Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 99211

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
261 Põhja-Tallinna pargile nime määramine Tlv k 825 12.08.2020
262 Reformimata maaüksustele aadresside määramine Mustamäe linnaosas Tlv k 824 12.08.2020
263 Luite tn 34a kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 823 12.08.2020
264 Kaera tn 8 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 822 12.08.2020
265 Tallinna Linnakantselei teenistuskohtade koosseisu muutmine Tlv k 821 12.08.2020
266 Partnerlusleppe heakskiitmine ja volituste andmine Kalle Klandorfile Tlv k 820 29.07.2020
267 Tallinna linna ja mittetulundusühingu Pühima Päästja Püha Birgitta Ordu Klooster Pirital vahelise koostöölepingu projekti heakskiitmine Tlv k 819 14.07.2020
268 AS-ga Shnelli Ärimaja sõlmitava ruumide üürilepingu heakskiitmine ja volituste andmine linnasekretärile Tlv k 818 06.07.2020
269 Tallinna linnasekretäri teenistusest vabastamine Tlv k 817 02.07.2020
270 Pirita kloostri varemete ja ajaloolise kalmistu alale sissepääsu ja ala rendihindade kehtestamine Tlv k 816 02.07.2020
271 Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Erika tn 13a-120) Tlv k 815 30.06.2020
272 Reklaamimaksu soodustuse andmine (JCDecaux Eesti OÜ) Tlv k 814 30.06.2020
273 Pirita tee 32, Pirita tee 50 ja Maarjamäe tn 11 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas Tlv k 813 30.06.2020
274 Vabaõhukooli tee 44 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Pirita linnaosas Tlv k 812 30.06.2020
275 Saviliiva tee 2a katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Haabersti linnaosas Tlv k 811 30.06.2020
276 Merekalju tn 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // 7 // 8 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Haabersti linnaosas Tlv k 810 30.06.2020
277 Betooni tn 14 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Lasnamäe linnaosas Tlv k 809 30.06.2020
278 Astangu tn 4 katastriüksuse sihtotstarbe määramine Haabersti linnaosas Tlv k 808 30.06.2020
279 Erika tn 5 kinnisasjal asuva hoone üürile andmine (AUDENTESE SPORDIKLUBI) Tlv k 806 30.06.2020
280 Tallinna Huvikeskuse "Kullo" direktori ametisse kinnitamine Tlv k 805 30.06.2020

Otsingutingimused
SorteerimineVastu võetud, kahanevalt