Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
16.02.2005- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine
Tallinna Linnavalitsus 16.02.2005 korraldus number 301
Redaktsiooni kehtivus:16.02.2005 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. veebruar 2005 nr 301-k

 

 

Linnavara  valitseja muutmine

 

 

 

Võttes aluseks Tallinna põhimääruse § 66 lg 4 , Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega  nr 56 kinnitatud  Linnavara valitsemise korra  punktid 3, 5.4, 15, 17 ja 18 ning  Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määruse nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Keskkonnaameti valitsemisele ja bilanssi :

1.1  bilansiline põhivara vastavalt lisale 1;

1.2  lõpetamata bilansiline põhivara vastavalt lisale 2.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile.

 

 

 

 

 

Tõnis Palts

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

LISA 1

Tallinna Linnavalitsuse 16. veebruari 2005

korraldusele nr 301-k      

 

 

 

 

Tallinna Kommunaalameti valitsemiselt ja bilansist Tallinna Keskkonnaameti valitsemisele ja bilanssi üleantava põhivara nimekiri.

 

Jrk nr

Vara nimetus

Soetusmaksumus

 

Jäätmemajandus

 

1

Merekonteiner (ohtlikud jäätmed)

99 710,00

2

Konteiner (ohtlike jäätmete kogumispunkt)

51 930,00

3

Konteiner (ohtlike jäätmete kogumispunkt)

51 930,00

4

Konteiner (ohtlike jäätmete kogumispunkt)

51 930,00

5

Konteiner (ohtlike jäätmete kogumispunkt)

51 930,00

6

Konteiner (ohtlike jäätmete kogumispunkt)

51 930,00

7

Prügipress TANA 685 EAB

4 876 081,00

8

Paberipress LP40 CH2

58 222,00

 

Kalmistud

 

 

Rahumäe kalmistu

 

9

Rahumäe kalmistu veesõlme hoone

30 000,00

10

Paekivist piirdemüür

621 048,00

11

Silikaatkivist piirdemüür

72 192,00

12

Metall-sepispiirdeaed

350 000,00

13

Dolomiidist väravaehitis

450 000,00

14

Rahumäe tee 5a piirdeaed

205 398,20

15

Aia perimeetri valveseadmed

99 612,00

 

Liiva kalmistu

 

16

Betoondetailidest piirdeaed

140 769,00

17

Soklikivist postidega metall-sepispiirdeaed

470 112,00

18

Puurkaev

248 000,00

 

Hiiu- Rahu kalmistu (Leina tn 8)

 

19

Piirdeaed

110 000,00

 

Hiiu- Rahu kalmistu (Hiiu – Suurtüki tn 1)

 

20

Piirdeaed

45 000,00

 

Siselinna kalmistu

 

21

Siselinna kalmistu betoonvundamendil puitkilpaed

765 371,00

22

Siselinna kalmistu betoonvundamendil raudbetoonist aed

430 006,00

23

Paekivist piirdemüür

478 275,00

24

Puitkilpidest piirdeaed

365 758,00

25

Raudbetoon detailidest piirdeaed

430 000,00

26

Traatvõrgust piirdeaed

147 314,00

 

Pirita kalmistu

 

27

Paekivist piirdemüür

45 000,00

 

Metsakalmistu

 

28

Paekivi postidega metall-sepisvärav

27 000,00

29

Pumbakaev

160 000,00

30

Mälestuskivi  Aleksander Tõnissonile

24 000,00

 

Pärnamäe kalmistu

 

31

Pärnamäe kabel

2 241 660,00

32

Paekivi postidega metall-sepisvärav

28 000,00

33

Pumbakaev

250 000,00

34

Urnimatuste II tuhakalme

512 900,00

 

Kadrioru park

 

35

Kadrioru pargi pargitiigi purskkaev

251 586,68

36

Kadrioru lossi lilleaed

12 699 858,59

37

Kadrioru pargi lilleaed

6 927 292,25

 

 

 

 

Projektid

 

38

Mustamäe parditiigi piirkonna projekt

585 623,28

39

Hirvepargi projektid 2 tk

73 655,14

40

Kivila tn 5H projektid 2 tk

151 293,44

41

Kopli kalmistupargi rekonstrueerimine projektid

409 278,79

42

Toompargi projekt

211 082,80

43

Tuvi tänava pargi projekt

328 912,80

44

Märtsipommirünnaku ohvrite mälestusmärk (Siselinna kalmistul)

538 462,43

45

Kase park (Kopli tn 106)

599 999,28

46

Löwenruh pargi veesüsteem

842 074,88

47

Löwenruh pargi rekonstrueerimise projektid

1 223 942,41

48

Pirita tee haljastuse eelprojekt

98 742,40

49

Aegna sadama rekonstrueerimise eelprojekt

192 547,68

50

Asunduse tänava haljasala tööprojekt

188 771,64

51

Kakumäe rannapargi eskiisprojekt

498 806,01

52

Pirita rannapromenaadi eelprojekt ja keskkonnamõjude hindamine

97 999,00

53

Pirita rannapromenaadi projekt konkurss ja Pirita jõe profiil kokkulepe

48 616,00

54

Snelli tiigi settekihi analüüs ja vee koostise määrang

18 143,92

 

Tarkvara

 

55

Tarkvara Spin Tek  andmeside

25 000,00

 

Kokku:

40 007 767,62

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär