Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 95618

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
81 Välistoetuse kasutamine "Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna 2 "Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 "Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuses 2.5.2 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine", nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega Tvk o 121 06.09.2018
82 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1261 05.09.2018
83 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevuse peale esitatud vaide läbivaatamine (Kõrge tn 6 projekteerimistingimused) Tlv k 1260 05.09.2018
84 Nõusoleku andmine Tallinna kaubamärkide Tallinna Raekoda ja Viru Värav kasutamiseks Tlv k 1259 05.09.2018
85 Nõusoleku andmine Tallinna täisvapi kasutamiseks Tlv k 1258 05.09.2018
86 Haridus-ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise Tallinna linna koolidele üleantava vara tasuta võõrandamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Toomas Sepale Tlv k 1257 05.09.2018
87 Pärandvara pankroti väljakuulutamiseks avalduste esitamine (Vladimir Manakovi, Sergey Polyanskiy ja Mart Aderi pärimisasjad) Tlv k 1256 05.09.2018
88 Pärandvarale valitseja määramine (Lilian Siht pärimisasi) Tlv k 1255 05.09.2018
89 Pärandvara vastuvõtmine (Larissa Levina pärimisasi) Tlv k 1254 05.09.2018
90 K. Kärberi tn 23-38 korteriomandi 1/2 mõttelise osa müük Tlv k 1253 05.09.2018
91 Õle tn 16a-14 korteriomandi müük Tlv k 1252 05.09.2018
92 Toonela tee 4b korteriomandi (mitteeluruum nr 16) sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine ja korteriomandile valitseja määramine Tlv k 1251 05.09.2018
93 Kalevipoja tn 10 äriruumi üürilepingu pikendamine (Mittetulundusühing Nukuteater Avšar) Tlv k 1250 05.09.2018
94 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Meeliku tn 22/1 korterid 1, 5, 8, 9, 13, 24, 31, 64, 69, 74, 75, 83, 126, 158, Meeliku tn 22/5-320, Meeliku tn 24/4 korterid 127, 139, 162, 203, 207, 217, 244, 254, 256, 264, 268, 284, 290, 303 ja 309) Tlv k 1249 05.09.2018
95 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8/1-126, Raadiku tn 8a/1 korterid 68, 111, Raadiku tn 8a/2-81 ja Raadiku tn 8/3-21) Tlv k 1248 05.09.2018
96 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Akadeemia tee 34 korterid 10, 11 ja E. Vilde tee 94 korterid 69, 114) Tlv k 1247 05.09.2018
97 Eluruumi üürile andmine (Erika tn 13a-100) Tlv k 1246 05.09.2018
98 Tuukri tn 50 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Kesklinnas Tlv k 1245 05.09.2018
99 Raja tn 17 ja Lossi tn 24 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Mustamäe linnaosas Tlv k 1244 05.09.2018
100 Katastriüksuste aadresside korrastamine ja hoonetele unikaalaadresside määramine Lasnamäe linnaosas Tlv k 1243 05.09.2018