Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 95193

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
201 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Akadeemia tee 48 korterid 34, 61 ja 65) Tlv k 754 23.05.2018
202 Eluruumi üürile andmine (Raadiku tn 8a/1-54) Tlv k 753 23.05.2018
203 Eluruumi üürile andmine (Raadiku tn 8a/1-44) Tlv k 752 23.05.2018
204 Eluruumide üürile andmine (Akadeemia tee 48 korterid 2 ja 18) Tlv k 751 23.05.2018
205 Linnavarale valitseja määramine (Suur-Sõjamäe tn 42b) Tlv k 750 23.05.2018
206 Linnavarale valitseja määramine (Rüütli tn 20) Tlv k 749 23.05.2018
207 Tallinna Linnavalitsuse 19. mai 2010 korralduse nr 811-k "Tallinna kriisikomisjoni kriisireguleerimise dokumentide koostamise ja läbivaatamise töögrupi moodustamine ja koosseisu kinnitamine" kehtetuks tunnistamine Tlv k 748 23.05.2018
208 Tallinna Linnavalitsuse kriisikomisjoni kriisireguleerimismeeskonna moodustamise ja koosseisu kinnitamise korralduste kehtetuks tunnistamine Tlv k 747 23.05.2018
209 Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 korralduse nr 1979-k "Tallinna kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine" kehtetuks tunnistamine Tlv k 746 23.05.2018
210 Rõugu tn 22, 24 ja 26 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas Tlv k 745 23.05.2018
211 Idakaare tn 2a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas Tlv k 744 23.05.2018
212 Mustamäe tee 5f, 5g, 5h, 5i, 5j, 5k ja 5l kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Kristiine linnaosas Tlv k 743 23.05.2018
213 Havi tn 26 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas Tlv k 742 23.05.2018
214 Tänavanime määramine Kristiine linnaosas Tlv k 741 23.05.2018
215 Lembitu tn 10 ja Lembitu tn 12 katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Kesklinnas Tlv k 740 23.05.2018
216 Koogu tn 4 ja Koogu tn 4a katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Haabersti linnaosas Tlv k 739 23.05.2018
217 Kesa tn 2 // Mullamaa tn 5 katastriüksuse aadressi muutmine Põhja-Tallinnas Tlv k 738 23.05.2018
218 Ehitajate tee 91, Ehitajate tee 91a, Kadaka tee 141 ja Kadaka tee 143a katastriüksuste ümberkruntimisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Mustamäe linnaosas Tlv k 737 23.05.2018
219 Katastriüksuste aadresside korrastamine ja hoonetele unikaalaadresside määramine Mustamäe linnaosas Tlv k 736 23.05.2018
220 Arvamuse andmine Silikaltsiidi tn 21 ja Viljandi mnt 34a maade riigi omandisse jätmise kohta ning maaüksustele sihtotstarvete ja aadresside määramine Tlv k 735 23.05.2018