Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 99218

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 XXVII laulupeo ja XX tantsupeo "Minu arm" ürituste korraldamiseks nõusoleku andmine, liikluskorraldus, tänavate ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine Tlv k 896 19.06.2019
2 XXIII üldlaulupeo ajal tasulise parkimise korraldamine Tlv m 59 30.06.1999 03.07.1999
3 XII Hansapäevade korraldamine Tallinnas 11.-14.06.1992 Tvk o 17.01.1991 17.01.1991
4 Wu-shu "Mainor Shaolin" põhikirja registreerimine Tlv k 256 28.03.1991 28.03.1991
5 Wismari tn 9 ehitiste teenindamiseks vajaliku krundi määramine ja maa ostueesõigusega erastamine Tlv k 161 12.01.2000 12.01.2000
6 Wismari tn 8A ehitiste teenindamiseks vajaliku krundi määramine ja maa ostueesõigusega erastamine Tlv k 5117 28.08.1998 28.08.1998
7 Wismari tn 8/A.Adamsoni tn 3 maa tagastamine Tlv k 202 15.01.1999 15.01.1999
8 Wismari tn 8/A.Adamsoni tn 3 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Tlv k 970 17.04.2003
9 Wismari tn 8/A.Adamsoni tn 3 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Tlv k 1495 22.05.2002 22.05.2002
10 Wismari tn 8/A.Adamsoni tn 3 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas Tlv k 1844 13.08.2003
11 Wismari tn 7 ehitiste teenindamiseks vajaliku krundi määramine riigiomandisse jätmiseks Tlv k 1815 27.03.1998 27.03.1998
12 Wismari tn 6 krundile hoonestusõiguse seadmine Tlv k 2582 08.11.1994 08.11.1994
13 Wismari tn 6 krundi suuruse määramine Tlv k 827 12.05.1994 12.05.1994
14 Wismari tn 49 maa ostueesõigusega erastamine Tlv k 364 23.01.1998 23.01.1998
15 Wismari tn 49 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kesklinnas Tlv k 383 14.03.2016
16 Wismari tn 49 ehitiste teenindamiseks vajaliku krundi määramine ostueesõigusega erastamiseks Tlv k 2410 18.07.1997 18.07.1997
17 Wismari tn 47 maa tagastamine Tlv k 8001 22.12.1999 22.12.1999
18 Wismari tn 47 kinnistu ja Tehnika tn 53a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Kesklinnas Tlv k 1855 29.11.2017
19 Wismari tn 47 kinnistu ja Tehnika tn 53a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Tlv k 1398 09.10.2013
20 Wismari tn 47 kinnistu ja Tehnika tn 53a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas Tlv k 769 05.06.2019

Otsingutingimused
SorteeriminePealkiri, kahanevalt