Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 94473

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
41 Tasuta sõiduõiguse andmine Tlv k 235 14.02.2018
42 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevuse peale esitatud vaide läbivaatamine (Jahu tn 5) Tlv k 234 14.02.2018
43 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projekteerimistingimuste nr 1711002/01814 kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine (Elektri tn 1) Tlv k 233 14.02.2018
44 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Katleri tn 6-7, Kivila tn 3a-38, Muhu tn 9 korterid 30 ja 77 ning Paasiku tn 7-54) Tlv k 232 14.02.2018
45 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Hooldekodu tee 15-46 ja Paagi tn 10-612) Tlv k 231 14.02.2018
46 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Akadeemia tee 32 korterid 53, 97, Energia tn 13-1 ja Paagi tn 10-614) Tlv k 230 14.02.2018
47 Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Paide tn 9-4) Tlv k 229 14.02.2018
48 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Kopli tn 85-8, Erika tn 5a-84/85 ja Turvise tn 9-10) Tlv k 228 14.02.2018
49 Munitsipaaleluruumi üürile andmine (Uus-Sadama tn 16-50) Tlv k 227 14.02.2018
50 Nõmme-Kase tn 12d hoone kasutusse andmine Tlv k 226 14.02.2018
51 Tallinna linnale kuuluval Kivila tn 38a kinnisasjal asuva parkimisrajatise tasuta kasutusse andmine (Korteriühistu Kärberi 7) Tlv k 225 14.02.2018
52 Talviku tn 13 ja 15 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas Tlv k 224 14.02.2018
53 Sompa tee 19, 21 ja 21a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas Tlv k 223 14.02.2018
54 Kantsi tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Lasnamäe linnaosas Tlv k 222 14.02.2018
55 Kadaka tee 183c/1, 183b/1 ja 183b/2 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Mustamäe linnaosas Tlv k 221 14.02.2018
56 A. Adamsoni tn 20, A. Adamsoni tn 20a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Kesklinnas Tlv k 220 14.02.2018
57 Varraku tn 12, Tähesaju tee 1, Tähesaju tee 5, Tähesaju tee 7, Tähesaju tee 9, Tähesaju tee 11, Tähesaju tee 13, Tähesaju tee 15, Tähesaju tee 17 ja Tähesaju tee 23 katastriüksuste ümberkruntimisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Lasnamäe linnaosas Tlv k 219 14.02.2018
58 Vabaõhukooli tee 84 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Pirita linnaosas Tlv k 218 14.02.2018
59 Suur-Ameerika tn 18a ja Suur-Ameerika tn 18b katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Kesklinnas Tlv k 217 14.02.2018
60 Rumbi tn 7, 7a, 9 ja 14 katastriüksuste aadresside muutmine Kesklinnas Tlv k 216 14.02.2018