingu pikendamine (Osaühing SAMBAR) Tlv k 1673 21.11.2018
108 Imanta tänav T4 kinnisasja ostueesõiguse teostamine Tlv k 1672 21.11.2018
109 Tallinna linnale kuuluval Mustamäe tee 151a kinnisasjal asuva parkimisrajatise tasuta kasutusse andmine Tallinn, Sääse tn 5 korteriühistule Tlv k 1671 21.11.2018
110 Raadiku tn 11 ja 11a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Lasnamäe linnaosas Tlv k 1670 21.11.2018
111 Betooni põik 12 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Lasnamäe linnaosas Tlv k 1669 21.11.2018
112 Katastriüksuste aadresside korrastamine Nõmme linnosas Tlv k 1668 21.11.2018
113 Katastriüksuste sihtotstarvete korrastamine Haabersti linnaosas Tlv k 1667 21.11.2018
114 Tornimäe tänav T3 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Kesklinnas Tlv k 1666 21.11.2018
115 Nugise tn 21 ja 23 katastriüksuste aadresside muutmine Nõmme linnaosas Tlv k 1665 21.11.2018
116 Kakumäe tee 18, Kakumäe tee 18a ja Kakumäe tee 20 katastriüksuste ümberkruntimisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Haabersti linnaosas Tlv k 1664 21.11.2018
117 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1663 21.11.2018
118 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1662 21.11.2018
119 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 1661 21.11.2018
120 Toonela tee 4b korteriomandi (mitteeluruum nr 17) sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine ja korteriomandile valitseja määramine Tlv k 1660 21.11.2018