Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 95441

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
61 Kuslapuu tn 19a ja Kuslapuu tn 19c katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Pirita linnaosas Tlv k 1107 08.08.2018
62 Kantsi tn 5 katastriüksuse sihtotstarbe määramine Lasnamäe linnaosas Tlv k 1106 08.08.2018
63 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Mirta tn 37 kinnisasja koormava Mirta tn 37-13 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks Tlv k 1105 08.08.2018
64 Tallinna linna äriühingute ja sihtasutuste nõukogude liikmete tagasikutsumine ja määramine Tlv k 1104 13.07.2018
65 Reklaamimaksu soodustuse andmine (Mittetulundusühing Must Käsi) Tlv k 1103 13.07.2018
66 Tasuta sõiduõiguse andmine Tlv k 1102 13.07.2018
67 Tallinna linna ja aktsiaseltsi TALLINNA SADAM vahel sõlmitava kokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tlv k 1101 13.07.2018
68 Sõpruse pst 248 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Tondi Põhikool) Tlv k 1100 13.07.2018
69 MTÜ-le Sportlik Eesti tänava ajutise sulgemise loa andmine, liikluskorraldus SEVE Ehituse Heategevusjooksu, IRONMAN Tallinna triatloni läbiviimise ajal ning teede ja tänavate sulgemise maksust ning ühistranspordi ümberkorraldamisega seonduvate kulude tasumisest vabastamine Tlv k 1099 13.07.2018
70 Tallinna linna omandis oleva Mustamäe tee 20 kinnisasja osa üürile andmine (Nordecon Betoon OÜ), kinnisasja üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Jaanus Riibele Tlv k 1098 13.07.2018
71 Tallinna linna omandis oleva katastriüksuse osa üürile andmine (OSAÜHING Bariot Group), üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Vladimir Svetlile Tlv k 1097 13.07.2018
72 Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Eduard Vilde tee 69) Tlv k 1096 13.07.2018
73 Tallinna linna, Rannamõisa tee Kinnisvarahalduse OÜ ja OÜ Valser Vara vahel sõlmitava isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu projekti heaks kiitmine Tlv k 1095 13.07.2018
74 Raha eraldamine Põhja-Tallinna Valitsusele Karjamaa tn 18 kinnistul asuva hoone avariiohtliku olukorra likvideerimiseks ning Päästeameti ettekirjutuste täitmiseks Tlv k 1094 13.07.2018
75 Uuslinna tn 3a Õpetajate Kodus asuva eluruumi üürile andmine (Uuslinna tn 3a-52) Tlv k 1093 13.07.2018
76 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Herne tn 15-9 ja J. Vilmsi tn 52-109) Tlv k 1092 13.07.2018
77 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Alvari tn 37-32, Hooldekodu tee 21-5 ja Hooldekodu tee 23 korterid 24 ja 30) Tlv k 1091 13.07.2018
78 Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Alevi tn 7-9) Tlv k 1090 13.07.2018
79 Munitsipaaleluruumi üürile andmine (Endla tn 12-13) Tlv k 1089 13.07.2018
80 Eluruumide üürile andmine (Akadeemia tee 48 korterid 44, 55 ja 64) Tlv k 1088 13.07.2018

Otsingutingimused
SorteerimineVastu võetud, kahanevalt