Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 94035

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
41 Innovatsioonikomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 165 30.11.2017
42 Aktsiaseltsi Tallinna Tööstuspargid nõukogu liikmete määramine Tlv k 1876 29.11.2017
43 Raha eraldamine Tallinna Kultuuriametile toetuse andmiseks kontserdi "Kadri Voorand esitab Adele hitte" korraldamiseks Tlv k 1875 29.11.2017
44 Raha eraldamine Lasnamäe Linnaosa Valitsusele Mahtra tn 48 asuvate ruumide remondiks Tlv k 1874 29.11.2017
45 Parkimistasu maksusoodustuste andmine 2018. aastaks Tlv k 1873 29.11.2017
46 Raha eraldamine Põhja-Tallinna Valitsusele hüvitiste maksmiseks Tlv k 1872 29.11.2017
47 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevuse peale esitatud vaide läbivaatamine (Vikerlase tn 11) Tlv k 1871 29.11.2017
48 Tasuta sõiduõiguse andmine Tlv k 1870 29.11.2017
49 Martsa tn 2 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Õppenõustamiskeskus) Tlv k 1869 29.11.2017
50 Nõusoleku andmine Narva mnt 95 asuvate äriruumide allüürile andmiseks LPS Global OÜ-le, äriruumi üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Riho Rõõmusele Tlv k 1868 29.11.2017
51 Reklaamimaksu soodustuse andmine (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) Tlv k 1867 29.11.2017
52 Reklaamimaksu soodustuse andmine (OÜ Megameedia Grupp) Tlv k 1866 29.11.2017
53 Reklaamimaksu soodustuse andmine (Clear Channel Estonia OÜ) Tlv k 1865 29.11.2017
54 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Hooldekodu tee 15 korterid 37 ja 54) Tlv k 1864 29.11.2017
55 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8a/2-79, Raadiku tn 8b/1-87, Raadiku tn 8b/3 korterid 3, 4 ja 100) Tlv k 1863 29.11.2017
56 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8a/1-159 ja Raadiku tn 8/2-69) Tlv k 1862 29.11.2017
57 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Muhu tn 5-202, Pae tn 43-78, Vikerlase tn 15 korterid 173 ja 176 ning Vormsi tn 18-76) Tlv k 1861 29.11.2017
58 Raekoja plats 16 // Vene tn 3 äriruumi allkasutusse andmine (Mittetulundusühing Erasmus Student Network Tallinn) Tlv k 1860 29.11.2017
59 Narva mnt 77 vertikaaltala osa üürile andmine (Elisa Eesti AS) Tlv k 1859 29.11.2017
60 Ehitiste peremehetuks tunnistamine (Rüütli tn 16 // 18 kõrval asuvad vare ja väravaehitis, Roheline aas 24 sademevee-kanalisatsioon ja Suur-Sõjamäe tn 42a kõrval asuv hoone) Tlv k 1858 29.11.2017