Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 96093

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
121 Aida tn 9 // Kooli tn 10 kinnisasja müük Tvk o 171 15.11.2018
122 Tallinna Linnavolikogu 13. mai 2004 otsusega nr 97 osaliselt kehtestatud Maarjamäe klinti ümbritseva ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Maarjamäe tn 14 kinnistu osas Tvk o 170 15.11.2018
123 Tallinna Linnavolikogu 2. mai 2013 otsusega nr 72 kehtestatud Tööstuse tn 48 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Staapli tn 10 kinnistu osas Tvk o 169 15.11.2018
124 Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2010 otsusega nr 170 kehtestatud Rummu tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Pirita tee 120 kinnistu osas Tvk o 168 15.11.2018
125 Tallinna Linnavolikogu 6. mai 1999 otsusega nr 103 kehtestatud "Süda tn, Liivalaia tn ja Tatari tn vahelise ala detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Tatari tn 32, Tatari tn 34 kinnistute ja Allika tänav // Lätte tänav // Sakala tänav T2 // Tatari tänav T1 kinnistu osa osas Tvk o 167 15.11.2018
126 Tööstuse tn 64a ja 66b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Põhja-Tallinnas Tvk o 166 15.11.2018
127 Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2019 Tvk o 165 15.11.2018
128 Raha eraldamine Sihtasutusele Rahvusliku Arengu Fond toetuse andmiseks Eesti NSV Ülemnõukogu poolt vastu võetud suveräänsusdeklaratsiooni 30. aastapäevale pühendatud rahvusvahelise konverentsi korralduskulude osaliseks katmiseks Tlv k 1658 14.11.2018
129 Raha eraldamine Tallinna Kultuuriametile toetuse andmiseks Rooma-Katoliku Kiriku Apostellikule Administratuurile paavst Franciscuse Eesti-visiidi korralduskulude osaliseks katmiseks Tlv k 1657 14.11.2018
130 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (toetus eesti keele õppe korraldamiseks koolieelsetes lasteasutustes) Tlv k 1656 14.11.2018
131 Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine (Vana-Pärnu mnt 9a) Tlv k 1654 14.11.2018
132 Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Lõime tn 19-317) Tlv k 1653 14.11.2018
133 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Uuslinna tn 3a korterid 15, 59 ja 64) Tlv k 1652 14.11.2018
134 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Karjamaa tn 9 korterid 408, 421, Loometsa tn 6 korterid 30, 54, 73, 78, Maleva tn 2a-26 ja Pae tn 48-22) Tlv k 1651 14.11.2018
135 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Akadeemia tee 34 korterid 6, 31, E. Vilde tee 94 korterid 70, 83 ja 107) Tlv k 1650 14.11.2018
136 Eluruumide üürile andmine (Raadiku tn 8b/3-88, Uus-Maleva tn 6-54, Maleva tn 2a-41 ja Alasi tn 6-12) Tlv k 1649 14.11.2018
137 Eluruumi üürile andmine (Raadiku tn 8b/1-132) Tlv k 1648 14.11.2018
138 Eluruumide üürile andmine (Karjamaa tn 9-323 ja Meeliku tn 24/1-2) Tlv k 1647 14.11.2018
139 Karjamaa tn 9-311 ja Kivila tn 2-2 üürilepingute üleandmiseks nõusoleku andmine Tlv k 1646 14.11.2018
140 Tallinna linnale kuuluval Seli puiestee // Tasuja puiestee kinnisasjal asuva parkimisrajatise tasuta kasutusse andmine (K. Kärberi tn 23 korteriühistu) Tlv k 1645 14.11.2018

Otsingutingimused
SorteerimineVastu võetud, kahanevalt