Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse muutmine ja komisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 23.03.2005 määrus number 29
Jõustumine:28.03.2005
Redaktsiooni kehtivus:28.03.2005 - 11.12.2005

 Redaktsioonid

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     23. märts 2005 nr 29

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse muutmine ja komisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lõike 2, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määrusega nr 9 kehtestatud Parkimistasu punkti 8.6, Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määrusega nr 45 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse punktide 1.2 ja 2.5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 09. detsembri 2004 määrusega nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“ ning Tallinna Linnavolikogu 10. märtsi 2005 otsuse nr 53 “Muudatused linnavalitsuse koosseisus“ punktidega 1 ja 3 ning Tallinna linna valimiskomisjoni 10. märtsi 2005otsuse Muudatused Tallinna Linnavolikogu koosseisus“ punktiga 5.

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määrusega nr 45 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruses tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 2.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“2.4 Komisjoni tehnilist tööd korraldab sekretär, kelle määrab transpordiameti juhataja.“;

2) punkti 3.1.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“3.1.1 transpordiameti kaudu linnavalitsusele parkimistasu soodustuste ja/või tasulise parkimisala elaniku mootorsõiduki parkimise kuukaardi saamiseks esitatud taotluste läbivaatamine;“.

§ 2.  Kinnitada Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni koosseis alljärgnevalt:

Esimees

Toivo Promm

Abilinnapea

Liikmed

Kaia Sarnet

Tallinna Kesklinna Valitsuse vanema asetäitja

 

Rain Pilve

Tallinna Linnavolikogu liige

 

Mati Songisepp

Tallinna Transpordiameti liiklusteenistuse direktor

 

Aave Põdra

Tallinna Ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitse teenistuse direktor

 

Aado Kuuse

Tallinna Transpordiameti liiklusteenistuse parkimiskorralduse osakonna juhataja

§ 3.  Tallinna Linnavalitsuse 12. jaanuari 2005 määruse nr 6 “Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse ja koosseisu muutmine“ punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Määrus jõustub 28. märtsil 2005.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär