Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 95193

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
41 Vee tn 2 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Kesklinnas Tlv k 900 13.06.2018
42 Vana-Kalamaja tn 6 ja Vana-Kalamaja tn 8 katastriüksuste sihtotstarvete muutmine Põhja-Tallinnas Tlv k 899 13.06.2018
43 Spordi tn 3a katastriüksuse aadressi muutmine Kristiine linnaosas Tlv k 898 13.06.2018
44 Pärnu mnt 477 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Nõmme linnaosas Tlv k 897 13.06.2018
45 Paldiski mnt 82f katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Haabersti linnaosas Tlv k 896 13.06.2018
46 Luite tn 44 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Kesklinnas Tlv k 895 13.06.2018
47 Kentmanni tn 13 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kesklinnas Tlv k 894 13.06.2018
48 Juurdeveo tn 25c katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kesklinnas Tlv k 893 13.06.2018
49 Tallinna linna omandis oleva Pelguranna tn 58 // Pelgurand kinnisasja jagamine Tlv k 892 13.06.2018
50 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Telia Eesti ASi kasuks Tlv k 891 13.06.2018
51 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 890 13.06.2018
52 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine ASi Eesti Gaas kasuks Tlv k 889 13.06.2018
53 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 888 13.06.2018
54 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 887 13.06.2018
55 Tallinna linna omandis olevate Vööri tn 2 ja Logi tänav T2 katastriüksuste osade üürile andmine AS-ile TREV-2 Grupp ja üürilepingu projekti heakskiitmine Tlv k 886 13.06.2018
56 Paldiski mnt 104n, Paldiski mnt 106/1, Paldiski mnt 104a ja Paldiski mnt 106a kinnisasjadele Tallinna linna kasuks isiklike kasutusõiguste seadmise taotlemine, isiklikele kasutusõigustele valitsejate määramine ning Tallinna linna omandis oleva Mäekõrtsi tänav T1 kinnisasja koormamine reaalservituudiga Paldiski mnt 104n, Paldiski mnt 106/1, Paldiski mnt 104a ja Paldiski mnt 106a kinnisasjade kasuks Tlv k 885 13.06.2018
57 Tallinna linna omandis oleva Paldiski mnt 100, Mõisa tn 5a, Mõisa tn 4 // Vabaõhumuuseumi tee 3, Vabaõhumuuseumi tee 3b, Mõisa tänav T1, Paldiski mnt 100a, Mõisa tn 1, Mõisa tn 2 ja Mõisa tn 3 kinnisasja ja seda koormava hoonestusõiguse jagamine ning nõusoleku andmine Mõisa tn 4 // Vabaõhumuuseumi tee 3 kinnisasja kaasomandina koormama jääva hoonestusõiguse kaasomandi valdamise ja kasutamise korra kokkuleppe sõlmimist kajastava märke kinnistusraamatusse kandmiseks Tlv k 884 13.06.2018
58 Pärnu mnt 240 kinnisasjale sundvalduse seadmine tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 883 13.06.2018
59 Oblika tee 20 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 882 13.06.2018
60 Narva mnt 82 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 881 13.06.2018