Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 95618

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
201 M. Metsanurga tn 3 // Valguse tn 12a ja Valguse tn 12 katastriüksuste ümberkruntimisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Nõmme linnaosas Tlv k 1144 15.08.2018
202 Lagedi tee T1 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Lasnamäe linnaosas Tlv k 1143 15.08.2018
203 Lagedi tee 26 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Lasnamäe linnaosas Tlv k 1142 15.08.2018
204 Keskküla tn 4 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Haabersti linnaosas Tlv k 1141 15.08.2018
205 Astangu tn 72b katastriüksuse aadressi muutmine ja sihtotstarbe määramine Haabersti linnaosas Tlv k 1140 15.08.2018
206 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele ja hoonestusõigusele isikliku kasutusõiguse seadmine Kaitseliidu kasuks Tlv k 1139 15.08.2018
207 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AS Viimsi Vesi kasuks Tlv k 1138 15.08.2018
208 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 1137 15.08.2018
209 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti AS kasuks Tlv k 1136 15.08.2018
210 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1135 15.08.2018
211 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1134 15.08.2018
212 Sihi tn 82b ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1133 15.08.2018
213 Saue tn 2a ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1132 15.08.2018
214 Saagi tn 2a ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1131 15.08.2018
215 Kakumäe tee 6a ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1130 15.08.2018
216 Nõmme tee 102a ja Nõmme tee 102 katastriüksustest koosneva kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 1129 15.08.2018
217 Liilia tee 23 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 1128 15.08.2018
218 Reklaamimaksu soodustuse andmine (Stereo Meedia OÜ) Tlv k 1127 08.08.2018
219 Reklaamimaksu soodustuse andmine (Clear Channel Estonia OÜ) Tlv k 1126 08.08.2018
220 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Akadeemia tee 32-38 ja Uus-Maleva tn 6-31) Tlv k 1125 08.08.2018