Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 94041

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
81 Hagudi tn 26 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kesklinnas Tlv k 1843 29.11.2017
82 Tänavanime leviala muutmine ja tänavanime määramine Nõmme linnaosas Tlv k 1842 29.11.2017
83 Tänavanime muutmine Nõmme linnaosas Tlv k 1841 29.11.2017
84 Tänavanime määramine Nõmme linnaosas Tlv k 1840 29.11.2017
85 Arvamuse andmine Peterburi tee T17, Peterburi tee T18, Peterburi tee T19, Peterburi tee T20, Peterburi tee T21, Peterburi tee T22 ja Lagedi tee T5 maade riigi omandisse jätmise kohta ning maaüksustele sihtotstarvete ja aadresside määramine Tlv k 1839 29.11.2017
86 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks ja isikliku kasutusõiguse lõpetamine Tlv k 1838 29.11.2017
87 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Tehnovõrkude Ehituse OÜ kasuks Tlv k 1837 29.11.2017
88 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine ASi Eesti Gaas kasuks Tlv k 1836 29.11.2017
89 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine aktsiaseltsi Tallinna Soojus kasuks Tlv k 1835 29.11.2017
90 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 1834 29.11.2017
91 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Veerise tn 12 kinnisasja koormava Veerise tn 12-7 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks Tlv k 1833 29.11.2017
92 Estonia pst 4 // G. Otsa tn 9 kinnisasjale Tallinna linna omandis oleva Pärnu mnt 3 kinnisasja kasuks reaalservituudi seadmise taotlemine ja reaalservituudile valitseja määramine Tlv k 1832 29.11.2017
93 Raua põik 5 piirneva maa erastamisest keeldumise otsuse kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine (Korteriühistu Jus) Tlv k 1831 29.11.2017
94 Tüve tn 28a kinnisasjaga piirneva Tüve tn 28c maa määramine erastamiseks Tlv k 1830 29.11.2017
95 Topi tn 13 kinnisasjaga piirneva Topi tn 13a maa määramine erastamiseks Tlv k 1829 29.11.2017
96 Tihase tn 17a/6 kinnisasjaga piirneva Tihase tn 15d maa määramine erastamiseks Tlv k 1828 29.11.2017
97 Peterburi tee 6a kinnisasjaga piirneva Peterburi tee 6b maa määramine erastamiseks Tlv k 1827 29.11.2017
98 Paldiski mnt 95 kinnisasjaga piirneva Paldiski mnt 95a maa määramine erastamiseks Tlv k 1826 29.11.2017
99 Maikellukese tee 25 kinnisasjaga piirneva Maikellukese tee 25a maa määramine erastamiseks Tlv k 1825 29.11.2017
100 Lääne tee 36 kinnisasjaga piirneva Lääne tee 36a maa määramine erastamiseks Tlv k 1824 29.11.2017