Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 94473

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Sotsiaaltransporditeenuse kord Tvk m 16 07.09.2017 01.01.2019 RT IV, 12.09.2017, 56
2 Noortelaagrite toetamise kord Tvk m 5 08.02.2018 01.03.2018 RT IV, 16.02.2018, 5
3 Universaaltoetuste määrad Tlv m 15 14.02.2018 24.02.2018 RT IV, 21.02.2018, 10
4 Korteriühistute koolitustoetuse, ekspertiisitoetuse ja projekti "Roheline õu" raames toetuse andmise kord Tvk m 4 08.02.2018 19.02.2018 RT IV, 16.02.2018, 26
5 Restaureerimistoetuse andmise kord Tvk m 3 08.02.2018 19.02.2018 RT IV, 16.02.2018, 4
6 Tallinna kriisikomisjoni moodustamine ja komisjoni põhimäärus Tlv m 10 31.01.2018 10.02.2018 RT IV, 07.02.2018, 20
7 Tallinna Linnavalitsuse komisjonide tegevuse lõpetamine ja määruste kehtetuks tunnistamine Tlv m 9 24.01.2018 03.02.2018 RT IV, 31.01.2018, 2
8 Tallinna personali- ja palgaarvestuse andmekogu põhimäärus Tlv m 7 24.01.2018 30.01.2018 RT IV, 27.01.2018, 45
9 "Tallinna raamatu" kolleegiumi tegevuse lõpetamine Tlv m 3 10.01.2018 16.01.2018 RT IV, 13.01.2018, 1
10 Koolieelse eralasteasutuse toetuse suurus 2018. aastal Tlv m 2 10.01.2018 15.01.2018 RT IV, 12.01.2018, 26
11 Lapsehoiuteenuse hüvitise määr 2018. aastal Tlv m 1 10.01.2018 15.01.2018 RT IV, 12.01.2018, 27
12 Koolieelse lasteasutuse muude kulude arvestuslik maksumus 2018. aastal Tlv m 38 20.12.2017 01.01.2018 RT IV, 23.12.2017, 25
13 Tallinna välireklaami- ja teabekandjate ning reklaamimaksu järelevalveliste menetluste andmekogu põhimäärus Tlv m 37 20.12.2017 01.01.2018 RT IV, 23.12.2017, 24
14 Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012 määruse nr 82 "Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad ja universaaltoetuste määrad" muutmine Tlv m 36 20.12.2017 01.01.2018 RT IV, 29.12.2017, 15
15 2018. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused Tlv m 32 11.10.2017 01.01.2018 RT IV, 17.10.2017, 44
16 Tallinna linna 2018. aasta eelarve Tvk m 24 14.12.2017 01.01.2018 RT IV, 22.12.2017, 48
17 Korteriühistutele rõdude ja varikatuste ehitustehnilise ekspertiisi toetuse andmise kord Tvk m 20 05.10.2017 01.01.2018 RT IV, 10.10.2017, 31
18 Tallinna linna 2017. aasta teine lisaeelarve Tvk m 23 07.12.2017 23.12.2017 RT IV, 20.12.2017, 1
19 Ehitise peremehetuks tunnistamine (Kooli tn 9a) Tlv k 1077 22.06.2016 06.11.2017
20 Tallinna Õppenõustamiskeskuse põhimäärus Tlv m 34 18.10.2017 24.10.2017 RT IV, 21.10.2017, 23

Otsingutingimused
SorteerimineJõustunud, kahanevalt