Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 96944

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
61 Eluruumide üürile andmine (Maleva tn 2b-50, Sitsi tn 24-50, Turvise tn 8-3 ja Õle tn 18-5) Tlv k 611 08.05.2019
62 Munitsipaaleluruumide üürile andmine (Erika tn 13a-38, Maleva tn 2a-11 ja Hooldekodu tee 21-45) Tlv k 610 08.05.2019
63 Munitsipaaleluruumi üürile andmine (Ehitajate tee 35-30) Tlv k 609 08.05.2019
64 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (E. Vilde tee 94 korterid 4, 94, 99 ja 124) Tlv k 608 08.05.2019
65 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8/1-105, Raadiku tn 8a/1-44, Raadiku tn 8a/2-134, Raadiku tn 8/3-71 ja Raadiku tn 8a/3-101) Tlv k 607 08.05.2019
66 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8b/1 korterid 55, 85, Raadiku tn 8/2 korterid 8 34, 57, 113, Raadiku tn 8b/2 korterid 22, 26, 27, 56, 79, 120, Raadiku tn 8/3 korterid 9, 31 ja Raadiku tn 8a/3-10) Tlv k 606 08.05.2019
67 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Energia tn 6-80 ja Kirsi tn 6-19) Tlv k 605 08.05.2019
68 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Endla tn 12 korterid 7, 10, 46, Hooldekodu tee 23 korterid 3, 56, Hooldekodu tee 23a korterid 36, 60) Tlv k 604 08.05.2019
69 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Amburi tn 18-16, Kopli tn 20-8, Kopli tn 52-18, Kopli tn 85-13 ja Kotzebue tn 9-12) Tlv k 603 08.05.2019
70 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Akadeemia tee 32-118, Akadeemia tee 34-60, Karjamaa tn 9-323, Loometsa tn 6-44, Maleva tn 2a-34) Tlv k 602 08.05.2019
71 Tööandja eluruumi üürilepingu pikendamine (E. Vilde tee 94-1) Tlv k 601 08.05.2019
72 Tööandja eluruumi üürilepingu pikendamine (Erika tn 13-29) Tlv k 600 08.05.2019
73 Mündi tn 2 // Raekoja plats 10 // Saiakang 1 äriruumi üürilepingu pikendamine (Hiiekivi Osaühing) Tlv k 599 08.05.2019
74 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine OÜ Fund Ehitus kasuks Tlv k 598 08.05.2019
75 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elering AS kasuks Tlv k 597 08.05.2019
76 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 596 08.05.2019
77 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Linnamäe tee 3 kinnisasja koormava hoonestusõiguse võõrandamiseks, võõrandamist tagava märke kinnistusraamatusse kandmiseks ning hoonestusõigusele hüpoteegi seadmiseks Tlv k 595 08.05.2019
78 Tallinna Mesimummu Lasteaia direktori ametisse kinnitamine Tlv k 594 08.05.2019
79 Tallinna Linnakantselei teenistuskohtade koosseisu muudatus Tlv k 593 02.05.2019
80 Harju tn 30 kinnisasja osale Tallinna linna kasuks sundvalduse seadmine ja valitseja määramine Tvk o 90 02.05.2019