Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 96625

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
41 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 348 13.03.2019
42 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 347 13.03.2019
43 Toonela tee 4 kinnisasja sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine ja kinnisasjale valitseja määramine Tlv k 346 13.03.2019
44 Jakobi tn 28 korteriomanditele Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 345 13.03.2019
45 Pirita Vaba Aja Keskuse juhataja ametisse kinnitamine Tlv k 344 13.03.2019
46 Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi välisprojektis "Samm Eesti tööellu", nõustumine kaasfinantseerimisega Tvk o 41 07.03.2019
47 Paljassaare tee 85 ja Paljassaare tee 87 kinnisasjade ning nendel asuvate hoonete tasuta kasutusse andmine (Varjupaikade mittetulundusühing) Tvk o 40 07.03.2019
48 Raha eraldamine Tallinna Kultuuriametile toetuse andmiseks mittetulundusühingule ART-Fortius MTÜ Tlv k 343 06.03.2019
49 Tallinna linna liikmeõiguste teostaja määramine Viru väljak 6 korteriühistu üldkoosolekul ja juhatuse liikme tagasikutsumine ning uue juhatuse liikme määramine Tlv k 342 06.03.2019
50 Tallinna linna ning linna osalusega äriühingute ja sihtasutuste nõukogude liikmete määramine Tlv k 341 06.03.2019
51 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 17. detsembri 2018 otsuse nr 4-1/3751-22 peale esitatud vaide läbivaatamine (Nafta 6a projekteerimistingimuste väljastamisest keeldumine) Tlv k 339 06.03.2019
52 Tallinna linna ja Viimsi valla vahelise koostöölepingu lõpetamine ning uue koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Tallinna Keskkonnaameti juhatajale Tlv k 338 06.03.2019
53 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Uus-Sadama tn 16-4 ja Uus-Sadama tn 16-42) Tlv k 337 06.03.2019
54 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8b/1-38, Raadiku tn 8a/2-135 ja Raadiku tn 8/3-99) Tlv k 336 06.03.2019
55 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8/1-161, Raadiku tn 8a/1-110, Raadiku tn 8b/1 korterid 22, 47, 130, Raadiku tn 8/2 korterid 29, 85 ja Raadiku tn 8a/3-52) Tlv k 335 06.03.2019
56 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8/1-112, Raadiku tn 8a/1 korterid 18, 26, 42, 63, 77, 88, 109 ja 140) Tlv k 334 06.03.2019
57 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Paide tn 9-4 ja Uus-Sadama tn 16-50) Tlv k 333 06.03.2019
58 Raadiku tn 8a/2-52 üürile andmine Tlv k 332 06.03.2019
59 Tööandja eluruumi üürilepingu pikendamine (Karjamaa tn 11-41) Tlv k 331 06.03.2019
60 Paldiski mnt 36a hoone üürile andmine (mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus) Tlv k 330 06.03.2019

Otsingutingimused
SorteerimineVastu võetud, kahanevalt