Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 94583

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
21 Piibelehe tn 4 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Haabersti linnaosas Tlv k 363 12.03.2018
22 Nurme tn 75 ja Nurme tn 77 katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Nõmme linnaosas Tlv k 362 12.03.2018
23 Lepiku tee 56 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Pirita linnaosas Tlv k 361 12.03.2018
24 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti ASi kasuks Tlv k 360 12.03.2018
25 Toompuiestee tn 37a // Tallinn-Balti raudteejaama teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 359 12.03.2018
26 F. R. Kreutzwaldi tn 29a/6 ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ja arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 358 12.03.2018
27 Tööstuse tn 47d korteriomanditele Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 357 12.03.2018
28 Oblika tee 90 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 356 12.03.2018
29 Oblika tee 26 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 355 12.03.2018
30 Oblika tee 24 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 354 12.03.2018
31 Hüübi tn 13 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 353 12.03.2018
32 Värsi tn 37 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine ostueesõigusega erastamiseks Tlv k 352 12.03.2018
33 Tallinna Linnakantselei teenistuskohtade koosseisu ja palgavahemike muudatus Tlv k 351 12.03.2018
34 Tulundusühistus (kehtiva ärinimega Eesti Ühistupank) osalemise jätkamise otsustamine ja põhikirja uue projekti heakskiitmine Tvk o 32 08.03.2018
35 Ühistupanga Asutamise Sihtasutuse rahaliste vahendite kontroll aastatel 2015 ja 2016 Tvk o 31 08.03.2018
36 Tallinna Turgude müügipiletite hindade kehtestamine Tvk m 6 08.03.2018 01.04.2018 RT IV, 13.03.2018, 46
37 Raha eraldamine Tallinna Linnavaraametile välisprojekti "Toetatud elamise teenuskohtade loomine esmasesse psühhoosi haigestunutele" lisafinantseeringu tagamiseks Tlv k 350 07.03.2018
38 Liikmeõiguste teostaja määramine Eesti Ühistupanga 13. märtsi 2018 korralisele üldkoosolekule Tlv k 349 07.03.2018
39 Mittetulundusühingu Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus juhatuse liikmete tagasikutsumine ja uute juhatuse liikme kandidaatide ning revisjonikomisjoni liikme määramine Tlv k 348 07.03.2018
40 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (täiskasvanute täienduskoolitus Tallinna Kopli Ametikoolis 2018. aastal) Tlv k 347 07.03.2018