Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 99211

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
361 Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi direktori ametist vabastamine Tlv k 722 17.06.2020
362 Tallinna Salme Kultuurikeskuse direktori ametist vabastamine Tlv k 721 17.06.2020
363 Gustav Adolfi Gümnaasiumi rahaliste vahendite kasutamise kontroll 2017-2018 Tvk o 63 11.06.2020
364 Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2009 korraldusega nr 186-k kehtestatud Vana-Mustamäe tn 24 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Tvk o 62 11.06.2020
365 Tallinna Linnavolikogu 25. juuni 2009 otsusega nr 155 osaliselt kehtestatud Sirbi, Kopliranna, Vasara tänava ja mere vahelise ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tvk o 61 11.06.2020
366 Tallinna Tondi Põhikooli nimetuse muutmine Tvk o 60 11.06.2020
367 Tallinna Kopli Noortemaja nimetuse muutmine Tvk o 59 11.06.2020
368 Osalemine Euroopa Liidu territoriaalse koostöö programmi URBACT III välisprojekti "Kultuuri kättesaadavus kõikidele linnakodanikele - ACCESS" 2. etapis Tvk o 58 11.06.2020
369 Kinnisasjade vahetamine ning Eesti Vabariigi omandis oleva Roosikrantsi tn 12 kinnisasja Tallinna linna omandisse taotlemine Tvk o 57 11.06.2020
370 Eesti Vabariigi omandis olevate kinnistute Tallinna linna omandisse taotlemine Tvk o 56 11.06.2020
371 Ettepaneku tegemine Harku vallale Harku metsa kohaliku kaitse alla võtmiseks Tvk o 55 11.06.2020
372 Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid põhikirja kinnitamine Tvk o 54 11.06.2020
373 Tallinna linna 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine Tvk o 53 11.06.2020
374 Väikeettevõtja digilahenduste toetuse andmise kord Tvk m 10 11.06.2020 22.06.2020 RT IV, 19.06.2020, 9
375 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevuse peale esitatud vaide lahendamine (J. Sütiste tee 19b) Tlv k 720 10.06.2020
376 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hallatavate asutuste Kadrioru Park ja Tallinna Kalmistud ümberkorraldamiseks ajutise komisjoni moodustamine Tlv k 718 10.06.2020
377 Tallinna linna esindaja määramine Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi üldkoosolekule Tlv k 716 10.06.2020
378 Haridus- ja Teadusministeeriumiga sõlmitava riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine (toetus Tallinna Pääsküla Kooli rekonstrueerimise kulude katmiseks) Tlv k 715 10.06.2020
379 Haridus- ja Teadusministeeriumiga sõlmitava riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine (Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis, Lasnamäe Gümnaasiumis, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis eesti keele õppe toetamine) Tlv k 714 10.06.2020
380 Sotsiaaleluruumi üürilepingute pikendamine (Energia tn 13-6, Erika tn 13a-120, Paagi tn 10-726) Tlv k 713 10.06.2020

Otsingutingimused
SorteerimineVastu võetud, kahanevalt