Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu soodustuste andmine ja soodustuste andmisest keeldumine
Tallinna Linnavalitsus 09.03.2005 korraldus number 449
Redaktsiooni kehtivus:09.03.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. märts  2005 nr 449-k

 

 

Parkimistasu soodustuste andmine ja soodustuste andmisest keeldumine

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ punktide 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 ja 8.7 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest

 

 

1. Anda parkimistasu soodustusi korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

2. Mitte anda parkimistasu soodustusi Kaitseväe Logistikakeskusele ja Eesti Raadiole.

3. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks punktis 2 ja korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082; 15. märtsist 2005 Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 9. märtsi 2005 

korralduse nr 449-k  

LISA 

 

 

 

 

 

 

 

Parkimistasu soodustuse saajad

 

 

Jrk nr

Parkimisloa taotleja

Parkimisala

Loa hind kroonides

Lubade arv

Kehtivusaja lõpp

1.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet

KESKLINN

100.- kuu

(96%)

2

31.12.2005

2.

Tallinna Autobussikoondise Aktsiaselts

KESKLINN

625.- kuu
(75%)

1

31.12.2005

3.

Põllumajandusministeerium

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

4.

Justiitsministeerium

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

5.

Moskva patriarhaadi Eesti Õigeusu kiriku metropoliit Kornelius

TALLINN

 Tasuta

1

31.12.2005

6.

Eesti Linnade Liit

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

7.

Tallinna teenetemärgi kavaler Peeter Saul

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

8.

Endine linnapea Ivar Kallion

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

9.

Endine linnapea Robert Lepikson

TALLINN

Tasuta

1

31.12.2005

 

 

 

 

 

Tiina Kitsing

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja

linnasekretäri ülesannetes