Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 95808

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
21 Eluruumi üürile andmine (Raadiku tn 8a/3-50) Tlv k 1499 17.10.2018
22 Tööandja eluruumi üürilepingu pikendamine (Majaka tn 33-49) Tlv k 1498 17.10.2018
23 Peterburi tee 1, 1a ja Tartu mnt 87e kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas Tlv k 1497 17.10.2018
24 Kiviranna tee 13 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas Tlv k 1496 17.10.2018
25 Mäealuse tn 5a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Mustamäe linnaosas Tlv k 1495 17.10.2018
26 Silgu tn 31a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamata jätmine Haabersti linnaosas Tlv k 1494 17.10.2018
27 Katastriüksuste aadresside korrastamine ja hoonetele unikaalaadresside määramine Lasnamäe linnaosas Tlv k 1493 17.10.2018
28 Videviku tn 15 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kesklinnas Tlv k 1492 17.10.2018
29 Valge tänava katastriüksuste aadresside muutmine Lasnamäe linnaosas Tlv k 1491 17.10.2018
30 Kadaka tee 78d katastriüksuse sihtotstarbe määramine Mustamäe linnaosas Tlv k 1490 17.10.2018
31 Tänavanime määramine ja leviala muutmine Nõmme linnaosas Tlv k 1489 17.10.2018
32 Tänavanime määramine ja leviala muutmine Mustamäe linnaosas Tlv k 1488 17.10.2018
33 Linnamaale valitseja määramine Tlv k 1487 17.10.2018
34 Nõusoleku andmine Pikaliiva tänav T24, Sõõru tänav T2 ja Sõõru tänav T3 kinnisasjade koormamiseks isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks Tlv k 1486 17.10.2018
35 Tallinna linnale kuuluva parkimisrajatise tasuta kasutusse andmine Tallinn, E. Vilde tee 60 korteriühistule Tlv k 1485 17.10.2018
36 Tallinna linna omandis olevale Retke tee 6a kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Tallinn, Retke tee 6 korteriühistu, Retke tee 8 korteriühistu, Retke tee 10 korteriühistu, Retke tee 12 korteriühistu ja Retke tee 14 korteriühistu kasuks Tlv k 1484 17.10.2018
37 Tallinna linna omandis oleva Vabaõhukooli tee T2 kinnisasja ning Vabaõhukooli tee 64 kinnisasja piiride ja pindalade muutmine Tlv k 1483 17.10.2018
38 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine aktsiaseltsi Tallinna Soojus kasuks Tlv k 1482 17.10.2018
39 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 1481 17.10.2018
40 Pärnu mnt 129b kinnisasjast moodustatavate kinnisasjade Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnisasjadele valitseja määramine Tlv k 1480 17.10.2018