Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 95968

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Aida tn 9 // Kooli tn 10 kinnisasja müük Tvk o 171 15.11.2018
2 Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2019 Tvk o 165 15.11.2018
3 Raha eraldamine Sihtasutusele Rahvusliku Arengu Fond toetuse andmiseks Eesti NSV Ülemnõukogu poolt vastu võetud suveräänsusdeklaratsiooni 30. aastapäevale pühendatud rahvusvahelise konverentsi korralduskulude osaliseks katmiseks Tlv k 1658 14.11.2018
4 Raha eraldamine Tallinna Kultuuriametile toetuse andmiseks Rooma-Katoliku Kiriku Apostellikule Administratuurile paavst Franciscuse Eesti-visiidi korralduskulude osaliseks katmiseks Tlv k 1657 14.11.2018
5 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (toetus eesti keele õppe korraldamiseks koolieelsetes lasteasutustes) Tlv k 1656 14.11.2018
6 Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine (Vana-Pärnu mnt 9a) Tlv k 1654 14.11.2018
7 Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Lõime tn 19-317) Tlv k 1653 14.11.2018
8 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Uuslinna tn 3a korterid 15, 59 ja 64) Tlv k 1652 14.11.2018
9 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Karjamaa tn 9 korterid 408, 421, Loometsa tn 6 korterid 30, 54, 73, 78, Maleva tn 2a-26 ja Pae tn 48-22) Tlv k 1651 14.11.2018
10 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Akadeemia tee 34 korterid 6, 31, E. Vilde tee 94 korterid 70, 83 ja 107) Tlv k 1650 14.11.2018
11 Eluruumide üürile andmine (Raadiku tn 8b/3-88, Uus-Maleva tn 6-54, Maleva tn 2a-41 ja Alasi tn 6-12) Tlv k 1649 14.11.2018
12 Eluruumi üürile andmine (Raadiku tn 8b/1-132) Tlv k 1648 14.11.2018
13 Eluruumide üürile andmine (Karjamaa tn 9-323 ja Meeliku tn 24/1-2) Tlv k 1647 14.11.2018
14 Karjamaa tn 9-311 ja Kivila tn 2-2 üürilepingute üleandmiseks nõusoleku andmine Tlv k 1646 14.11.2018
15 Tallinna linnale kuuluval Seli puiestee // Tasuja puiestee kinnisasjal asuva parkimisrajatise tasuta kasutusse andmine (K. Kärberi tn 23 korteriühistu) Tlv k 1645 14.11.2018
16 Ristiku tn 30-2 korteriomandi müük Tlv k 1644 14.11.2018
17 Kloostrimetsa tee 56a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas Tlv k 1643 14.11.2018
18 Nõmme linnaosas asuvate katastriüksuste sihtotstarvete korrastamine Tlv k 1642 14.11.2018
19 Katastriüksuste aadresside korrastamine ja hoonetele unikaalaadresside määramine Kesklinna linnaosas Tlv k 1641 14.11.2018
20 Viljandi mnt 39a katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Nõmme linnaosas Tlv k 1640 14.11.2018