Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna põhimääruse kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 17.06.1993 otsus
Jõustumine:17.06.1993
Kehtetuks tunnistamine:10.10.1996
Redaktsiooni kehtivus:17.06.1993 - ...        TALLINNA LINNAVOLIKOGU

          O T S U STallinn                  17.juuni 1993.


Tallinna põhimääruse kinnitamine


Tallinna Linnavolikogu o t s u s t a b:


1. Kinnitada lisatud Tallinna põhimäärus.

2. Käesolev otsus jõustub vastuvõtmise hetkest.

3. Linnavalitsusel teha ettepanekud muudatuste
sisseviimiseks linna õigusaktidesse tulenevalt Tallinna
põhimäärusest.


B.Julegin
Tallinna Linnavolikogu aseesimees