Akte kokku: 99211

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Piirangud alkohoolse joogi jaemüügil kohapeal tarbimiseks Tvk m 14 17.09.2020 01.09.2021 RT IV, 29.09.2020, 8
2 Raie- ja hoolduslõikusloa andmise kord Tvk m 2 11.02.2021 26.02.2021 RT IV, 23.02.2021, 5
3 Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud Tlv k 1295 02.12.2020 01.01.2021
4 Tallinna linna 2020. aasta lisaeelarve Tvk m 17 29.10.2020 13.11.2020 RT IV, 10.11.2020, 37
5 Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde infosüsteemi põhimäärus Tlv m 27 09.09.2020 21.09.2020 RT IV, 18.09.2020, 6
6 Tallinna Tondi Kooli põhimäärus Tlv m 25 09.09.2020 19.09.2020 RT IV, 16.09.2020, 12
7 Tallinna liikluskomisjoni moodustamine ja komisjoni põhimäärus Tlv m 24 02.09.2020 11.09.2020 RT IV, 08.09.2020, 14
8 Tallinna Kopli Huvikooli põhimäärus Tlv m 23 02.09.2020 11.09.2020 RT IV, 08.09.2020, 13
9 Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad Tlv m 21 25.06.2020 03.07.2020 RT IV, 30.06.2020, 47
10 Tallinna planeeringute registri põhimäärus Tlv m 20 25.06.2020 03.07.2020 RT IV, 30.06.2020, 46
11 Kadrioru Pargi põhimäärus Tlv m 14 10.06.2020 01.07.2020 RT IV, 17.06.2020, 3
12 Väikeettevõtja digilahenduste toetuse andmise kord Tvk m 10 11.06.2020 22.06.2020 RT IV, 19.06.2020, 9
13 Tallinna Juudi Kooli põhimäärus Tlv m 17 10.06.2020 20.06.2020 RT IV, 17.06.2020, 5
14 Haljastuse inventeerimise kord Tlv m 15 10.06.2020 20.06.2020 RT IV, 17.06.2020, 4
15 Heakorraeeskiri Tvk m 6 28.05.2020 05.06.2020 RT IV, 02.06.2020, 29
16 Tallinna väärteoasjade registri põhimäärus Tlv m 12 11.05.2020 18.05.2020 RT IV, 15.05.2020, 3
17 Tallinna kinnisvararegistri põhimäärus Tlv m 9 20.04.2020 27.04.2020 RT IV, 24.04.2020, 7
18 Linnavara üüri ja isikliku kasutusõiguse tasu soodustused ja mittetulundustegevuse toetuse taotluste menetlemine seoses eriolukorraga Tlv m 10 22.04.2020 26.04.2020 RT IV, 23.04.2020, 11
19 Tallinna Linnavolikogu ja linnaosakogude töökorraldus eriolukorra ajal Tvk m 3 16.04.2020 23.04.2020 RT IV, 20.04.2020, 1
20 Tallinna linna infotehnoloogiastipendiumi asutamine ja infotehnoloogiastipendiumi statuut Tlv m 8 06.04.2020 12.04.2020 RT IV, 09.04.2020, 14

Otsingutingimused
SorteerimineJõustunud, kahanevalt