Akte kokku: 99211

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 XXVII laulupeo ja XX tantsupeo "Minu arm" ürituste korraldamiseks nõusoleku andmine, liikluskorraldus, tänavate ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine Tlv k 896 19.06.2019
2 XXIII üldlaulupeo ajal tasulise parkimise korraldamine Tlv m 59 30.06.1999 03.07.1999
3 XII Hansapäevade korraldamine Tallinnas 11.-14.06.1992 Tvk o 17.01.1991 17.01.1991
4 Wu-shu "Mainor Shaolin" põhikirja registreerimine Tlv k 256 28.03.1991 28.03.1991
5 Wismari tn 9 ehitiste teenindamiseks vajaliku krundi määramine ja maa ostueesõigusega erastamine Tlv k 161 12.01.2000 12.01.2000
6 Wismari tn 8A ehitiste teenindamiseks vajaliku krundi määramine ja maa ostueesõigusega erastamine Tlv k 5117 28.08.1998 28.08.1998
7 Wismari tn 8/A.Adamsoni tn 3 maa tagastamine Tlv k 202 15.01.1999 15.01.1999
8 Wismari tn 8/A.Adamsoni tn 3 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Tlv k 970 17.04.2003
9 Wismari tn 8/A.Adamsoni tn 3 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Tlv k 1495 22.05.2002 22.05.2002
10 Wismari tn 8/A.Adamsoni tn 3 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas Tlv k 1844 13.08.2003
11 Wismari tn 7 ehitiste teenindamiseks vajaliku krundi määramine riigiomandisse jätmiseks Tlv k 1815 27.03.1998 27.03.1998
12 Wismari tn 6 krundile hoonestusõiguse seadmine Tlv k 2582 08.11.1994 08.11.1994
13 Wismari tn 6 krundi suuruse määramine Tlv k 827 12.05.1994 12.05.1994
14 Wismari tn 49 maa ostueesõigusega erastamine Tlv k 364 23.01.1998 23.01.1998
15 Wismari tn 49 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kesklinnas Tlv k 383 14.03.2016
16 Wismari tn 49 ehitiste teenindamiseks vajaliku krundi määramine ostueesõigusega erastamiseks Tlv k 2410 18.07.1997 18.07.1997
17 Wismari tn 47 maa tagastamine Tlv k 8001 22.12.1999 22.12.1999
18 Wismari tn 47 kinnistu ja Tehnika tn 53a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Kesklinnas Tlv k 1855 29.11.2017
19 Wismari tn 47 kinnistu ja Tehnika tn 53a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Tlv k 1398 09.10.2013
20 Wismari tn 47 kinnistu ja Tehnika tn 53a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas Tlv k 769 05.06.2019

Otsingutingimused
SorteeriminePealkiri, kahanevalt