Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 95789

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
61 Tallinna linna Raestipendiumi asutamine ja Raestipendiumi statuut Tlv m 35 10.10.2018 20.10.2018 RT IV, 17.10.2018, 1
62 Juhkentali tn 44 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kesklinnas Tvk o 139 04.10.2018
63 Tallinna Linnavalitsuse 12. oktoobri 2005 korraldusega nr 1921-k kehtestatud Tehnika tn 37 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Tehnika tn 35 kinnistu osas Tvk o 138 04.10.2018
64 Pärnu mnt 441 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Nõmme linnaosas Tvk o 137 04.10.2018
65 Kopli liinide läänepoolse osa detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Põhja-Tallinnas Tvk o 136 04.10.2018
66 Nõmme Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna 2. augusti 2018 otsuse kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 1440 03.10.2018
67 Sihtasutuse Tallinna Lastehaigla nõukogu liikme tagasikutsumine ja määramine ning Sihtasutuse Tallinna Televisioon nõukogu liikme määramine Tlv k 1439 03.10.2018
68 Tallinna linna ja Rae valla vahelise koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Tallinna Keskkonnaameti juhatajale Tlv k 1437 03.10.2018
69 Tallinna ja Souli linna hea tahte kokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituste andmine Taavi Aasale Tlv k 1436 03.10.2018
70 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 5. märtsi 2018 ehitusloa nr 1812271/03992 kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine (Liikuri 18a // 18b) Tlv k 1435 03.10.2018
71 Reklaamimaksu soodustuse andmine (Osaühing EUROPARK ESTONIA) Tlv k 1434 03.10.2018
72 Reklaamimaksu soodustuse andmine (OÜ Megameedia Grupp) Tlv k 1433 03.10.2018
73 Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (J. Vilmsi tn 9 // Vesivärava tn 10) Tlv k 1432 03.10.2018
74 Tallinna Balletikooli nõunike kogusse esindaja nimetamine Tlv k 1431 03.10.2018
75 Harju tn 40a jäätisepaviljoni äriruumide üürilepingu pikendamine (Osaühinguga BREVINI) Tlv k 1430 03.10.2018
76 Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Lõime tn 19-315) Tlv k 1429 03.10.2018
77 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8/1-51, Raadiku tn 8b/1-33, Raadiku tn 8/3-82, Raadiku tn 8a/3-61, Raadiku tn 8b/3-17) Tlv k 1428 03.10.2018
78 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Meeliku tn 22/1 korterid 10, 17, 21, 38, 44, 47, 82, 104, Meeliku tn 24/4 korterid 125, 134, 137, 157, 163, 166, 215, 263, 288, Meeliku tn 24/5-328) Tlv k 1427 03.10.2018
79 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Madara tn 12 korterid 4 ja 5 ning Tüve tn 9a-15) Tlv k 1426 03.10.2018
80 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Akadeemia tee 34-7, Ankru tn 1-65, Karjamaa tn 9-111, Karjamaa tn 11-23 ja Männiku tee 96-78) Tlv k 1425 03.10.2018

Otsingutingimused
SorteerimineVastu võetud, kahanevalt