Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 99206

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
41 Linnavara valitseja muutmine (Maleva tn 16 kinnisasi) Tlv k 1097 07.10.2020
42 Tallinna Linnavalitsuse 11. jaanuari 2017 korraldusega nr 38-k kehtestatud Peterburi tee 66-70, Betooni tn 4 ja 4b kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 92 01.10.2020
43 Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2003 otsusega nr 341 kehtestatud Põlde tn 14c kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 91 01.10.2020
44 Tallinna Linnavalitsuse 29. detsembri 2003 korraldusega nr 3066-k kehtestatud Pärnamäe tee 51 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 90 01.10.2020
45 Tartu mnt 87d kinnisasja jagamine ja jagamisel tekkiva hoonestusõiguse lõpetamine Tlv k 1047 30.09.2020
46 Tallinna Haridusameti tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll põhi-ja gümnaasiumiõppes vastuvõtu korraldamisel ja klasside komplekteerimisel ning haridusinvesteeringute otsustamisel 2016-2018 Tvk o 86 17.09.2020
47 Meeruse sadamaala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Põhja-Tallinnas Tvk o 85 17.09.2020
48 Tallinna parkimiskohtade arvu normid Tvk o 84 17.09.2020
49 Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 kehtestatud Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 83 17.09.2020
50 Osalemine Horizon2020 programmi välisprojektis "UserCentriCities - Kasutajakeskne teenusedisain linnades", nõustumine sildfinantseerimisega ja volituse andmine linna finantsdirektorile Tvk o 82 17.09.2020
51 Osalemine Loov Euroopa programmi välisprojektis "Vahendades vähemusi - Agents of change: Mediating Minorities" ning volituse andmine Tallinna Linnamuuseumi direktorile Tvk o 81 17.09.2020
52 Tallinna Haridusameti hallatava asutuse Tallinna Lasteaia Naksitrallid asutamine Tvk o 80 17.09.2020
53 24.02.2019 toimunud vabaõhupidu "Aja mustrid" rahaliste vahendite kasutamise kontroll Tvk o 79 17.09.2020
54 Tallinna linna asutuste ümberkorraldamine Tvk o 78 17.09.2020
55 Õiguskomisjoni koosseisu muutmine Tvk o 77 17.09.2020
56 Keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine Tvk o 76 17.09.2020
57 Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine Tvk o 75 17.09.2020
58 Piirangud alkohoolse joogi jaemüügil kohapeal tarbimiseks Tvk m 14 17.09.2020 01.09.2021 RT IV, 29.09.2020, 8
59 Raha eraldamine reservfondist MTÜ-le Let's Do It World maailmakoristuspäeva korraldamiseks Tlv k 1008 16.09.2020
60 Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Akadeemia tee 48-31) Tlv k 1007 16.09.2020

Otsingutingimused
SorteerimineVastu võetud, kahanevalt