Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 99211

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
401 Rataskaevu tn 10 // 12 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kesklinnas Tlv k 692 10.06.2020
402 Lai tn 9 // Suur-Kloostri tn 5 katastriüksuse aadressi ja sihtotstarbe muutmine Kesklinnas Tlv k 691 10.06.2020
403 Kirde tn 7a katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Nõmme linnaosas Tlv k 690 10.06.2020
404 Keskküla tn 6 ja Keskküla tn 8 // Räga tn 2 katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Haabersti linnaosas Tlv k 689 10.06.2020
405 Kaldapealse tn 8 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Nõmme linnaosas Tlv k 688 10.06.2020
406 Isiklike kasutusõiguste tingimuste muutmine (Hepsor Tooma OÜ) Tlv k 687 10.06.2020
407 Kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine aktsiaseltsi Tallinna Soojus kasuks Tlv k 686 10.06.2020
408 Kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 685 10.06.2020
409 Kadaka tee 88 kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Tlv k 684 10.06.2020
410 Võistluse tn 15 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 683 10.06.2020
411 Male tn 7 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 682 10.06.2020
412 Liivaluite tn 5 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 681 10.06.2020
413 Auru tn 1b kinnisasjaga liidetavatele maaüksustele aadresside, sihtotstarvete ja maksustamishindade määramine Tlv k 680 10.06.2020
414 Tallinna Juudi Kooli põhimäärus Tlv m 17 10.06.2020 20.06.2020 RT IV, 17.06.2020, 5
415 Haljastuse inventeerimise kord Tlv m 15 10.06.2020 20.06.2020 RT IV, 17.06.2020, 4
416 Kadrioru Pargi põhimäärus Tlv m 14 10.06.2020 01.07.2020 RT IV, 17.06.2020, 3
417 Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni koosseisu kinnitamine Tlv k 679 03.06.2020
418 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Katleri tn 6 korterid 19, 57, Kivila tn 3a korterid 29, 86 ja Muhu tn 9 korterid 31, 44, 51 ning Paasiku tn 7 korterid 37, 52, 61, 73, 76) Tlv k 678 03.06.2020
419 Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Vabaduse pst 207-50) Tlv k 677 03.06.2020
420 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8/1 korterid 22 ja 130) Tlv k 676 03.06.2020

Otsingutingimused
SorteerimineVastu võetud, kahanevalt