Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 95968

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 2019. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused Tlv m 36 31.10.2018 01.01.2019 RT IV, 06.11.2018, 38
2 Välireklaami- või teabekandja paigaldamise taotluse vorm Tlv m 26 13.06.2018 01.01.2019 RT IV, 20.06.2018, 1
3 Sotsiaaltransporditeenuse kord Tvk m 16 07.09.2017 01.01.2019 RT IV, 12.09.2017, 56
4 Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 Tvk m 13 14.06.2018 01.01.2019 RT IV, 22.06.2018, 30
5 Välireklaami ja teabe paigaldamise kord Tvk m 9 19.04.2018 01.01.2019 RT IV, 27.04.2018, 8
6 Tallinna linna Raestipendiumi asutamine ja Raestipendiumi statuut Tlv m 35 10.10.2018 20.10.2018 RT IV, 17.10.2018, 1
7 Lastekaitsekomisjonide moodustamine linnaosade valitsustes Tlv m 34 03.10.2018 09.10.2018 RT IV, 06.10.2018, 45
8 Tallinna linna 2018. aasta lisaeelarve Tvk m 16 20.09.2018 01.10.2018 RT IV, 28.09.2018, 41
9 Tallinna Pääsküla Kooli põhimäärus Tlv m 22 16.05.2018 01.09.2018 RT IV, 23.05.2018, 6
10 Tallinna Nõmme Huvikooli põhimäärus Tlv m 30 13.07.2018 30.07.2018 RT IV, 27.07.2018, 6
11 Jalgratta, lõbusõidurongi ja loomveoki kasutamine tasulisel sõitjateveol Tallinnas Tvk m 11 31.05.2018 01.07.2018 RT IV, 12.06.2018, 8
12 Tallinna arengukava 2018−2023 Tvk m 12 14.06.2018 25.06.2018 RT IV, 22.06.2018, 26
13 Tallinna Linnavalitsuse määruse kehtetuks tunnistamine Tlv m 27 13.06.2018 23.06.2018 RT IV, 20.06.2018, 2
14 Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord Tvk m 10 31.05.2018 15.06.2018 RT IV, 12.06.2018, 7
15 Tallinna Linnavalitsuse 5. mai 2010 määruse nr 45 "Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise komisjoni moodustamine ja selle põhimäärus" kehtetuks tunnistamine Tlv m 24 23.05.2018 01.06.2018 RT IV, 29.05.2018, 37
16 Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks üürile andmisel korraldatava eelläbirääkimistega pakkumise alghinnad ja otsustuskorras üürile andmisel kohaldatavad üürimäärad Tlv m 23 16.05.2018 25.05.2018 RT IV, 22.05.2018, 15
17 Haabersti Vene Gümnaasiumi põhimäärus Tlv m 21 04.04.2018 13.04.2018 RT IV, 10.04.2018, 48
18 Käo Tugikeskuse põhimäärus Tlv m 20 28.03.2018 08.04.2018 RT IV, 05.04.2018, 17
19 Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi põhimäärus Tlv m 19 21.03.2018 01.04.2018 RT IV, 29.03.2018, 8
20 Lasnamäe Gümnaasiumi põhimäärus Tlv m 18 21.03.2018 01.04.2018 RT IV, 29.03.2018, 7

Otsingutingimused
SorteerimineJõustunud, kahanevalt