Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
13.04.2009-30.05.2010
 
05.11.2007-12.04.2009
 
19.12.2005-04.11.2007
 
28.02.2005-18.12.2005

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse invakomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 23.02.2005 määrus number 21
Jõustumine:28.02.2005
Kehtetuks tunnistamine:31.05.2010
Redaktsiooni kehtivus:13.04.2009 - 30.05.2010

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 26.05.2010 nr 50, jõustumine 31.05.2010

REDAKTSIOON:

Tlv m 08.04.2009 nr 32 jõust. 13.04.2009

Tlv m 31.10.2007 nr 90 jõust. 05.11.2007

Tlv m 14.12.2005 nr 121 jõust. 19.12.2005

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    23. veebruar 2005  nr 21

 

 

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse invakomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 50' lg 2 ning Tallinna Linnavalitsuse 22. septembri 1999 määrusega nr 76 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse invakomisjoni  põhimääruse punktide 2.1 ja 2.2 alusel.

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

       

1. Kinnitada Tallinna Linnavalitsuse invakomisjon koosseisus:

Esimees: Merike Martinson                   abilinnapea

(Tlv m 14.12.2005 nr 121 jõust. 19.12.2005)

 

Aseesimees: Külli Urb               mittetulundusühingu TALLINNA PUUETEGA INIMESTE

KODA esindaja

Liikmed: Toomas Sepp             linnasekretär

               Tiit Papp                               mittetulundusühingu EESTI KURTIDE LIIT juhatuse                                                                 esimees

                                                            (Tlv m 08.04.2009 nr 32 jõust. 13.04.2009)

               Malle Ojamaa                        Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandosakonna

peaspetsialist

               Uku Torjus                            Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandosakonna

juhataja

               Urve Raudsepp-Alt               Tallinna Haridusameti üldhariduse osakonna

vanemspetsialist

               Marje Paljak                         Tallinna Kesklinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna

juhataja

               Merike Melsas                      Päevakeskuse Käo direktor

               Triin Vana                             Tallinna Vaimse Tervise Keskuse direktor

                                                            (Tlv m 08.04.2009 nr 32 jõust. 13.04.2009)

 

   Agne Raudmees                    mittetulundusühingu EESTI VAIMUPUUDEGA INIMESTE

TUGILIIT esindaja

               Ruth Pärn                              Tallinna Transpordiameti linnatranspordi osakonna juhataja

(Tlv m 08.04.2009 nr 32 jõust. 13.04.2009)

               Eduard Borissenko                mittetulundusühingu Põhja-Eesti Pimedate Ühing esindaja

               Toomas Urbanik                    Mittetulundusühingu EESTI ISESEISVA

ELU KESKUS esindaja          

               Mati Mugur                           mittetulundusühingu Tallinna Liikumispuudega Inimeste

Ühing esindaja

               Risto Aasmaa                        Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna peaspetsialist

(Tlv m 08.04.2009 nr 32 jõust. 13.04.2009)

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 2. oktoobri 2002 määrus nr 109 “Tallinna Linnavalitsuse invakomisjoni koosseisu kinnitamine”.

3. Määrus jõustub 28. veebruaril 2005.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär