Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 99211

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
341 Katastriüksuste aadresside muutmine Tlv k 743 17.06.2020
342 Riigimaa 104 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Haabersti linnaosas Tlv k 742 17.06.2020
343 Merimetsa tee T2 katastriüksuse aadressi muutmine Põhja-Tallinnas Tlv k 741 17.06.2020
344 Lühike jalg 1 // 3 // Rüütli tn 2 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kesklinnas Tlv k 740 17.06.2020
345 Logi tn 2 // 4 // Lootsi tn 13 // 14 // Sadama tn 21 // 25 // Uus-Sadama tn 19 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Kesklinnas Tlv k 739 17.06.2020
346 Katusepapi tn 16 katastriüksuse aadressi muutmine Lasnamäe linnaosas Tlv k 738 17.06.2020
347 Kaste tn 3 ja Kaste tn 5 katastriüksuste piiride muutmisel sihtotstarvete määramine Nõmme linnaosas Tlv k 737 17.06.2020
348 Munitsipaalomandisse taotletavatele maatükkidele aadresside ja sihtotstarbe määramine Tlv k 736 17.06.2020
349 Linnamäe tee 13 kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Tallinn, Linnamäe tee 11 korteriühistu kasuks Tlv k 735 17.06.2020
350 Pae tn 58a kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Tallinn, Pae tn 58 korteriühistu kasuks Tlv k 734 17.06.2020
351 Tööstuse tänav T9 kinnisasjale Tööstuse tn 99 kinnisasja kasuks üleehitamisservituudi seadmine Tlv k 733 17.06.2020
352 Laiaküla tee T1 kinnisasja omandamine ja Kloostrimetsa tee T7 kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Tlv k 732 17.06.2020
353 Meistri tn 24 kinnisasjale servituudi seadmine Tlv k 731 17.06.2020
354 Kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Pirita Jõepargi Osaühingu kasuks Tlv k 730 17.06.2020
355 Kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine aktsiaseltsi Tallinna Soojus kasuks Tlv k 729 17.06.2020
356 Kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine aktsiaseltsi Tallinna Soojus kasuks Tlv k 728 17.06.2020
357 Kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine aktsiaseltsi Tallinna Soojus kasuks Tlv k 727 17.06.2020
358 Kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine ASi Gaasivõrk kasuks Tlv k 726 17.06.2020
359 Lille tn 3 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 725 17.06.2020
360 Kaera tn 11 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 724 17.06.2020

Otsingutingimused
SorteerimineVastu võetud, kahanevalt