Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 96625

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
201 Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine Tvk o 19 07.02.2019
202 Raha eraldamine Tallinna Kultuuriametile toetuse andmiseks Osaühingule Estopol Tlv k 206 06.02.2019
203 Raha eraldamine Tallinna Haridusametile toetuse andmiseks Hea Muusika Seltsile Põhjamaade Sümfooniaorkestri kontserdi "Tulilind" läbiviimise kulude osaliseks katmiseks Tlv k 205 06.02.2019
204 Raha eraldamine Tallinna Keskkonnaametile Liiva kalmistu kabelihoone projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks Tlv k 204 06.02.2019
205 2019. aasta riigieelarvelise toetuse kasutamise lepinguga nõustumine ja volituse andmine Toomas Sepale Tlv k 203 06.02.2019
206 Suur-Ameerika tn 3 // Väike-Ameerika tn 4 kinnisasja osa üürile andmine (Kiikri Ehitus OÜ), kinnisasja osa üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Jüri Dorbekile Tlv k 202 06.02.2019
207 Pikk tn 20 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Linnateater) Tlv k 201 06.02.2019
208 Reklaamimaksu soodustuse andmine (Mittetulundusühing Must Käsi) Tlv k 200 06.02.2019
209 Reklaamimaksu soodustuse andmine (Forum Cinemas OÜ) Tlv k 199 06.02.2019
210 Nõusoleku andmine Kopikas Entertainment OÜ-le õnnemängu mängukoha avamiseks aadressil Rataskaevu tn 5 Tlv k 198 06.02.2019
211 Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Erika tn 13a-13) Tlv k 197 06.02.2019
212 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Karjamaa tn 9 korterid 128, 414, Karjamaa tn 11 korterid 22, 62, Erika tn 13a korterid 47, 58, 61, 74, 75, 80, 132, 136) ja eluruumi aadressil Karjamaa tn 9-128 üldpinna muutmine Tlv k 196 06.02.2019
213 Eluruumi üürilepingu pikendamine (Raadiku tn 8b/1-94) Tlv k 195 06.02.2019
214 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Meeliku tn 22/1 korterid 89, 114, 190, Meeliku tn 24/2-79 ja Meeliku tn 24/5-339) Tlv k 194 06.02.2019
215 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Alasi tn 4-14, Kivimurru tn 12a korterid 1 ja 9, Maleva tn 2a-13, Uus-Maleva tn 6 korterid 37 ja 44) Tlv k 193 06.02.2019
216 Eluruumi üürile andmine (Randla tn 24-73) Tlv k 192 06.02.2019
217 Eluruumi üürile andmine (Raadiku tn 8b/3-57) Tlv k 191 06.02.2019
218 Eluruumi üürile andmine (Raadiku tn 8b/1-61) Tlv k 190 06.02.2019
219 Munitsipaaleluruumi üürile andmine (Loometsa tn 6-13) Tlv k 189 06.02.2019
220 Madala tn 3 äriruumide üürile andmine (OSAÜHING RIKA MOR) Tlv k 188 06.02.2019