Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 94041

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Viru tn 26 asuva Lilleturu äriruumide kasutusse andmine suulisel enampakkumisel Tvk o 174 07.12.2017
2 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Loopealse pst 8 kinnisasja koormava hoonestusõiguse võõrandamiseks Tvk o 173 07.12.2017
3 Pärnu mnt 3 kinnisasjale kontsessionääri kasuks hoonestusõiguse seadmine, Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine, Uus turg, Pärnu mnt T1 // Valli tänav ja Tammsaare park kinnisasjadele hoonestaja kasuks üleehitamisservituutide seadmine ning kontsessioonilepingu sõlmimise menetluse korraldamine Tvk o 172 07.12.2017
4 Tallinna Linnavolikogu 11. märtsi 1999 otsusega nr 42 kehtestatud "Kakumäe tee (6a) ja Vana-Rannamõisa tee (10c) vahelise ala detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Vana-Rannamõisa tee 12, Kakumäe tee 2, Kakumäe tee 2a ja Kakumäe tee 4a kinnistute osas Tvk o 171 07.12.2017
5 Tallinna Linnavalitsuse 23. augusti 2006 korraldusega nr 1676-k kehtestatud "Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Lagedi tee 16c kinnistu ja Lagedi tee T2 kinnistu osa osas Tvk o 170 07.12.2017
6 Tallinna Linnavolikogu 28. novembri 2002 otsusega nr 465 kehtestatud "Peterburi tee 34 ja 34a kinnistute detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Tvk o 169 07.12.2017
7 Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2018 Tvk o 168 07.12.2017
8 Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja teenistusest vabastamine ja ameti juhataja ülesannete täitmine Tlv k 1915 06.12.2017
9 Linnavara mahakandmine Tlv k 1914 06.12.2017
10 Tallinna Terakese Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Südameke ümberkorraldamis- ning Tallinna Terakese Lasteaia lõpetamismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja komisjoni tegevuse lõpetamine Tlv k 1911 06.12.2017
11 Tallinna Piiri Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Kaseke ümberkorraldamis- ning Tallinna Piiri Lasteaia lõpetamismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja komisjoni tegevuse lõpetamine Tlv k 1910 06.12.2017
12 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (toetus eesti keele õppe korraldamiseks koolieelsetes lasteasutustes) Tlv k 1909 06.12.2017
13 Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Maleva tn 2a-3) Tlv k 1908 06.12.2017
14 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Katleri tn 6-18, Kivila tn 3a-28 ning Paasiku tn 7 korterid 15 ja 17) Tlv k 1907 06.12.2017
15 Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Uus-Maleva tn 6-29) Tlv k 1906 06.12.2017
16 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Randla tn 15-118, Puhangu tn 10-32, Kopli tn 78-18, Uus-Maleva tn 2-30, Tööstuse tn 85-61 ja Kopli tn 100b-183) Tlv k 1905 06.12.2017
17 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8b/1-29 ja Raadiku tn 8/2-71) Tlv k 1904 06.12.2017
18 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8a/3 korterid 12 ja 67) Tlv k 1903 06.12.2017
19 Toonela tee 4b korteriomandi (mitteeluruum nr 9) sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine ja korteriomandile valitseja määramine Tlv k 1902 06.12.2017
20 Toonela tee 4b korteriomandi (mitteeluruum nr 2) sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine ja korteriomandile valitseja määramine Tlv k 1901 06.12.2017