Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 96944

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
201 Arvamuse andmine Järvevana tee 5c maaüksuse riigi omandisse jätmise kohta ning maaüksusele sihtotstarbe ja aadressi määramine Tlv k 491 10.04.2019
202 Riigi omandisse jäetud maaüksustele aadresside määramine Nõmme linnaosas Tlv k 490 10.04.2019
203 Pae tn 15d, J. Poska tn 16a, Vesivärava tn 21a ja N. von Glehni tn 1 maade maksustamishinna määramine Tlv k 489 10.04.2019
204 Hämariku tn 1a, Kärbi tn 28, Parve tn 15a, Punane tn 31b, Põllu tn 97a ja Väike-Paala tn 3a maade maksustamishinna määramine Tlv k 488 10.04.2019
205 Kinnisasjade Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjadele valitseja määramine Tlv k 487 10.04.2019
206 Suitsu tn 36 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 486 10.04.2019
207 Peterburi tee 90a kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 485 10.04.2019
208 Peterburi tee 88a kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 484 10.04.2019
209 Merivälja Lasteaia direktori ametist vabastamine Tlv k 483 10.04.2019
210 Linnaosade vanemate teenistussuhte lõppemine ja ülesannete täitmine Tlv k 482 04.04.2019
211 Tallinna Linnahalli Aktsiaseltsi tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll 2016-2017 Tvk o 61 04.04.2019
212 Osalemine Ühtekuuluvusfondi välisprojektis "Tallinna põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise I etapp" ning volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tvk o 60 04.04.2019
213 Tallinna linna liitumine linnapeade kliima- ja energiapaktiga 2030 Tvk o 59 04.04.2019
214 Muumipere Lastesõime ja Rõõmutarekese Lasteaia ümberkorraldamine Rõõmutarekese Lasteaiaks Tvk o 58 04.04.2019
215 Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi ja AS-i TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS nõukogu liikme tagasikutsumine ja määramine Tlv k 480 03.04.2019
216 Parkimistasu maksusoodustuse andmine 2019. aastaks Tlv k 479 03.04.2019
217 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 478 03.04.2019
218 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 477 03.04.2019
219 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 476 03.04.2019
220 Tallinna linna esindaja määramine Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi üldkoosolekule Tlv k 475 03.04.2019