Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 94042

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
21 Toonela tee 4b korteriomandi (mitteeluruum nr 2) sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine ja korteriomandile valitseja määramine Tlv k 1901 06.12.2017
22 Tallinna linna omandis oleva kinnisasja osa üürile andmine (Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti), kinnisasja osa üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Vladimir Svetile Tlv k 1900 06.12.2017
23 Lühike jalg 1 // 3 // Rüütli tn 2-9 korteriomandi 4897/12189 mõttelise osa müük Tlv k 1899 06.12.2017
24 Tüve tn 34 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas Tlv k 1898 06.12.2017
25 Tähesaju kvartali detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas Tlv k 1897 06.12.2017
26 Kaupmehe tn 19, 21, 23 kruntide detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas Tlv k 1896 06.12.2017
27 Marsi tn 3 // 3a // 3b // Sammu tn 6 // 6a // 6b // Sõjakooli tn 12 // 12a // 12b // 12c kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Kristiine linnaosas Tlv k 1895 06.12.2017
28 Tööstuse tn 23 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinnas Tlv k 1894 06.12.2017
29 Lõõtsa tn 5 // Sepapaja tn 4 ja Sepapaja tn 2 katastriüksuste piiride muutmisel sihtotstarvete määramine Lasnamäe linnaosas Tlv k 1893 06.12.2017
30 Luige tn 14 ja Luige tn 16 katastriüksuste piiride muutmisel sihtotstarvete määramine Kristiine linnaosas Tlv k 1892 06.12.2017
31 Käo tn 86 // Nõmme tee 91 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Kristiine linnaosas Tlv k 1891 06.12.2017
32 Arvamuse andmine Suislepa tee 6 maa riigi omandisse jätmise kohta ja maaüksusele aadressi määramine Tlv k 1890 06.12.2017
33 Arvamuse andmine Päevalille tn 8b ja Päevalille tn 10b maade riigi omandisse jätmise kohta ning maaüksustele sihtotstarvete ja aadresside määramine Tlv k 1889 06.12.2017
34 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Telia Eesti ASi kasuks Tlv k 1888 06.12.2017
35 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Pääsküla Vesi OÜ kasuks Tlv k 1887 06.12.2017
36 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Esmar Vesi OÜ kasuks Tlv k 1886 06.12.2017
37 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1885 06.12.2017
38 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1884 06.12.2017
39 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elering ASi kasuks Tlv k 1883 06.12.2017
40 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 1882 06.12.2017