Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 99218

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Piirangud alkohoolse joogi jaemüügil kohapeal tarbimiseks Tvk m 14 17.09.2020 01.09.2021 RT IV, 29.09.2020, 8
2 Tallinna linna noortevolikogu põhimäärus Tvk m 11 03.06.2021 19.06.2021 RT IV, 16.06.2021, 2
3 Raie- ja hoolduslõikusloa andmise kord Tvk m 2 11.02.2021 26.02.2021 RT IV, 23.02.2021, 5
4 Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud Tlv k 1295 02.12.2020 01.01.2021
5 Tallinna linna 2020. aasta lisaeelarve Tvk m 17 29.10.2020 13.11.2020 RT IV, 10.11.2020, 37
6 Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde infosüsteemi põhimäärus Tlv m 27 09.09.2020 21.09.2020 RT IV, 18.09.2020, 6
7 Tallinna Tondi Kooli põhimäärus Tlv m 25 09.09.2020 19.09.2020 RT IV, 16.09.2020, 12
8 Tallinna liikluskomisjoni moodustamine ja komisjoni põhimäärus Tlv m 24 02.09.2020 11.09.2020 RT IV, 08.09.2020, 14
9 Tallinna Kopli Huvikooli põhimäärus Tlv m 23 02.09.2020 11.09.2020 RT IV, 08.09.2020, 13
10 Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad Tlv m 21 25.06.2020 03.07.2020 RT IV, 30.06.2020, 47
11 Tallinna planeeringute registri põhimäärus Tlv m 20 25.06.2020 03.07.2020 RT IV, 30.06.2020, 46
12 Kadrioru Pargi põhimäärus Tlv m 14 10.06.2020 01.07.2020 RT IV, 17.06.2020, 3
13 Väikeettevõtja digilahenduste toetuse andmise kord Tvk m 10 11.06.2020 22.06.2020 RT IV, 19.06.2020, 9
14 Tallinna Juudi Kooli põhimäärus Tlv m 17 10.06.2020 20.06.2020 RT IV, 17.06.2020, 5
15 Haljastuse inventeerimise kord Tlv m 15 10.06.2020 20.06.2020 RT IV, 17.06.2020, 4
16 Heakorraeeskiri Tvk m 6 28.05.2020 05.06.2020 RT IV, 02.06.2020, 29
17 Tallinna väärteoasjade registri põhimäärus Tlv m 12 11.05.2020 18.05.2020 RT IV, 15.05.2020, 3
18 Tallinna kinnisvararegistri põhimäärus Tlv m 9 20.04.2020 27.04.2020 RT IV, 24.04.2020, 7
19 Linnavara üüri ja isikliku kasutusõiguse tasu soodustused ja mittetulundustegevuse toetuse taotluste menetlemine seoses eriolukorraga Tlv m 10 22.04.2020 26.04.2020 RT IV, 23.04.2020, 11
20 Tallinna Linnavolikogu ja linnaosakogude töökorraldus eriolukorra ajal Tvk m 3 16.04.2020 23.04.2020 RT IV, 20.04.2020, 1

Otsingutingimused
SorteerimineJõustunud, kahanevalt