Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 95193

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
181 Aktsiaseltsi Ida-Tallinna Keskhaigla 2017. majandusaasta aruande kinnitamine ja puhaskasumi jaotamise otsustamine Tlv k 774 23.05.2018
182 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevuse peale esitatud vaide läbivaatamine (Villardi 20a) Tlv k 773 23.05.2018
183 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 772 23.05.2018
184 Tallinna Linnavalitsuse 30. aprilli 2014 korralduse nr 704-k "Pärnu mnt 67 äriruumide üürile andmine (Sihtasutus Omanäolise Kooli Arenduskeskus)" alusel sõlmitud äriruumi üürilepingu muutmine Tlv k 771 23.05.2018
185 Vana turg 1 // Vanaturu kael 12 äriruumide üürilepingu pikendamine (osaühing Starmaker) Tlv k 770 23.05.2018
186 Estonia pst 5a äriruumi üürilepingu pikendamine (Sihtasutus AVATUD EESTI FOND) Tlv k 769 23.05.2018
187 Raha eraldamine Tallinna Kultuuriametile toetuse andmiseks OSAÜHINGULE EESTI RAHVUSLIK STUUDIO FREYJA FILM dokumentaalfilmi "Kas mõistab järeltulev sugu ..." osalisteks tootmiskuludeks Tlv k 768 23.05.2018
188 Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine (Narva mnt 79a ja Nafta tn 5 hoonete lammutamine) Tlv k 767 23.05.2018
189 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (õpilaskodu teenuse osutamine) Tlv k 766 23.05.2018
190 Tasuta sõiduõiguse andmine Tlv k 765 23.05.2018
191 Reklaamimaksu soodustuse andmine (Osaühing Nordic Hotels) Tlv k 764 23.05.2018
192 Nõusoleku andmine Tallinna kaubamärkide Vana-Toomase kujutis ja Vana-Toomas kasutamiseks Tlv k 763 23.05.2018
193 Sotsiaaleluruumi üürilepingute pikendamine (Pihlaka tn 12 korterid 1, 11, 20, 25 ja 34) Tlv k 762 23.05.2018
194 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Katleri tn 6 korterid 30, 51 ja 62, Kivila tn 3a korterid 7, 21, 26 ja 74, Muhu tn 9 korterid 32, 34, 82 ja 85 ning Paasiku tn 7-79) Tlv k 761 23.05.2018
195 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Hooldekodu tee 15 korterid 17, 21, 26, 41, 42 ja 47) Tlv k 760 23.05.2018
196 Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Erika tn 13a-10) Tlv k 759 23.05.2018
197 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Akadeemia tee 32 korterid 6, 16, 44, 45, 58, 64, 88, 94 ja 119) Tlv k 758 23.05.2018
198 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (E. Vilde tee 94 korterid 9, 26/28, 27, 48, 62, 72 ja 125) Tlv k 757 23.05.2018
199 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Pirni tn 6-20, Järveotsa tee 43-30, Õismäe tee 173-4 ja Õismäe tee 105-19) Tlv k 756 23.05.2018
200 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Meeliku tn 22/1 korterid 23, 108, 153, 168, 181, Meeliku tn 22/2 korterid 201, 205, 207, 208, 218, 219, Meeliku tn 22/3 korterid 224, 225, 230, 250, 251, 253, 259, Meeliku tn 22/4 korterid 264, 271, 272, 286, 293, 294, 300, Meeliku tn 22/5 korterid 304, 305, 308, Meeliku tn 24/1-8, Meeliku tn 24/2 korterid 66, 69 ja Meeliku tn 24/3-102) Tlv k 755 23.05.2018