Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 96944

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
81 Olevimägi 10-M6 korteriomandi 4181/5440 mõttelise osa müük Tvk o 89 02.05.2019
82 Abara, Lemle, Nõeliku ja Sumba tänavatel asuvate kinnisasjade otsustuskorras müük Tvk o 88 02.05.2019
83 Mirta ja Loigu tänavatel asuvate kinnisasjade otsustuskorras müük Tvk o 87 02.05.2019
84 Volituse andmine vee erikasutusloa taotlemiseks Tvk o 86 02.05.2019
85 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Ligipääsetavuse infosüsteemi loomine" ja volituste andmine Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti juhatajale Tvk o 85 02.05.2019
86 Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine Tvk o 84 02.05.2019
87 Preemia maksmine Tvk o 83 02.05.2019
88 Tallinna teenetemärgi andmine Tvk o 81 02.05.2019
89 Tallinna vapimärgi andmine Tvk o 80 02.05.2019
90 Tallinna linna 2019. aasta eelarves palga korrektsiooni reservis ette nähtud vahendite jaotus Tlv k 592 29.04.2019
91 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Katleri tn 6 korterid 5, 27 29, 36, 47, 67, 75, 76, 78, 86, 90 ning Kivila tn 3a-6, Muhu tn 9-56, Paasiku tn 7-78 ) Tlv k 591 29.04.2019
92 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Alasi tn 8-5, Hooldekodu tee 23-64/4, Sõpruse pst 5 korterid 72, 114 ja 158) Tlv k 590 29.04.2019
93 Sotsiaaleluruumide üürile andmine (Paagi tn 10 korterid 633 ja 735) Tlv k 589 29.04.2019
94 Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Katleri tn 6-8) Tlv k 588 29.04.2019
95 Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Energia tn 13-20) Tlv k 587 29.04.2019
96 Reklaamimaksu soodustuse andmine (JCDecaux Eesti OÜ) Tlv k 586 29.04.2019
97 Reklaamimaksu soodustuse andmine (Reklaamtreiler OÜ) Tlv k 585 29.04.2019
98 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 11. veebruari 2019 ehitusloa nr 1912271/03144 peale esitatud vaide läbivaatamine (Lõuna 5) Tlv k 584 29.04.2019
99 Mustamäe tee 59 äriruumi üürilepingu pikendamine (OÜ Taldrik) Tlv k 583 29.04.2019
100 Tartu mnt 80e, Tartu mnt 80f, Tartu mnt 80d ja Tartu mnt 82 katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Kesklinnas Tlv k 582 29.04.2019