Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 96944

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti põhimäärus Tvk m 9 16.05.2019 01.06.2019 RT IV, 29.05.2019, 2
2 Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus Tvk m 8 16.05.2019 01.06.2019 RT IV, 29.05.2019, 1
3 Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 "Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri" muutmine Tlv m 15 17.04.2019 29.04.2019 RT IV, 26.04.2019, 1
4 Linnavalitsuse ülesannete delegeerimine Tlv m 14 27.03.2019 07.04.2019 RT IV, 04.04.2019, 18
5 Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi põhimäärus Tlv m 13 27.03.2019 05.04.2019 RT IV, 02.04.2019, 34
6 Väikeettevõtja välismessitoetuse andmise kord Tvk m 6 21.03.2019 30.03.2019 RT IV, 27.03.2019, 24
7 Tallinna linna omandis olevate teede seisunditaseme tõstmine ja hooldustsükli aegade kehtestamine Tlv m 12 06.03.2019 15.03.2019 RT IV, 12.03.2019, 4
8 Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine Tvk m 4 21.02.2019 03.03.2019 RT IV, 28.02.2019, 29
9 Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad Tlv m 9 30.01.2019 10.02.2019 RT IV, 07.02.2019, 53
10 Tallinna linna asutuste kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu alammäärad Tlv m 10 31.01.2019 05.02.2019 RT IV, 02.02.2019, 57
11 Tee seisunditasemete ja -nõuete ning hooldustsükli aegade kehtestamise pädevuse ja planeerimisseaduse §-s 131 nimetatud ülesannete delegeerimine Tvk m 2 24.01.2019 03.02.2019 RT IV, 31.01.2019, 49
12 Tallinna linna korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldused ja toimepidevuse nõuded Tvk m 1 24.01.2019 03.02.2019 RT IV, 31.01.2019, 48
13 Wiiralti preemia statuut Tlv m 8 23.01.2019 28.01.2019 RT IV, 25.01.2019, 9
14 Noortekeskuste noorsootöötajate töötasu alammäärad ja puhkuse kestus Tlv m 7 23.01.2019 28.01.2019 RT IV, 25.01.2019, 8
15 Tallinna infoturbe ja andmekaitse komisjoni moodustamine ja komisjoni põhimäärus Tlv m 2 09.01.2019 20.01.2019 RT IV, 17.01.2019, 11
16 Koolieelse eralasteasutuse toetuse suurus 2019. aastal Tlv m 6 09.01.2019 18.01.2019 RT IV, 15.01.2019, 8
17 Lapsehoiuteenuse hüvitise määr 2019. aastal Tlv m 4 09.01.2019 18.01.2019 RT IV, 15.01.2019, 7
18 Valimisjaoskondade moodustamine Tlv m 1 09.01.2019 15.01.2019 RT IV, 12.01.2019, 39
19 Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud Tlv k 1694 28.11.2018 01.01.2019
20 Linna avalike teenuste ja toetuste kättesaadavuse tagamine rahvastikuregistri seaduse rakendamisel Tlv m 43 19.12.2018 01.01.2019 RT IV, 21.12.2018, 66

Otsingutingimused
SorteerimineJõustunud, kahanevalt