Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 96625

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
81 Tallinna linna omandis olevate teede seisunditaseme tõstmine ja hooldustsükli aegade kehtestamine Tlv m 12 06.03.2019 15.03.2019 RT IV, 12.03.2019, 4
82 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Andres Pajulale (Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi, Lasnamäe Gümnaasiumi, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi ja Vanalinna Hariduskolleegiumi tegevuste toetamine) Tlv k 309 28.02.2019
83 Raha eraldamine Tallinna Kultuuriametile toetuse andmiseks EESTI HELILOOJATE LIIDULE Tlv k 308 27.02.2019
84 Tasuta sõiduõiguse andmine Tlv k 307 27.02.2019
85 Parkimistasu maksusoodustuste andmine 2019. aastaks Tlv k 306 27.02.2019
86 Tallinna väikese ringtee (nn Delta tee) eelprojekti koostamiseks sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine abilinnapea Kalle Klandorfile Tlv k 305 27.02.2019
87 Tuleviku linna professuuri koostöölepingu heakskiitmine ning volituse andmine abilinnapea Aivar Riisalule Tlv k 304 27.02.2019
88 Reklaamimaksu soodustuse andmine (JCDecaux Eesti OÜ) Tlv k 303 27.02.2019
89 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Lõime tn 19 korterid 304 ja 330) Tlv k 302 27.02.2019
90 Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Paagi tn 10-624) Tlv k 301 27.02.2019
91 Sotsiaaleluruumide üürile andmine (Akadeemia tee 32-37 ja Uus-Maleva tn 6-35) Tlv k 300 27.02.2019
92 Eluruumide üürile andmine (Akadeemia tee 48 korterid 64 ja 72) Tlv k 299 27.02.2019
93 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Rivi tn 4 korterid 29, 92, 108, Seebi tn 24-43 ja Sõpruse pst 4-20) Tlv k 298 27.02.2019
94 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Kopli tn 100b-89, Lina tn 7-26, Puhangu tn 8-114, Sõle tn 24-5/6 ja Timuti tn 22-2) Tlv k 297 27.02.2019
95 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Endla tn 12 korterid 20, 31, 48, Hooldekodu tee 23-14, Hooldekodu tee 23a korterid 2 ja 14) Tlv k 296 27.02.2019
96 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Akadeemia tee 48 korterid 45, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 68, 70, 73, 74, 76, 77, 82, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 97) Tlv k 295 27.02.2019
97 Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine (Paljassaare tee 40 ja Ankru tn 5) Tlv k 294 27.02.2019
98 Mardi tn 14a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas Tlv k 293 27.02.2019
99 A. Lauteri tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Kesklinnas Tlv k 292 27.02.2019
100 Suitsu tn 28 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Kesklinnas Tlv k 291 27.02.2019