Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 94041

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
181 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Alasi tn 6-24, Hooldekodu tee 23-54, Maleva tn 2a-18, Männiku tee 98a-12, Sõpruse pst 5-56 ja Uus-Maleva tn 6-86) Tlv k 1750 15.11.2017
182 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Akadeemia tee 32-113, Akadeemia tee 34-86, E. Vilde tee 94 korterid 37 ja 89) Tlv k 1749 15.11.2017
183 Eluruumi üürile andmine (Raadiku tn 8a/3-64) Tlv k 1748 15.11.2017
184 Eluruumi üürile andmine (Meeliku tn 22/5-310) Tlv k 1747 15.11.2017
185 Linnamaadele valitseja määramine Tlv k 1746 15.11.2017
186 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti ASi kasuks Tlv k 1745 15.11.2017
187 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1744 15.11.2017
188 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 1743 15.11.2017
189 Tallinna linna omandis olevatest Logi tn 7, Logi tn 9, Logi tn 13, Mere pst 18, Mere pst 20, Mere pst 20c, Mere pst 20d, Kalasadama tänav T4, Logi tänav T1 // Rumbi tn T5 // Sadama tänav T1, Logi tänav T2 // Vööri tänav T2 ja Rumbi tänav T4 kinnisasjadest uute kinnisasjade moodustamine ja valitsejate määramine Tlv k 1742 15.11.2017
190 Õismäe tee 130e ja Tallinna linna omandis oleva Õismäe tee 130 kinnisasjade piiride ja pindala muutmine, Õismäe tee 130 kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks ning kinnisasja koormava hoonestusõiguse tingimuste muutmine Tlv k 1741 15.11.2017
191 Tehnika tn 53 kinnisasjaga piirneva Tehnika tn 53c maa määramine erastamiseks Tlv k 1740 15.11.2017
192 Küti tn 4 kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 1739 15.11.2017
193 Hüvitise määramine Tlv k 1738 10.11.2017
194 Linnaosade vanemate teenistusest vabastamine Tlv k 1736 10.11.2017
195 Tallinna Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine Tvk o 154 09.11.2017
196 Tallinna Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine Tvk o 153 09.11.2017
197 Tallinna Linnavolikogu aseesimeestele hüvitise määramine Tvk o 152 09.11.2017
198 Tallinna Linnavolikogu esimehele palgalise ametikoha määramine Tvk o 151 09.11.2017
199 Tallinna Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine Tvk o 150 09.11.2017
200 Tallinna Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine Tvk o 149 09.11.2017