Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 99206

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
141 Eluruumide üürile andmine (Raadiku tn 8a/1-49 ja Raadiku tn 8/3-38) Tlv k 938 02.09.2020
142 Eluruumi üürile andmine (Raadiku tn 8/2-112) Tlv k 937 02.09.2020
143 Munitsipaaleluruumi üürile andmine (Puhangu tn 8-121) Tlv k 936 02.09.2020
144 Eluruumi üürile andmine (Meeliku tn 22/1-145) Tlv k 935 02.09.2020
145 Eluruumi üürile andmine (Meeliku tn 22/1-28) Tlv k 934 02.09.2020
146 Neeme tn 40 kinnistu detailplaneeringu algatamine Põhja-Tallinnas Tlv k 933 02.09.2020
147 Katastriüksuste aadresside muutmine Nõmme linnaosas Tlv k 932 02.09.2020
148 Tondi tn 51 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kristiine linnaosas Tlv k 931 02.09.2020
149 Siia tn 8 ja 8a katastriüksuste liitmine Haabersti linnaosas Tlv k 930 02.09.2020
150 Siia tn 6 ja tn 6a katastriüksuste liitmine Haabersti linnaosas Tlv k 929 02.09.2020
151 Reformimata maaüksustele aadresside määramine Kristiine linnaosas Tlv k 928 02.09.2020
152 Haaviku tee 10 ja Haaviku tee 10a kinnisasjade ühendamine Tlv k 927 02.09.2020
153 Roheline aas 14b ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine korteriomandi seadmiseks Tlv k 926 02.09.2020
154 Roheline aas 14a ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine korteriomandi seadmiseks Tlv k 925 02.09.2020
155 Tallinna liikluskomisjoni moodustamine ja komisjoni põhimäärus Tlv m 24 02.09.2020 11.09.2020 RT IV, 08.09.2020, 14
156 Tallinna Kopli Huvikooli põhimäärus Tlv m 23 02.09.2020 11.09.2020 RT IV, 08.09.2020, 13
157 Heade kavatsuste kokkuleppe heakskiitmine ja volituste andmine Mihhail Kõlvartile Tlv k 924 26.08.2020
158 Kristiine Spordi direktori ametisse kinnitamine Tlv k 923 26.08.2020
159 Tallinna ühistranspordipeatuste ootekodade disaini ideekonkursi žürii moodustamine Tlv k 922 26.08.2020
160 MTÜ-le Sportlik Eesti avaliku ürituse loa ja tänava ajutise sulgemise loa andmine, liikluskorraldus SEVE Ehituse Heategevusjooksu, IRONKIDS, IRONMAN 70.3 Tallinn, IRONMAN Tallinn ja Škoda Laagri 4:18:4 rahvatriatloni läbiviimise ajal ning teede ja tänavate sulgemise maksu tasumisest vabastamine Tlv k 921 26.08.2020

Otsingutingimused
SorteerimineVastu võetud, kahanevalt