Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 96625

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
61 Linnavarale valitseja määramine (Olevimägi 10, mitteeluruum M6) Tlv k 329 06.03.2019
62 Raha eraldamine Tallinna Kesklinna Valitsusele Tallinna märtsipommitamise 75. aastapäeva videoinstallatsiooni "Mälupildid" kulude osaliseks katmiseks Tlv k 328 06.03.2019
63 Telliskivi tn 62 ja 64 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinnas Tlv k 327 06.03.2019
64 Katastriüksuste sihtotstarvete korrastamine Kesklinnas Tlv k 326 06.03.2019
65 Roseni tn 9 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kesklinnas Tlv k 325 06.03.2019
66 Kadaka tee 181 katastriüksuse aadressi muutmine Mustamäe linnaosas Tlv k 324 06.03.2019
67 Endla tn 2 // Luise tn 1 // Toompuiestee 3 ja Endla tn 4 katastriüksuste piiride muutmisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Kesklinnas Tlv k 323 06.03.2019
68 Põhja-Tallinna tehissaartele nimede määramine Tlv k 322 06.03.2019
69 Linnamaale valitseja määramine Tlv k 321 06.03.2019
70 Tallinna linna omandis oleva Metsakooli tee kinnisasja koormamine reaalservituudiga Puhkekodu tee 36 kinnisasja kasuks Tlv k 320 06.03.2019
71 Tallinna linna omandis olevale Liinivahe tänav // Sepa tänav T4 kinnisasjale isiklike kasutusõiguste seadmine Kopli liinide elamukvartali korteriühistute kasuks Tlv k 319 06.03.2019
72 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine OÜ Fund Ehitus kasuks Tlv k 318 06.03.2019
73 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 317 06.03.2019
74 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 316 06.03.2019
75 Manufaktuuri tn 22 korteriomanditele seatud isikliku kasutusõiguse Tallinna linnale tasuta ülevõtmine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 315 06.03.2019
76 Narva mnt 170 // Priisle tee 1 ja Narva mnt 170a // Priisle tee 3 kinnisasjadest moodustatavate kinnisasjade ning Priisle tee T5 kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnisasjadele valitseja määramine Tlv k 314 06.03.2019
77 Liblika tn 14/1 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 313 06.03.2019
78 Kopli tn 23 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 312 06.03.2019
79 Tallinna Linnavalitsuse 10. jaanuari 2018 korralduse nr 7-k muutmine Tlv k 311 06.03.2019
80 Tallinna Mesimummu Lasteaia direktori ametist vabastamine Tlv k 310 06.03.2019

Otsingutingimused
SorteerimineVastu võetud, kahanevalt