Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 94473

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
61 Ehitajate tee 140 ja Ehitajate tee 140a katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Haabersti linnaosas Tlv k 215 14.02.2018
62 Rännaku pst 60 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 214 14.02.2018
63 Kraavi tn 70 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 213 14.02.2018
64 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Tehnovõrkude Ehituse OÜ kasuks Tlv k 212 14.02.2018
65 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Energiaturu Võrguehitus OÜ kasuks Tlv k 211 14.02.2018
66 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 210 14.02.2018
67 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 209 14.02.2018
68 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 208 14.02.2018
69 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Aktsiaseltsi Tallinna Lennujaam kasuks Tlv k 207 14.02.2018
70 Tervise tn 5 kinnisasjaga liidetavatele maaüksustele aadresside, sihtotstarvete ja maksustamishindade määramine Tlv k 206 14.02.2018
71 Õle tn 45 ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 205 14.02.2018
72 Tallinna Linnaarhiivi teenistuskohtade koosseisu muudatus Tlv k 204 14.02.2018
73 Mustamäe Linnaosa Valitsuse teenistuskohtade koosseisu muudatus Tlv k 203 14.02.2018
74 Universaaltoetuste määrad Tlv m 15 14.02.2018 24.02.2018 RT IV, 21.02.2018, 10
75 Linna personalidirektori teenistusest vabastamine Tlv k 202 12.02.2018
76 Turvise tn 9-15 korteriomandi müük Tvk o 26 08.02.2018
77 Lõime tn 25-20 korteriomandi müük Tvk o 25 08.02.2018
78 Nunne tn 11 // 11a // 11b-7 korteriomandi müük Tvk o 24 08.02.2018
79 J. Sütiste tee 52-37 korteriomandi müük Tvk o 23 08.02.2018
80 Rohu tn 27 // 27a-1 korteriomandi müük Tvk o 22 08.02.2018