Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Aktile viitab
 
Tvk o 24.01.2019 nr 16
 
Tvk o 20.04.2017 nr 40
 
Tvk o 18.04.2013 nr 63
 
Tlv k 25.01.2012 nr 111
 
Tvk o 22.09.2011 nr 152
 
Tvk o 25.08.2011 nr 135
 
Tlv k 15.06.2011 nr 1061
 
Tvk o 02.06.2011 nr 93
 
Tlv k 20.04.2011 nr 635
 
Tvk o 24.03.2011 nr 47
 
Tlv k 23.02.2011 nr 284
 
Tvk o 10.02.2011 nr 16
 
Tvk o 02.12.2010 nr 292
 
Tvk o 07.10.2010 nr 232
 
Tvk o 23.09.2010 nr 203
 
Tvk o 23.09.2010 nr 205
 
Tlv k 15.09.2010 nr 1372
 
Tlv k 15.09.2010 nr 1388
 
Tlv k 08.09.2010 nr 1348
 
Tlv k 08.09.2010 nr 1349
 
Tlv k 08.09.2010 nr 1350
 
Tvk o 26.08.2010 nr 179
 
Tvk o 22.06.2010 nr 167
 
Tvk o 22.06.2010 nr 168
 
Tlv k 22.06.2010 nr 1088
 
Tlv k 09.06.2010 nr 953
 
Tvk o 20.05.2010 nr 120
 
Tvk o 25.03.2010 nr 73
 
Tlv k 17.03.2010 nr 392
 
Tvk o 28.01.2010 nr 11
 
Tvk o 28.01.2010 nr 12
 
Tlv k 25.11.2009 nr 1933
 
Tlv k 18.11.2009 nr 1901
 
Tvk o 01.10.2009 nr 196
 
Tlv k 08.04.2009 nr 573
 
Tlv k 25.03.2009 nr 458
 
Tlv k 01.10.2008 nr 1603
 
Tlv k 24.09.2008 nr 1568
 
Tlv k 24.09.2008 nr 1570
 
Tvk o 19.06.2008 nr 143
 
Tlv k 10.10.2007 nr 1757
 
Tlv k 10.10.2007 nr 1756
 
Tlv k 29.06.2007 nr 1308
 
Tlv k 15.03.2006 nr 494
 
Tlv k 11.07.2005 nr 1400
 
Tlv k 16.09.2009 nr 1503
 
Tlv k 29.07.2009 nr 1248
 
Tlv k 27.05.2009 nr 868
 
Tlv k 20.05.2009 nr 827
 
Tlv k 25.03.2009 nr 468
Näita veel (51)
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Teemaplaneeringu "Tallinna rohealad" algatamine
Tallinna Linnavolikogu 24.03.2005 otsus number 67
Redaktsiooni kehtivus:24.03.2005 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

24. märts 2005 nr 67

 

 

 

 

Teemaplaneeringu “Tallinna rohealad“ algatamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31, Planeerimisseaduse § 8 lg 2 p 2 ja lg 3 punktide 6, 7, 11, 12 ja 13, § 10 lg 4, Tallinna linna ehitusmääruse § 8 lg 4 punktide 4, 5, 9, 10, 11 ja 12 ning lg 8, § 9 lg 3, 5 ja 6 ning Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 31 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Algatada teemaplaneeringu “Tallinna rohealad“ koostamine, mille eesmärgiks on Tallinna üldplaneeringu täpsustamine ja täiendamine linna rohealade kavandamiseks ja väärtustamiseks ning nende arengusuundade määramiseks; puhke- ning virgestusalade loogilise struktuuri kavandamine.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil koostada teemaplaneeringu lähteülesanne kahe kuu jooksul alates Tallinna Linnavolikogu poolt teemaplaneeringu “Tallinna rohealad“ algatamisest Tallinna linna ehitusmääruse § 9 lg 6 toodud mahus.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Pavel Starostin

Tallinna Linnavolikogu aseesimees