Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 94473

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
201 Tallinna Linnavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine Tlv k 100 24.01.2018
202 Peterburi tee 63 ja 63a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas Tlv k 99 24.01.2018
203 Juhkentali tn 11c kinnistu ja Juhkentali tn 13 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Kesklinnas Tlv k 98 24.01.2018
204 C. R. Jakobsoni tn 14 // J. Kunderi tn 15 ja C. R. Jakobsoni tn 14a kinnistu ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kesklinnas Tlv k 97 24.01.2018
205 Sarra tn 24 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Haabersti linnaosas Tlv k 96 24.01.2018
206 Madara tn 31 katastriüksuse sihtotstarbe määramine Kristiine linnaosas Tlv k 95 24.01.2018
207 Maakri tn 28b ja Maakri tn 30 katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Kesklinnas Tlv k 94 24.01.2018
208 K. Kärberi tn 42, K. Kärberi tn 42b ja K. Kärberi tn 42c katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Lasnamäe linnaosas Tlv k 93 24.01.2018
209 Kummeli tee 18 ja Kummeli tee 18a katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Pirita linnaosas Tlv k 92 24.01.2018
210 Joa tn 4 ja Joa tn 4a katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Kesklinnas Tlv k 91 24.01.2018
211 Härjapea tn 11 // Ristiku tn 22 katastriüksuse aadressi muutmine ja sihtotstarbe määramine Põhja-Tallinnas Tlv k 90 24.01.2018
212 Hõbekuuse tee 41 ja Lääne tee 30 katastriüksuste piiride muutmisel sihtotstarvete määramine Pirita linnaosas Tlv k 89 24.01.2018
213 Ehitajate tee 149 ja Ehitajate tee 151 katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Haabersti linnaosas Tlv k 88 24.01.2018
214 Tänavanime määramine Haabersti linnaosas Tlv k 87 24.01.2018
215 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti ASi kasuks Tlv k 86 24.01.2018
216 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti ASi kasuks Tlv k 85 24.01.2018
217 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 84 24.01.2018
218 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 83 24.01.2018
219 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 82 24.01.2018
220 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine ASi Eesti Gaas kasuks Tlv k 81 24.01.2018