Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 97238

Lihtne otsing

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna 2019. aasta lisaeelarve Tvk m 16 13.06.2019 28.06.2019 RT IV, 25.06.2019, 5
2 Erakooliseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine Tvk m 14 13.06.2019 23.06.2019 RT IV, 20.06.2019, 8
3 Erahuvikooli toetuse andmise kord Tvk m 13 13.06.2019 23.06.2019 RT IV, 20.06.2019, 7
4 Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad Tlv m 22 12.06.2019 17.06.2019 RT IV, 14.06.2019, 15
5 Tallinna Haridusameti hallatava asutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi kord Tlv m 20 29.05.2019 07.06.2019 RT IV, 04.06.2019, 26
6 Tallinna Turgude põhimäärus Tlv m 19 29.05.2019 07.06.2019 RT IV, 04.06.2019, 27
7 Tallinna Jäätmekeskuse põhimäärus Tlv m 17 22.05.2019 01.06.2019 RT IV, 29.05.2019, 19
8 Tallinna Energiaagentuuri põhimäärus Tlv m 16 22.05.2019 01.06.2019 RT IV, 29.05.2019, 18
9 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti põhimäärus Tvk m 9 16.05.2019 01.06.2019 RT IV, 29.05.2019, 2
10 Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus Tvk m 8 16.05.2019 01.06.2019 RT IV, 29.05.2019, 1
11 Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 "Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri" muutmine Tlv m 15 17.04.2019 29.04.2019 RT IV, 26.04.2019, 1
12 Linnavalitsuse ülesannete delegeerimine Tlv m 14 27.03.2019 07.04.2019 RT IV, 04.04.2019, 18
13 Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi põhimäärus Tlv m 13 27.03.2019 05.04.2019 RT IV, 02.04.2019, 34
14 Väikeettevõtja välismessitoetuse andmise kord Tvk m 6 21.03.2019 30.03.2019 RT IV, 27.03.2019, 24
15 Tallinna linna omandis olevate teede seisunditaseme tõstmine ja hooldustsükli aegade kehtestamine Tlv m 12 06.03.2019 15.03.2019 RT IV, 12.03.2019, 4
16 Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine Tvk m 4 21.02.2019 03.03.2019 RT IV, 28.02.2019, 29
17 Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad Tlv m 9 30.01.2019 10.02.2019 RT IV, 07.02.2019, 53
18 Tallinna linna asutuste kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu alammäärad Tlv m 10 31.01.2019 05.02.2019 RT IV, 02.02.2019, 57
19 Tee seisunditasemete ja -nõuete ning hooldustsükli aegade kehtestamise pädevuse ja planeerimisseaduse §-s 131 nimetatud ülesannete delegeerimine Tvk m 2 24.01.2019 03.02.2019 RT IV, 31.01.2019, 49
20 Tallinna linna korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldused ja toimepidevuse nõuded Tvk m 1 24.01.2019 03.02.2019 RT IV, 31.01.2019, 48

Otsingutingimused
SorteerimineJõustunud, kahanevalt