Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 94041

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Sotsiaaltransporditeenuse kord Tvk m 16 07.09.2017 01.01.2019 RT IV, 12.09.2017, 56
2 2018. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused Tlv m 32 11.10.2017 01.01.2018 RT IV, 17.10.2017, 44
3 Korteriühistutele rõdude ja varikatuste ehitustehnilise ekspertiisi toetuse andmise kord Tvk m 20 05.10.2017 01.01.2018 RT IV, 10.10.2017, 31
4 Ehitise peremehetuks tunnistamine (Kooli tn 9a) Tlv k 1077 22.06.2016 06.11.2017
5 Tallinna Õppenõustamiskeskuse põhimäärus Tlv m 34 18.10.2017 24.10.2017 RT IV, 21.10.2017, 23
6 Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes Tlv m 33 11.10.2017 20.10.2017 RT IV, 17.10.2017, 45
7 Tallinna linnaosade ja linnaosade valitsuste põhimäärused Tvk m 8 20.04.2017 16.10.2017 RT IV, 28.04.2017, 8
8 Tallinna jäätmekava 2017-2021 Tvk m 21 05.10.2017 13.10.2017 RT IV, 10.10.2017, 29
9 Tallinna hankekord Tlv m 30 04.10.2017 10.10.2017 RT IV, 07.10.2017, 66
10 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine Tlv m 29 20.09.2017 26.09.2017 RT IV, 23.09.2017, 22
11 Tallinna rahvastiku tervise edendamise arengukava 2017-2021 Tvk m 19 21.09.2017 26.09.2017 RT IV, 23.09.2017, 34
12 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse ülesande delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele Tvk m 18 21.09.2017 26.09.2017 RT IV, 23.09.2017, 33
13 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord Tvk m 17 07.09.2017 17.09.2017 RT IV, 14.09.2017, 1
14 Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste toitlustamisel Tvk m 15 24.08.2017 02.09.2017 RT IV, 30.08.2017, 3
15 Valimisjaoskondade moodustamine Tlv m 26 23.08.2017 01.09.2017 RT IV, 29.08.2017, 26
16 Hooldajatoetuse määrade kehtestamine Tlv m 25 16.08.2017 01.09.2017 RT IV, 23.08.2017, 2
17 Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi põhimäärus Tlv m 21 30.06.2017 01.09.2017 RT IV, 07.07.2017, 15
18 Tallinna Linnavalitsuse maaomandi küsimuste lahendamise alatise komisjoni moodustamine ning komisjoni põhimääruse kinnitamine Tlv m 24 09.08.2017 15.08.2017 RT IV, 12.08.2017, 27
19 Tallinna Veerise Lasteaia põhimäärus Tlv m 23 09.08.2017 15.08.2017 RT IV, 12.08.2017, 26
20 Tallinna Lotte Lasteaia põhimäärus Tlv m 22 09.08.2017 15.08.2017 RT IV, 12.08.2017, 25

Otsingutingimused
SorteerimineJõustunud, kahanevalt