Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 99211

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
301 Linnavara valitseja muutmine (Aegna saar Külaniidu tee 12 kinnisasi) ja vara kasutusse andmine Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile Tlv k 784 25.06.2020
302 Munitsipaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Alvari tn 37-43, Ankru tn 1-43, Karjamaa tn 9-309 ja Uus-Maleva tn 6-80) Tlv k 783 25.06.2020
303 Kuninga tn 4 äriruumi üürilepingu pikendamine (OÜ Kullassepa Kinnisvara) Tlv k 781 25.06.2020
304 Silikaltsiidi tn 8 ja 8a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas Tlv k 780 25.06.2020
305 Sepise tn 7 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Lasnamäe linnaosas Tlv k 779 25.06.2020
306 Tooma tänav T1 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Lasnamäe linnaosas Tlv k 778 25.06.2020
307 Rajametsa tn 25 ja 25a katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Nõmme linnaosas Tlv k 777 25.06.2020
308 Joostimäe tn 3, Joostimäe tn 5, Kadaka tee 42b ja Kadaka tee 42c katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Mustamäe linnaosas Tlv k 776 25.06.2020
309 Õnne tn 4 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 775 25.06.2020
310 Pärnu mnt 301 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 774 25.06.2020
311 Kaera tn 9 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 773 25.06.2020
312 Juhkentali tänav T1 kinnisasjale Võistluse tn 6 korteriomandite kasuks üleehitamisservituudi seadmine Tlv k 772 25.06.2020
313 Lasnamäe Noortekeskuse juhataja ametisse kinnitamine Tlv k 771 25.06.2020
314 Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad Tlv m 21 25.06.2020 03.07.2020 RT IV, 30.06.2020, 47
315 Tallinna planeeringute registri põhimäärus Tlv m 20 25.06.2020 03.07.2020 RT IV, 30.06.2020, 46
316 Nõusoleku andmine Põhja pst 27a asuva Kultuurikatla hoone äriruumide ja parkimiskohtade rendile andmiseks Creative Fuel OÜ-le Tlv k 768 17.06.2020
317 Vaide läbivaatamine (toimetulekutoetuse taotlus) Tlv k 767 17.06.2020
318 Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Pihlaka tn 12-1) Tlv k 766 17.06.2020
319 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Lõime tn 19 korterid 201, 220 ja 305) Tlv k 765 17.06.2020
320 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Katleri tn 6 korterid 16, 34, 60, 61, 62, 64, 90, Kivila tn 3a korter 9 ja Muhu tn 9 korterid 23, 32, 37, 42, 54, 82, 86 ning Paasiku tn 7 korterid 24, 42, 78) Tlv k 764 17.06.2020

Otsingutingimused
SorteerimineVastu võetud, kahanevalt