Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 94473

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
181 Küti tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas Tvk o 8 25.01.2018
182 Georg Otsa mälestusmärgi rajamine Tvk o 7 25.01.2018
183 Revisjonikomisjoni 2018. aasta tööplaani kinnitamine Tvk o 6 25.01.2018
184 Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule, volikogusse ja juhatusse Tvk o 1 25.01.2018
185 Tallinna Salme Kultuurikeskuse direktori ametist vabastamine Tlv k 116 24.01.2018
186 Punane tn 48a hoones asuvate äriruumide üürile andmine (Sihtasutus Eesti-Hollandi Heategevusfond) Tlv k 115 24.01.2018
187 Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2014 korralduse nr 1018-k ""Tallinna raamatu" kolleegiumi koosseisu kinnitamine" kehtetuks tunnistamine Tlv k 114 24.01.2018
188 Tallinna raekoja tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine Tlv k 113 24.01.2018
189 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 27. novembri 2017 ettekirjutuse nr 1712899/00501 kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine (Kari tn 24) Tlv k 112 24.01.2018
190 Tallinna linna liikmeõiguse teostaja määramine Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus üldkoosolekul Tlv k 111 24.01.2018
191 Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni koosseisu kinnitamine Tlv k 110 24.01.2018
192 Saku tn 7 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Õppenõustamiskeskus) Tlv k 109 24.01.2018
193 Vene tn 5 äriruumi üürilepingu pikendamine (Peetri Grupp OÜ) Tlv k 108 24.01.2018
194 Aktsionäri-, asutaja- ja liikmeõiguste teostaja määramine Tlv k 107 24.01.2018
195 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8/2-17, Raadiku tn 8a/1-65 ja Raadiku tn 8a/3-29) Tlv k 106 24.01.2018
196 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8b/1-1 ja Raadiku tn 8b/2-133) Tlv k 105 24.01.2018
197 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Meeliku tn 22/1 korterid 25 ja 88, Meeliku tn 22/5-309, Meeliku tn 24/5-345, Raadiku tn 8b/1-100, Raadiku tn 8/2-54 ja Raadiku tn 8a/2-36) Tlv k 104 24.01.2018
198 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Meeliku tn 22/1-55, Meeliku tn 22/3-229, Meeliku tn 24/1 korterid 5 ja 6, Meeliku tn 24/2-52, Meeliku tn 24/3-100, Meeliku tn 24/4-282, Meeliku tn 24/5-330) Tlv k 103 24.01.2018
199 Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isikute vabastamine maamaksust Tlv k 102 24.01.2018
200 Võidu tn 10-66 korteriomandi müük Tlv k 101 24.01.2018