Tallinna Linnavalitsus 02.03.2005 korraldus number 393.
Vana-Veerenni tn 5 osaline maa tagastamine ja nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruuse määramine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Maa-ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu ning põhimääruse kinnitamine Tvk m 49 30.11.2000 07.12.2000
2 Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine Tlv m 65 19.09.1997 19.09.1997