Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 99206

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
61 Reklaamimaksu soodustuse andmine (Mittetulundusühing Must Käsi) Tlv k 1006 16.09.2020
62 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Akadeemia tee 48 korterid 61 ja 83) Tlv k 1005 16.09.2020
63 Leegi tn 8 ja 10a katastriüksuste piiride muutmisel sihtotstarvete määramine Nõmme linnaosas Tlv k 1004 16.09.2020
64 Lai tn 22 katastriüksuse sihtotstarbe määramine Kesklinnas Tlv k 1003 16.09.2020
65 Rajametsa tn 23 ja 23a katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Nõmme linnaosas Tlv k 1002 16.09.2020
66 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8a/1-153, Raadiku tn 8b/1-46, Raadiku tn 8a/2 korterid 31 ja 81, Raadiku tn 8/3 korterid 28 ja 99, Raadiku tn 8a/3-46 ja Raadiku 8b/3-14) Tlv k 1001 16.09.2020
67 Sirbi tn 20 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 1000 16.09.2020
68 Suitsu tn 48 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 999 16.09.2020
69 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevuse peale esitatud vaide lahendamine (Lemmiku tn 50) Tlv k 998 09.09.2020
70 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 997 09.09.2020
71 Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile laenu andmine ja laenulepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Katrin Kendrale Tlv k 996 09.09.2020
72 Tallinna ühistranspordipeatuste ootekodade disaini ideekonkursi ˛ürii koosseisu muutmine Tlv k 995 09.09.2020
73 Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Eduard Vilde tee 69) Tlv k 994 09.09.2020
74 Kokkuleppe heakskiitmine ja Vadim Belobrovtsevile volituse andmine Tlv k 993 09.09.2020
75 Haridus- ja Teadusministeeriumiga sõlmitava riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (toetus eesti keele õppe korraldamiseks koolieelsetes lasteasutustes) Tlv k 992 09.09.2020
76 Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Uus-Sadama tn 16-41) Tlv k 991 09.09.2020
77 Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Paagi tn 10-522) Tlv k 990 09.09.2020
78 Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Maleva tn 2a-4) Tlv k 989 09.09.2020
79 Sotsiaaleluruumide üürile andmine (Lõime tn 19 korterid 205, 212, 301 ja 319) Tlv k 988 09.09.2020
80 Sotsiaaleluruumide üürile andmine (Kivila tn 3a-53 ja Akadeemia tee 32-58) Tlv k 987 09.09.2020

Otsingutingimused
SorteerimineVastu võetud, kahanevalt