Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 99219

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
181 Tuisu tn 20 kinnisasja kasutusse andmine (Lasnamäe Linnaosa Valitsus) Tlv k 913 26.08.2020
182 Võidujooksu tn 6 kinnisasja osa üürile andmine (OÜ Fund Ehitus) Tlv k 912 26.08.2020
183 Mänsaku tänava kinnisasja osa üürile andmine (AMB Projekt OÜ) Tlv k 911 26.08.2020
184 Linnavara valitseja määramine (Käo tn kanalisatsioonitorustik, Käo tn 39 eest kuni Linnu teeni) Tlv k 910 26.08.2020
185 Vindi tn 18a-81 korteriomandi müük Tlv k 909 26.08.2020
186 Laevastiku tn 14-5 korteriomandi müük Tlv k 908 26.08.2020
187 Kotzebue tn 9-12 korteriomandi müük Tlv k 907 26.08.2020
188 Kressi tee 6 kinnisasja müük Tlv k 906 26.08.2020
189 Estonia pst 19 // Tatari tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas Tlv k 905 26.08.2020
190 Türi tn 4 katastriüksuse sihtotstarbe määramine Kesklinnas Tlv k 904 26.08.2020
191 Tartu mnt 44, 44a, 46, 46a ja 48 katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Kesklinnas Tlv k 903 26.08.2020
192 J. Sütiste tee 21 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Mustamäe linnaosas Tlv k 902 26.08.2020
193 Pihlametsa tee 2 // Pärniku tee 7, Pihlametsa tee 4a ja Pärniku tee 9a katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Pirita linnaosas Tlv k 901 26.08.2020
194 Õismäe tee 130 kinnisasja koormava hoonestusõiguse tingimuste muutmine Tlv k 900 26.08.2020
195 Mahtra tn 27 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 899 26.08.2020
196 Tänavanime määramine Nõmme linnaosas Tlv k 898 19.08.2020
197 Muudatuse tegemine Tallinna Linnavaraameti kulude eelarves Tlv k 897 19.08.2020
198 Raha eraldamine Tallinna Linnavaraametile ja Pelguranna tn 4, Pelguranna tn 8 kinnisasja jagamisel tekkiva kinnisasja omandamine Tlv k 896 19.08.2020
199 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hallatavate asutuste ümberkorraldamisest tulenev linnavara üleandmine ja ümberkorraldamisest tulenevate tegevuste lõpetamine Tlv k 895 19.08.2020
200 Isikliku kasutusõiguse tingimuste muutmine (Telia Eesti AS) Tlv k 894 19.08.2020