Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 94473

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
81 Kalevipoja tn 3-58 korteriomandi müük Tvk o 21 08.02.2018
82 Lai tn 11-4 ja Lai tn 11-10 korteriomandite müük Tvk o 20 08.02.2018
83 Ehitajate tee 37- 61 korteriomandi müük Tvk o 19 08.02.2018
84 Mahla tn 56-5 korteriomandi müük Tvk o 18 08.02.2018
85 Lastekodu tn 26-72 korteriomandi müük Tvk o 17 08.02.2018
86 Suur-Ameerika tn 22-29 korteriomandi müük Tvk o 16 08.02.2018
87 Kahu tn 4 kinnisasja müük Tvk o 15 08.02.2018
88 Kadaka tee 153a kinnisasjale otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine Tvk o 14 08.02.2018
89 Tallinna linnaga ühisomandis olevate Harjumaal, Jõelähtme vallas, Parasmäe külas asuvate Sepamäe ehitiste mõttelisteks osadeks jagamine ja kaasomandi lõpetamine võõrandamise teel ning volituse andmine Priit Pärtelpojale Tvk o 13 08.02.2018
90 Noortelaagrite toetamise kord Tvk m 5 08.02.2018 01.03.2018 RT IV, 16.02.2018, 5
91 Korteriühistute koolitustoetuse, ekspertiisitoetuse ja projekti "Roheline õu" raames toetuse andmise kord Tvk m 4 08.02.2018 19.02.2018 RT IV, 16.02.2018, 26
92 Restaureerimistoetuse andmise kord Tvk m 3 08.02.2018 19.02.2018 RT IV, 16.02.2018, 4
93 Hüvitise maksmine Tlv k 201 05.02.2018
94 Nõusoleku andmine Grand Prix Casino OÜ-le õnnemängu mängukohtade avamiseks Tlv k 200 05.02.2018
95 Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjoni koosseisu kinnitamine Tlv k 199 05.02.2018
96 Harju tn 13 äriruumi üürilepingu pikendamine (VaBank OÜ) Tlv k 198 05.02.2018
97 Tallinna linnale 2017. aastal antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste III jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes ning omatulude ja tegevuskulude suurendamine Tlv k 197 05.02.2018
98 2018. aasta riigieelarvelise toetuse kasutamise lepinguga nõustumine ja volituse andmine Toomas Sepale Tlv k 196 05.02.2018
99 Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Hooldekodu tee 23-35) Tlv k 195 05.02.2018
100 Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Uus-Sadama tn 16-4) Tlv k 194 05.02.2018