Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 96240

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
41 Järveotsa tee 12a kinnisasjaga liidetavatele maaüksustele aadresside, sihtotstarvete ja maksustamishindade määramine Tlv k 3 09.01.2019
42 Tallinna infoturbe ja andmekaitse komisjoni moodustamine ja komisjoni põhimäärus Tlv m 2 09.01.2019 20.01.2019 RT IV, 17.01.2019, 11
43 Eduard Bornhöhe tee 6 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 2 09.01.2019
44 Valimisjaoskondade moodustamine Tlv m 1 09.01.2019 15.01.2019 RT IV, 12.01.2019, 39
45 Tallinna raemedali andmine Tlv k 1 07.01.2019
46 Silikaltsiidi tn 8 ja 8a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Nõmme linnaosas Tlv k 1861 19.12.2018
47 Sotsiaaleluruumide üürile andmine (Muhu tn 9 korterid 10 ja 61, Paasiku tn 7 korterid 9, 19 ja 72) Tlv k 1860 19.12.2018
48 Parkimistasu maksusoodustuste andmine 2019. aastaks Tlv k 1859 19.12.2018
49 Tallinna Perekonnaseisuameti perekonnaseisualaste teenuste hindade kehtestamine Tlv k 1858 19.12.2018
50 Raha eraldamine Tallinna Kultuuriametile toetuse andmiseks Tallinna Raekoor MTÜ-le koori juhtimise tasude ning kooriliikmete laulupeo riietuse materjali- ja disainikulude osaliseks katmiseks Tlv k 1857 19.12.2018
51 Estonia pst 10 // Pärnu mnt 13 kinnisasja koormava Tallinna Spordihalli valitsemisel oleva hoonestusõiguse oluliseks osaks oleva spordihoone ruumide üürile andmine Tallinna Inglise Kolledžile Tlv k 1856 19.12.2018
52 Tallinna 22. Lasteaia ja Tallinna Lotte Lasteaia ümberkorraldamis- ning Tallinna 22. Lasteaia lõpetamismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja komisjoni tegevuse lõpetamine Tlv k 1855 19.12.2018
53 Linnavalitsuse reservfondi ja reservide jaotuse muutmine ning raha eraldamine Estonia pst 10 // Pärnu mnt 13 kinnistut koormava hoonestusõiguse Tallinna linnale omandamise müügihinna tasumiseks Tlv k 1854 19.12.2018
54 Raha eraldamine linna ametiasutustele hüvitiste maksmiseks Tlv k 1853 19.12.2018
55 Tallinna Linnavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine kirjanik Sergei Dovlatovile mälestusmärgi rajamiseks Tlv k 1852 19.12.2018
56 Konkursi "Tallinna linna lumemurdja" korraldamine Tlv k 1850 19.12.2018
57 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 18. septembri 2018 projekteerimistingimuste nr 1811002/06806 kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine (Trummi tn 15) Tlv k 1849 19.12.2018
58 Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja tegevuse peale esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 1848 19.12.2018
59 Martsa tn 2 äriruumi üürile andmine (OSAÜHING SEANIL) Tlv k 1847 19.12.2018
60 Reklaamimaksu soodustuse andmine (OÜ Megameedia Grupp) Tlv k 1846 19.12.2018