|   Tagasi otsingusse

Leht: 3
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
41 Isiklike kasutusõiguste tingimuste muutmine (OÜ Fund Ehitus) Tlv k 1144 21.10.2020
42 Tallinna Linnavalitsuse 24. mai 2006 korraldusega nr 1061-k osaliselt kehtestatud Tiskre tee 23, 25, 27 ja 29b kruntide ning lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 98 15.10.2020
43 Tallinna Linnavalitsuse 17. veebruari 2016 korraldusega nr 230-k kehtestatud Akadeemia tee 30 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Tvk o 97 15.10.2020
44 A. Lauteri tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas Tvk o 96 15.10.2020
45 Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2000 otsusega nr 34 kehtestatud L. Koidula tn 26 ja 28/30 ning J. Poska tn 39 ja 41 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 95 15.10.2020
46 Linnavara valitseja muutmine (Maleva tn 16 kinnisasi) Tlv k 1097 07.10.2020
47 Tallinna Linnavalitsuse 11. jaanuari 2017 korraldusega nr 38-k kehtestatud Peterburi tee 66-70, Betooni tn 4 ja 4b kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 92 01.10.2020
48 Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2003 otsusega nr 341 kehtestatud Põlde tn 14c kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 91 01.10.2020
49 Tallinna Linnavalitsuse 29. detsembri 2003 korraldusega nr 3066-k kehtestatud Pärnamäe tee 51 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 90 01.10.2020
50 Tartu mnt 87d kinnisasja jagamine ja jagamisel tekkiva hoonestusõiguse lõpetamine Tlv k 1047 30.09.2020
51 Tallinna Haridusameti tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll põhi-ja gümnaasiumiõppes vastuvõtu korraldamisel ja klasside komplekteerimisel ning haridusinvesteeringute otsustamisel 2016-2018 Tvk o 86 17.09.2020
52 Meeruse sadamaala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Põhja-Tallinnas Tvk o 85 17.09.2020
53 Tallinna parkimiskohtade arvu normid Tvk o 84 17.09.2020
54 Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 kehtestatud Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 83 17.09.2020
55 Osalemine Horizon2020 programmi välisprojektis "UserCentriCities - Kasutajakeskne teenusedisain linnades", nõustumine sildfinantseerimisega ja volituse andmine linna finantsdirektorile Tvk o 82 17.09.2020
56 Osalemine Loov Euroopa programmi välisprojektis "Vahendades vähemusi - Agents of change: Mediating Minorities" ning volituse andmine Tallinna Linnamuuseumi direktorile Tvk o 81 17.09.2020
57 Tallinna Haridusameti hallatava asutuse Tallinna Lasteaia Naksitrallid asutamine Tvk o 80 17.09.2020
58 24.02.2019 toimunud vabaõhupidu "Aja mustrid" rahaliste vahendite kasutamise kontroll Tvk o 79 17.09.2020
59 Tallinna linna asutuste ümberkorraldamine Tvk o 78 17.09.2020
60 Õiguskomisjoni koosseisu muutmine Tvk o 77 17.09.2020

Otsingutingimused
SorteerimineVastu võetud, kahanevalt