Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 95193

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
61 Kummeli tee 65a kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 880 13.06.2018
62 Kummeli tee 65 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 879 13.06.2018
63 Halla tn 17 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 878 13.06.2018
64 Halla tn 15 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 877 13.06.2018
65 Halla tn 13 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 876 13.06.2018
66 Halla tn 11 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 875 13.06.2018
67 Halla tn 9 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 874 13.06.2018
68 Halla tn 7 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 873 13.06.2018
69 Halla tn 5 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 872 13.06.2018
70 Tallinna Vormsi Lasteaia direktori ametist vabastamine Tlv k 871 13.06.2018
71 Tallinna Linnavalitsuse määruse kehtetuks tunnistamine Tlv m 27 13.06.2018 23.06.2018 RT IV, 20.06.2018, 2
72 Välireklaami- või teabekandja paigaldamise taotluse vorm Tlv m 26 13.06.2018 01.01.2019 RT IV, 20.06.2018, 1
73 Tallinna Haridusameti juhataja 14. mai 2018 käskkirja nr 1.-2/176 p 598 "Elukohajärgse kooli määramine" kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 870 06.06.2018
74 Tallinna Haridusameti juhataja 14. mai 2018 käskkirja nr 1.-2/176 p 573 "Elukohajärgse kooli määramine" kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 869 06.06.2018
75 Ettepaneku tegemine Kultuuriministeeriumile Tallinna Linnavalitsuse esindaja nimetamiseks Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse nõukogusse Tlv k 868 06.06.2018
76 Sihtasutuse Innove ning Tallinna linna vahelise koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (põhikooli riikliku õppekava alusel toimuva eesti keele ja eestikeelse õppe toetamine) Tlv k 867 06.06.2018
77 Tallinna Linnavalitsuse 13. aprilli 2016 korralduse nr 562-k "Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise komisjoni liikmete ja nende asendusliikmete kinnitamine" kehtetuks tunnistamine Tlv k 866 06.06.2018
78 Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine (J. Vilmsi tn 52-88/89) Tlv k 865 06.06.2018
79 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8a/1-47, Raadiku tn 8b/1-70 ja Raadiku tn 8b/3-57) Tlv k 864 06.06.2018
80 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8/1 korterid 125, 158, Raadiku tn 8/3-36, Raadiku tn 8a/3-27) Tlv k 863 06.06.2018