Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 99219

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
81 Suitsu tn 48 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 999 16.09.2020
82 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevuse peale esitatud vaide lahendamine (Lemmiku tn 50) Tlv k 998 09.09.2020
83 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 997 09.09.2020
84 Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile laenu andmine ja laenulepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Katrin Kendrale Tlv k 996 09.09.2020
85 Tallinna ühistranspordipeatuste ootekodade disaini ideekonkursi ˛ürii koosseisu muutmine Tlv k 995 09.09.2020
86 Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Eduard Vilde tee 69) Tlv k 994 09.09.2020
87 Kokkuleppe heakskiitmine ja Vadim Belobrovtsevile volituse andmine Tlv k 993 09.09.2020
88 Haridus- ja Teadusministeeriumiga sõlmitava riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (toetus eesti keele õppe korraldamiseks koolieelsetes lasteasutustes) Tlv k 992 09.09.2020
89 Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Uus-Sadama tn 16-41) Tlv k 991 09.09.2020
90 Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Paagi tn 10-522) Tlv k 990 09.09.2020
91 Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Maleva tn 2a-4) Tlv k 989 09.09.2020
92 Sotsiaaleluruumide üürile andmine (Lõime tn 19 korterid 205, 212, 301 ja 319) Tlv k 988 09.09.2020
93 Sotsiaaleluruumide üürile andmine (Kivila tn 3a-53 ja Akadeemia tee 32-58) Tlv k 987 09.09.2020
94 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8/1 korterid 12 ja 19, Raadiku tn 8a/1-144, Raadiku tn 8b/1-54, Raadiku tn 8b/2-34, Raadiku tn 8/3 korterid 76 ja 95, Raadiku tn 8a/3-7 ning Raadiku tn 8b/3 korterid 62 ja 64) Tlv k 986 09.09.2020
95 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Energia tn 6-21, Madara tn 12 korterid 4 ja 5, Seebi tn 30-9, Seebi tn 38-66, Tulika tn 66-23 ja Tüve tn 9a-15) Tlv k 985 09.09.2020
96 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Astangu tn 22-52, Astangu tn 22-55, Paldiski mnt 227-185 ja Järveotsa tee 2 üks tuba korterist 142/143) Tlv k 984 09.09.2020
97 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Anni tn 8-39, Pae tn 22-26 ja Võru tn 13-77) Tlv k 983 09.09.2020
98 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Akadeemia tee 34-8, E. Vilde tee 94 korterid 29 ja 38, Erika tn 13-6, Männiku tee 96-47, Uus-Maleva tn 6 korterid 10, 74 ja 78) Tlv k 982 09.09.2020
99 Munitsipaaleluruumi üürile andmine (E. Vilde tee 94-20) Tlv k 981 09.09.2020
100 Eluruumide üürile andmine (Raadiku tn 8/1-155 ja Raadiku tn 8b/1-29) Tlv k 980 09.09.2020