Tallinna Linnavolikogu 10.02.2005 otsus number 32.
Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti tegevuse lõpetamine

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine