Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 99211

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
281 Tallinna Jaan Poska Lasteaia direktori ametisse kinnitamine Tlv k 804 30.06.2020
282 Merivälja Lasteaia direktori ametisse kinnitamine Tlv k 803 30.06.2020
283 AS-i TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS 2019. majandusaasta aruande kinnitamine ja puhaskasumi jaotamise otsustamine Tlv k 802 25.06.2020
284 Termaki Autopargi Aktsiaseltsi 2019. majandusaasta aruande kinnitamine ja puhaskasumi jaotamise otsustamine Tlv k 801 25.06.2020
285 Tallinna Linnahalli Aktsiaseltsi 2019. majandusaasta aruande kinnitamine Tlv k 800 25.06.2020
286 Aktsiaseltsi Tallinna Soojus 2019. majandusaasta aruande kinnitamine ja puhaskasumi jaotamise otsustamine Tlv k 799 25.06.2020
287 Aktsiaseltsi Tallinna Tööstuspargid 2019. majandusaasta aruande kinnitamine ja puhaskasumi jaotamise otsustamine Tlv k 798 25.06.2020
288 Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi 2019. majandusaasta aruande kinnitamine Tlv k 797 25.06.2020
289 Tallinna Munitsipaalperearstikeskuse Osaühingu 2019. majandusaasta aruande kinnitamine ja puhaskasumi jaotamise otsustamine Tlv k 796 25.06.2020
290 Aktsiaseltsi Ida-Tallinna Keskhaigla 2019. majandusaasta aruande kinnitamine ja puhaskasumi jaotamise otsustamine Tlv k 795 25.06.2020
291 Aktsiaseltsi Lääne-Tallinna Keskhaigla 2019. majandusaasta aruande kinnitamine ja puhaskasumi jaotamise otsustamine Tlv k 794 25.06.2020
292 Vaide läbivaatamine (koolikoha määramine) Tlv k 793 25.06.2020
293 Vaide läbivaatamine (koolikoha määramine) Tlv k 792 25.06.2020
294 Tasuta sõiduõiguse andmine Tlv k 791 25.06.2020
295 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevuse peale esitatud vaide lahendamine (Lemmiku tn 50) Tlv k 790 25.06.2020
296 Raha eraldamine reservfondist Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile majanduslikesse raskustesse sattunud peredele toiduabipaki jagamiseks Tlv k 789 25.06.2020
297 AS-i TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS nõukogu liikme määramine Tlv k 788 25.06.2020
298 Volituse andmine Tallinna Ettevõtlusameti juhatajale pangagarantii väljastamise taotluse esitamiseks ja lepingu sõlmimiseks Tlv k 787 25.06.2020
299 Vaide läbivaatamine (mittetulundustegevuse toetus) Tlv k 786 25.06.2020
300 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja avalike ürituste lubade andmise otsustuspädevus Tlv k 785 25.06.2020

Otsingutingimused
SorteerimineVastu võetud, kahanevalt